Wrocław Zakrzów PKP dworzec, stacja

klimatyzacja mokotów

Wrocław Zakrzów odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
Bus69970Wrocław Psie Pole04:36
KD 69970Wrocław Główny04:56
KD 69941Trzebnica05:06
Bus69972Wrocław Psie Pole05:35
KD 69972Wrocław Główny06:03
KD 69943Trzebnica06:13
Bus69974Wrocław Psie Pole07:01
KD 69945Trzebnica07:16
KD 69974Wrocław Główny07:16
KD 69976Wrocław Główny08:24
KD 69947Trzebnica08:36
Bus69976Wrocław Psie Pole08:38
BUS66050Wrocław Psie Pole09:18
KD 69978Wrocław Główny09:43
Bus69978Wrocław Nadodrze10:24
KD 69949Trzebnica10:33
KD 69980Wrocław Główny11:34
KD 69951Trzebnica12:02
Bus69980Wrocław Psie Pole12:35
KD 69982Wrocław Główny13:05
KD 69953Trzebnica13:32
BUS66203Pierwoszów Miłocin14:09
KD 69984Wrocław Główny14:23
Bus69984Wrocław Psie Pole14:36
KD 69955Pierwoszów Miłocin14:38
KD 69986Wrocław Główny15:40
Bus66003Pierwoszów Miłocin16:03
KD 69957Trzebnica16:10
Bus69988Wrocław Psie Pole16:22
KD 69988Wrocław Główny17:10
KD 69959Trzebnica17:17
KD 69990Wrocław Główny18:14
Bus69992Wrocław Psie Pole18:18
KD 69961Trzebnica19:16
KD 69999Trzebnica19:38
Bus69996Wrocław Psie Pole20:20
KD 69992Wrocław Główny20:20
KD 69963Trzebnica20:39
KD 69996Wrocław Główny21:06
KD 69967Trzebnica21:24
KD 69994Wrocław Główny21:50
KD 69998Wrocław Główny22:19
Bus69998Wrocław Główny22:32
KD 69965Trzebnica22:41
KD 69969Trzebnica22:50

Wrocław Zakrzów przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
Bus69941Wrocław Główny04:30
KD 69970Trzebnica04:56
KD 69941Wrocław Główny05:06
Bus69943Wrocław Psie Pole05:47
KD 69972Trzebnica06:03
KD 69943Wrocław Główny06:13
KD 69945Wrocław Główny07:16
KD 69974Trzebnica07:16
Bus69945Wrocław Psie Pole07:17
Bus66001Wrocław Psie Pole08:19
KD 69976Trzebnica08:24
KD 69947Wrocław Główny08:36
Bus69947Wrocław Psie Pole09:17
KD 69978Trzebnica09:43
KD 69949Wrocław Główny10:33
Bus69949Wrocław Psie Pole11:07
KD 69980Trzebnica11:34
KD 69951Wrocław Główny12:02
KD 69982Trzebnica13:05
Bus69953Wrocław Psie Pole13:12
KD 69953Wrocław Główny13:32
BUS66203Kłodzko Główne14:08
KD 69984Trzebnica14:23
KD 69955Wrocław Główny14:38
Bus69957Wrocław Psie Pole15:16
KD 69986Trzebnica15:40
Bus66003Wrocław Psie Pole16:02
KD 69957Wrocław Główny16:10
Bus69961Wrocław Psie Pole17:00
KD 69988Brochocin Trzebnicki17:10
KD 69959Wrocław Główny17:17
KD 69990Trzebnica18:14
KD 69961Wrocław Główny19:16
Bus69965Wrocław Psie Pole19:17
KD 69999Wrocław Główny19:38
KD 69992Trzebnica20:20
KD 69963Wrocław Główny20:39
KD 69996Trzebnica21:06
KD 69967Wrocław Główny21:24
Bus69967Wrocław Psie Pole21:34
KD 69994Trzebnica21:50
KD 69998Trzebnica22:19
Bus69998Pierwoszów Miłocin22:31
KD 69965Wrocław Główny22:41
KD 69969Wrocław Główny22:50
Bus69969Wrocław Psie Pole23:28