Zgierz PKP dworzec, stacja

https://airgreen.pl/rekuperacja/centrala-wentylacyjna-z-odzyskiem-ciepla/

Zgierz odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
L 11288Łowicz Główny04:45
L 11036Łowicz Główny04:47
L 11330Kutno05:04
Bus11330Kutno05:05
L 11301Łódź Widzew05:10
L 11092Łódź Widzew05:12
TLK33202Gdynia Główna05:30
TLK33266Gdynia Główna05:30
TLK35250 PROMETEOGdynia Główna05:30
TLK30200Gdynia Główna05:30
L 11544Koluszki05:32
IC 1821 BRONIEWSKISzczecin Główny05:40
IC 15124 DOKERGdynia Główna05:45
L 11352Łódź Widzew06:08
L 11038Łowicz Główny06:15
L 11350Łódź Widzew06:18
L 11303Łódź Widzew06:20
Bus11332Kutno06:41
L 11143Łódź Widzew06:47
L 11229Łódź Widzew06:49
L 11305Łódź Widzew06:55
L 11384Łódź Widzew07:00
L 11226Łódź Widzew07:16
L 11307Łódź Widzew07:19
L 11125Łódź Widzew07:20
L 11078Łódź Widzew07:23
L 11144Łowicz Główny07:28
L 11006Łowicz Główny07:31
L 11040Łowicz Główny07:32
L 11234Kutno08:08
L 11399Łódź Widzew08:21
L 11354Łódź Widzew08:26
L 11309Łódź Widzew08:27
L 11202Łowicz Główny08:29
L 11126Łowicz Główny08:30
L 11042Łowicz Główny08:40
L 11004Łowicz Główny09:07
L 11128Kutno09:16
L 11311Łódź Widzew09:27
L 11356Łódź Kaliska09:36
L 11062Chociszew09:42
IC 45108 STOCZNIOWIECGdynia Główna09:43
L 11290Chociszew09:49
IC 3810 SUKIENNICESzczecin Główny09:49
L 11206Chociszew10:02
IC 54103 HUTNIKKatowice10:13
R 15334Toruń Główny10:18
TLK53125Kraków Główny10:23
IC 5324 WAWELKraków Główny10:25
L 11000Łowicz Główny10:29
L 11009Łódź Widzew10:57
L 11376Łódź Widzew11:01
L 11313Łódź Widzew11:07
L 11386Łódź Widzew11:08
L 11556Koluszki11:28
L 11396Łódź Widzew11:47
L 11044Łowicz Główny12:26
L 11315Łódź Widzew12:47
L 11558Koluszki13:07
L 11360Sieradz13:11
L 11046Łowicz Główny13:26
IC 48104 PORTOWIECSzczecin Główny13:37
IC 3812 BARBAKANSzczecin Główny13:45
IC 38162Świnoujście13:49
IC 3862 BARBAKANŚwinoujście13:49
IC 45106 CHEMIKGdynia Główna13:50
IC 84104 PORTOWIECKatowice14:00
L 11338Kutno14:16
IC 8362 BARBAKANKraków Płaszów14:20
IC 8312 BARBAKANKraków Płaszów14:21
IC 53106 SUKIENNICEKraków Główny14:27
IC 54106 CHEMIKKatowice14:28
Bus11340Kutno14:37
IC 35106 SUKIENNICEGdynia Główna14:40
IC 53107Kraków Główny14:43
L 11048Łowicz Główny14:54
L 11419Sieradz15:07
L 11562Koluszki15:15
L 11278Koluszki15:22
L 11317Łódź Widzew15:35
L 11050Łowicz Główny15:43
L 11340Kutno15:57
L 11076Kutno15:57
L 11286Kutno15:58
L 11564Koluszki16:00
L 11052Łowicz Główny16:25
L 11319Łódź Widzew16:34
L 11364Łódź Widzew16:45
L 11374Łódź Kaliska16:45
L 11344Kutno17:07
L 11056Łowicz Główny17:15
R 51330Łódź Kaliska17:21
L 11321Łódź Widzew17:44
TLK35124Bydgoszcz Główna17:45
IC 3524 WAWELBydgoszcz Główna17:48
L 11280Łowicz Główny17:49
IC 45103 HUTNIKGdynia Główna18:02
IC 45102 HUTNIKGdynia Główna18:02
R 51200Łódź Kaliska18:13
R 51204Łódź Kaliska18:13
TLK45100 STOCZNIOWIECGdynia Główna18:17
IC 8310 SUKIENNICEKraków Główny18:22
IC 54108 STOCZNIOWIECKatowice18:26
L 11058Łowicz Główny18:38
L 11323Łódź Widzew18:40
L 11334Kutno18:42
L 11570Koluszki18:47
L 11070Łowicz Główny18:55
IC 54102 HUTNIKKatowice19:02
R 51302Łódź Kaliska19:15
L 11325Łódź Widzew19:30
L 11366Łódź Widzew19:44
L 11130Łódź Widzew19:44
L 11034Łódź Widzew19:46
L 11572Koluszki19:56
L 11060Łowicz Główny20:37
L 11470Łódź Kaliska20:46
Bus11076Kutno21:03
L 11327Łódź Widzew21:17
L 11472Łódź Kaliska22:28
IC 8120 BRONIEWSKIŁódź Kaliska22:30
TLK53250 PROMETEOKraków Główny22:39
L 11064Łowicz Główny22:43
L 11368Sieradz22:50
L 11110Sieradz22:52
L 11372Łódź Kaliska22:52
L 11082Kutno22:56
L 11348Kutno22:56
L 11097Sieradz23:02
IC 51124 DOKERŁódź Fabryczna23:13
L 11074Łowicz Główny23:13
L 11329Łódź Widzew23:24

