Wudzyn PKP dworzec, stacja

http://obrazydlawymagajacych.pl

Wudzyn odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
AR 55188Bydgoszcz Główna04:06
Bus55096Kotomierz04:28
AR 59620Bydgoszcz Główna04:36
AR 55076Bydgoszcz Główna04:48
AR 55110Bydgoszcz Główna04:48
Bus55110Kotomierz04:52
Bus55076Kotomierz04:52
AR 55116Bydgoszcz Główna05:14
AR 59601Chojnice05:37
Bus59601Wierzchucin05:42
Bus55116Kotomierz05:44
AR 55412Bydgoszcz Główna05:51
AR 55144Bydgoszcz Główna05:51
AR 55162Bydgoszcz Główna06:13
Bus59651Wierzchucin06:28
Bus55162Kotomierz06:29
AR 55163Tuchola06:41
AR 55192Bydgoszcz Główna06:52
AR 59651Tuchola06:54
AR 55118Bydgoszcz Główna07:06
Bus55052Tuchola07:11
Bus55118Kotomierz07:19
AR 55415Chojnice07:21
Bus55005Wierzchucin07:32
AR 55005Tuchola07:35
AR 55021Tuchola07:36
AR 55122Bydgoszcz Główna07:47
Bus55042Kotomierz07:59
AR 55139Chojnice08:32
AR 59623Tuchola08:34
Bus59089Wierzchucin08:38
AR 59602Bydgoszcz Główna09:23
AR 55164Bydgoszcz Główna09:35
AR 55167Tuchola10:11
AR 59603Chojnice10:28
AR 55120Bydgoszcz Główna11:24
AR 55169Tuchola11:34
AR 55194Bydgoszcz Główna11:47
AR 55054Bydgoszcz Główna12:19
Bus55046Kotomierz12:37
AR 55140Bydgoszcz Główna12:48
AR 55166Bydgoszcz Główna13:00
AR 59617Chojnice13:29
AR 55196Bydgoszcz Główna13:35
AR 55249Chojnice14:01
AR 55265Chojnice14:01
AR 55439Chojnice14:09
AR 55059Chojnice14:09
AR 55607Tuchola14:23
AR 55045Tuchola14:26
Bus55111Wierzchucin14:43
AR 59785Czersk14:44
Bus59607Wierzchucin14:45
AR 55019Laskowice Pomorskie15:02
AR 59629Tuchola15:02
AR 55043Czersk15:07
AR 55099Czersk15:09
AR 55443Tuchola15:09
AR 55173Chojnice15:09
AR 55111Czersk15:10
Bus59629Tuchola15:28
AR 59631Tuchola15:59
AR 55175Tuchola16:04
AR 55130Bydgoszcz Główna16:10
AR 55208Bydgoszcz Główna16:15
Bus55130Kotomierz16:27
Bus59631Tuchola16:34
AR 55105Chojnice16:56
AR 59605Chojnice16:57
AR 59609Chojnice16:57
AR 55136Bydgoszcz Główna17:08
AR 55168Bydgoszcz Główna17:09
AR 55126Bydgoszcz Główna17:09
Bus55168Kotomierz17:16
AR 55234Bydgoszcz Główna17:20
Bus59609Wierzchucin17:23
Bus59605Wierzchucin17:23
AR 59635Tuchola18:01
AR 55154Bydgoszcz Główna18:03
AR 55016Bydgoszcz Główna18:06
AR 55030Bydgoszcz Główna18:08
AR 55036Bydgoszcz Główna18:13
AR 55177Tuchola18:14
AR 55200Bydgoszcz Główna18:14
AR 55198Bydgoszcz Główna18:26
Bus55030Kotomierz18:27
Bus55036Kotomierz18:27
Bus55210Kotomierz18:27
Bus59635Wierzchucin18:32
AR 59633Tuchola19:10
Bus59633Wierzchucin19:24
AR 55447Tuchola19:35
AR 59611Chojnice20:10
AR 55170Bydgoszcz Główna20:22
Bus59611Wierzchucin20:22
Bus55170Kotomierz20:27
AR 55160Bydgoszcz Główna20:42
AR 59637Tuchola21:42
AR 55181Tuchola21:50
Bus59637Wierzchucin22:17
AR 59639Tuchola23:09
AR 55183Tuchola23:24
AR 55205Tuchola23:24
Bus59639Tuchola23:39

