Wola Radziszowska PKP dworzec, stacja

kosmetyki ekologiczne sklep

Wola Radziszowska odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 33354Kraków Płaszów00:42
R 33413Zakopane00:56
R 33351Wadowice01:12
R 33313Wadowice01:27
R 30530Kraków Główny04:53
R 33520Kraków Główny05:57
R 33317Zakopane06:21
R 30532Kraków Główny06:36
R 33185Wadowice07:01
R 34605 BESKIDEKBielsko-Biała Główna07:01
R 33169Wadowice07:26
BUS30534 PIĘĆ STAWÓWKraków Płaszów07:30
R 30534 PIĘĆ STAWÓWKraków Główny07:32
R 30505 KASPROWYZakopane08:19
R 33318Kraków Płaszów08:33
R 43600 WANDAKraków Główny08:34
BUS43600 WANDAKraków Płaszów08:47
R 33321Wadowice09:08
R 34607 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna09:48
R 33198Kraków Płaszów10:10
R 33345Zakopane10:40
R 33322Kraków Płaszów10:53
R 34609 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna11:02
R 30536 GUBAŁÓWKAKraków Główny11:16
BUS30536 GUBAŁÓWKAKraków Płaszów11:20
R 33329Wadowice11:28
R 33195Wadowice11:54
R 33284Kraków Płaszów12:08
R 34367Bielsko-Biała Główna12:18
R 33324Kraków Płaszów13:09
R 30507 RYSYZakopane13:29
R 33337Wadowice13:56
R 33300Kraków Płaszów14:29
BUS43602 BIAŁAKraków Płaszów14:41
R 43602 BIAŁAKraków Główny14:42
R 33330Kraków Płaszów14:52
R 30538Kraków Główny15:10
R 34611 BIAŁABielsko-Biała Główna15:20
R 33287Wadowice16:11
R 34703 PILSKOŻywiec16:23
R 30509Sucha Beskidzka16:40
R 33302Kraków Płaszów16:40
BUS43604 BOLEK I LOLEKKraków Płaszów16:48
R 43604 BOLEK I LOLEKKraków Główny16:52
R 33501Wadowice17:03
R 43376Kraków Płaszów17:07
R 30511 GUBAŁÓWKAZakopane17:25
BUS30540 KASPROWYKraków Płaszów17:37
R 30540 KASPROWYKraków Główny17:39
R 33289Wadowice18:19
R 33309Wadowice18:46
R 33338Kraków Płaszów19:12
R 34613 WANDABielsko-Biała Główna19:13
BUS30542 RYSYKraków Płaszów19:26
R 30542 RYSYKraków Główny19:26
R 33310Kraków Płaszów19:33
R 30513Sucha Beskidzka19:36
R 33305Wadowice20:07
R 33346Kraków Płaszów20:23
R 33163Sucha Beskidzka20:43
R 43608 BESKIDEKKraków Główny20:53
R 33306Kraków Płaszów20:57
BUS43608 BESKIDEKKraków Płaszów21:01
R 33334Kraków Płaszów22:07
R 33349Wadowice22:18
R 33340Kraków Płaszów22:34
R 33146Kraków Główny22:50
R 33343Zakopane23:12
R 33167Sucha Beskidzka23:52

Wola Radziszowska przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 33354Wadowice00:41
R 33413Kraków Płaszów00:56
R 33351Kraków Płaszów01:12
R 33313Kraków Płaszów01:26
R 30530Sucha Beskidzka04:52
R 33520Wadowice05:56
R 33317Kraków Płaszów06:20
R 30532Sucha Beskidzka06:35
R 33185Kraków Płaszów07:01
R 34605 BESKIDEKKraków Główny07:01
R 33169Kraków Płaszów07:25
BUS30534 PIĘĆ STAWÓWZakopane07:30
R 30534 PIĘĆ STAWÓWZakopane07:31
R 30505 KASPROWYKraków Główny08:19
R 33318Zakopane08:32
R 43600 WANDABielsko-Biała Główna08:33
BUS43600 WANDABielsko-Biała Główna08:46
R 33321Kraków Płaszów09:08
R 34607 BOLEK I LOLEKKraków Główny09:48
R 33198Wadowice10:09
R 33345Kraków Płaszów10:40
R 33322Zakopane10:52
R 34609 BOLEK I LOLEKKraków Główny11:02
R 30536 GUBAŁÓWKAZakopane11:15
BUS30536 GUBAŁÓWKAZakopane11:20
R 33329Kraków Płaszów11:27
R 33195Kraków Płaszów11:53
R 33284Wadowice12:07
R 34367Kraków Płaszów12:17
R 33324Zakopane13:09
R 30507 RYSYKraków Główny13:28
R 33337Kraków Płaszów13:55
R 33300Wadowice14:28
BUS43602 BIAŁABielsko-Biała Główna14:40
R 43602 BIAŁABielsko-Biała Główna14:41
R 33330Wadowice14:51
R 30538Sucha Beskidzka15:10
R 34611 BIAŁAKraków Główny15:19
R 33287Kraków Płaszów16:10
R 34703 PILSKOKraków Główny16:22
R 30509Kraków Główny16:39
R 33302Wadowice16:39
BUS43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna16:48
R 43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna16:52
R 33501Kraków Główny17:02
R 43376Bielsko-Biała Główna17:07
R 30511 GUBAŁÓWKAKraków Główny17:24
BUS30540 KASPROWYZakopane17:37
R 30540 KASPROWYZakopane17:38
R 33289Kraków Płaszów18:18
R 33309Kraków Płaszów18:46
R 33338Wadowice19:11
R 34613 WANDAKraków Główny19:13
BUS30542 RYSYZakopane19:26
R 30542 RYSYZakopane19:26
R 33310Wadowice19:33
R 30513Kraków Główny19:36
R 33305Kraków Płaszów20:06
R 33346Zakopane20:22
R 33163Kraków Płaszów20:43
R 43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna20:52
R 33306Wadowice20:56
BUS43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna21:01
R 33334Wadowice22:06
R 33349Kraków Płaszów22:17
R 33340Wadowice22:34
R 33146Zakopane22:49
R 33343Kraków Płaszów23:11
R 33167Kraków Płaszów23:52