Zgierz przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
L 11288Łódź Widzew04:45
L 11036Łódź Widzew04:47
L 11330Łódź Widzew05:04
L 11301Łowicz Główny05:10
L 11092Kutno05:11
TLK35250 PROMETEOKraków Główny05:29
TLK33202Zagórz05:29
TLK30200Krynica-Zdrój05:29
TLK33266Zakopane05:29
IC 1821 BRONIEWSKIŁódź Kaliska05:39
IC 15124 DOKERŁódź Fabryczna05:44
Bus11352Kutno06:02
L 11352Kutno06:08
L 11038Łódź Widzew06:14
L 11350Kutno06:17
L 11303Łowicz Główny06:20
L 11143Łowicz Główny06:47
L 11229Łowicz Główny06:49
L 11500Koluszki06:51
L 11501Skierniewice06:51
L 11305Łowicz Główny06:55
Bus11354Kutno06:56
L 11384Kutno07:00
L 11078Sieradz07:06
L 11226Kutno07:15
L 11307Łowicz Główny07:18
L 11125Łowicz Główny07:20
L 11144Łódź Widzew07:26
L 11006Łódź Widzew07:30
L 11040Łódź Widzew07:32
Bus11356Kutno08:07
L 11234Łódź Kaliska08:07
L 11399Łowicz Główny08:20
L 11354Kutno08:25
L 11309Stryków08:26
L 11126Łódź Widzew08:29
L 11202Łódź Widzew08:29
L 11042Łódź Widzew08:40
L 11004Łódź Widzew09:06
L 11128Łódź Widzew09:15
L 11506Koluszki09:22
L 11311Łowicz Główny09:23
L 11356Kutno09:35
L 11062Łódź Widzew09:36
L 11290Łódź Widzew09:41
IC 45108 STOCZNIOWIECKatowice09:42
IC 3810 SUKIENNICEKraków Płaszów09:48
L 11206Łódź Widzew10:01
R 15334Łódź Kaliska10:11
IC 54103 HUTNIKGdynia Główna10:12
TLK53125Bydgoszcz Główna10:22
IC 5324 WAWELBydgoszcz Główna10:24
L 11000Łódź Widzew10:29
L 11009Łowicz Główny10:57
L 11376Kutno11:01
L 11313Łowicz Główny11:06
L 11396Chociszew11:47
L 11044Łódź Widzew12:26
L 11315Łowicz Główny12:46
L 11512Koluszki12:58
Bus11362Kutno13:01
L 11360Kutno13:10
L 11046Łódź Widzew13:26
IC 48104 PORTOWIECKatowice13:36
IC 3812 BARBAKANKraków Płaszów13:44
IC 3862 BARBAKANKraków Główny13:48
IC 38162Kraków Główny13:48
IC 45106 CHEMIKKatowice13:49
IC 84104 PORTOWIECSzczecin Główny13:59
L 11338Łódź Widzew14:16
IC 8362 BARBAKANŚwinoujście14:19
IC 8312 BARBAKANSzczecin Główny14:20
IC 53106 SUKIENNICEGdynia Główna14:26
IC 54106 CHEMIKGdynia Główna14:27
IC 53107Gdynia Główna14:35
IC 35106 SUKIENNICEKraków Główny14:39
L 11048Łódź Widzew14:54
L 11419Łódź Widzew14:55
L 11514Koluszki15:08
L 11317Łowicz Główny15:34
L 11050Łódź Widzew15:43
Bus11364Kutno15:53
L 11340Łódź Kaliska15:56
L 11076Łódź Kaliska15:56
L 11286Łódź Kaliska15:57
L 11052Łódź Widzew16:25
L 11319Łowicz Główny16:34
L 11054Łódź Widzew16:41
L 11374Kutno16:43
L 11364Kutno16:44
L 11344Łódź Widzew17:06
L 11056Łódź Widzew17:15
R 51330Toruń Główny17:20
L 11220Łódź Widzew17:31
L 11321Stryków17:43
TLK35124Kraków Główny17:44
IC 3524 WAWELKraków Główny17:47
L 11280Koluszki17:49
IC 45103 HUTNIKKatowice18:01
IC 45102 HUTNIKKatowice18:01
R 51204Toruń Główny18:11
R 51200Toruń Główny18:11
TLK45100 STOCZNIOWIECKatowice18:16
L 11521Skierniewice18:17
L 11520Koluszki18:17
IC 8310 SUKIENNICESzczecin Główny18:21
IC 54108 STOCZNIOWIECGdynia Główna18:25
L 11058Łódź Widzew18:37
L 11323Stryków18:40
L 11334Łódź Kaliska18:41
L 11070Łódź Widzew18:55
IC 54102 HUTNIKGdynia Główna19:01
R 51302Toruń Główny19:14
L 11522Koluszki19:30
L 11325Łowicz Główny19:30
L 11130Kutno19:43
L 11366Kutno19:43
L 11034Kutno19:45
L 11060Łódź Widzew20:37
L 11470Kutno20:46
L 11524Koluszki20:52
L 11327Stryków21:16
L 11472Kutno22:27
IC 8120 BRONIEWSKISzczecin Główny22:28
TLK53250 PROMETEOGdynia Główna22:38
L 11064Łódź Widzew22:43
L 11368Zgierz Kontrewers22:48
L 11372Kutno22:52
L 11110Kutno22:52
L 11097Łódź Widzew22:56
L 11082Łódź Widzew22:56
L 11348Łódź Widzew22:56
L 11074Łódź Widzew23:10
IC 51124 DOKERGdynia Główna23:12
L 11329Łowicz Główny23:24