Wudzyn przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
AR 55188Tuchola04:06
Bus55096Tuchola04:28
AR 59620Tuchola04:36
AR 55076Tuchola04:47
AR 55110Tuchola04:47
Bus55110Tuchola04:52
Bus55076Tuchola04:52
AR 55116Tuchola05:13
AR 59601Bydgoszcz Główna05:37
Bus59601Kotomierz05:42
Bus55116Wierzchucin05:44
AR 55412Chojnice05:51
AR 55144Chojnice05:51
AR 55162Chojnice06:13
Bus59651Kotomierz06:28
Bus55162Wierzchucin06:29
AR 55163Bydgoszcz Główna06:40
AR 55192Tuchola06:51
AR 59651Bydgoszcz Główna06:53
AR 55118Tuchola07:05
Bus55052Kotomierz07:11
Bus55118Wierzchucin07:19
AR 55415Bydgoszcz Główna07:20
Bus55005Kotomierz07:32
AR 55005Bydgoszcz Główna07:35
AR 55021Bydgoszcz Główna07:35
AR 55122Tuchola07:47
Bus55042Wierzchucin07:59
AR 55139Bydgoszcz Główna08:31
AR 59623Bydgoszcz Główna08:34
Bus59089Kotomierz08:38
AR 59602Chojnice09:23
AR 55164Chojnice09:34
AR 55167Bydgoszcz Główna10:11
AR 59603Bydgoszcz Główna10:28
AR 55120Tuchola11:23
AR 55169Bydgoszcz Główna11:34
AR 55194Tuchola11:46
AR 55054Czersk12:18
Bus55046Wierzchucin12:37
AR 55140Chojnice12:47
AR 55166Chojnice13:00
AR 59617Bydgoszcz Główna13:28
AR 55196Tuchola13:35
AR 55249Bydgoszcz Główna14:01
AR 55265Bydgoszcz Główna14:01
AR 55439Bydgoszcz Główna14:08
AR 55059Bydgoszcz Główna14:08
AR 55607Bydgoszcz Główna14:22
AR 55045Bydgoszcz Główna14:25
AR 59785Bydgoszcz Główna14:43
Bus55111Kotomierz14:43
Bus59607Kotomierz14:45
AR 55019Bydgoszcz Główna15:02
AR 59629Bydgoszcz Główna15:02
AR 55043Bydgoszcz Główna15:07
AR 55443Bydgoszcz Główna15:08
AR 55173Bydgoszcz Główna15:08
AR 55099Bydgoszcz Główna15:09
AR 55111Bydgoszcz Główna15:09
Bus59629Kotomierz15:28
AR 59631Bydgoszcz Główna15:59
AR 55175Bydgoszcz Główna16:04
AR 55130Tuchola16:10
AR 55208Tuchola16:15
Bus55130Wierzchucin16:27
Bus59631Kotomierz16:34
AR 55105Bydgoszcz Główna16:56
AR 59605Bydgoszcz Główna16:57
AR 59609Bydgoszcz Główna16:57
AR 55136Chojnice17:07
AR 55168Chojnice17:09
AR 55126Chojnice17:09
Bus55168Wierzchucin17:16
AR 55234Chojnice17:20
Bus59609Kotomierz17:23
Bus59605Kotomierz17:23
AR 59635Bydgoszcz Główna18:01
AR 55154Chojnice18:03
AR 55016Czersk18:06
AR 55030Czersk18:07
AR 55036Chojnice18:13
AR 55177Bydgoszcz Główna18:14
AR 55200Czersk18:14
AR 55198Tuchola18:25
Bus55030Wierzchucin18:27
Bus55036Wierzchucin18:27
Bus55210Wierzchucin18:27
Bus59635Kotomierz18:32
AR 59633Bydgoszcz Główna19:10
Bus59633Kotomierz19:24
AR 55447Bydgoszcz Główna19:35
AR 59611Bydgoszcz Główna20:10
AR 55170Chojnice20:22
Bus59611Kotomierz20:22
Bus55170Wierzchucin20:27
AR 55160Chojnice20:41
AR 59637Bydgoszcz Główna21:41
AR 55181Bydgoszcz Główna21:49
Bus59637Kotomierz22:17
AR 59639Bydgoszcz Główna23:09
AR 55183Bydgoszcz Główna23:23
AR 55205Bydgoszcz Główna23:24
Bus59639Kotomierz23:39