Włocławek Zazamcze PKP dworzec, stacja

turkusowe trampki

Włocławek Zazamcze odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 50401Toruń Wschodni04:23
R 55580Włocławek05:13
R 50403Bydgoszcz Główna05:22
R 55611Toruń Wschodni05:26
R 55118Włocławek05:34
R 50405Toruń Wschodni06:19
R 51332Kutno06:20
R 51322Kutno06:40
R 51320Kutno06:40
R 15303Toruń Główny07:08
R 15317Toruń Główny07:13
R 55582Włocławek07:14
R 55112Włocławek07:33
R 55121Toruń Główny07:59
R 50406Włocławek09:11
R 15319Toruń Główny09:16
R 15301Toruń Główny09:18
R 55586Włocławek09:20
R 50411Bydgoszcz Główna10:49
R 51334Kutno11:32
R 51324Kutno11:47
R 15334Toruń Główny12:46
R 50408Włocławek13:02
R 55590Włocławek13:12
R 55125Bydgoszcz Główna14:27
R 55114Włocławek14:33
R 50415Toruń Główny14:34
R 55090Włocławek14:50
R 51330Łódź Kaliska14:57
R 55592Włocławek15:37
R 51200Łódź Kaliska15:52
R 51204Łódź Kaliska15:52
R 50417Toruń Główny15:56
R 51302Łódź Kaliska16:21
R 50412Włocławek16:41
R 15323Toruń Główny16:46
R 15313Bydgoszcz Główna16:46
R 15331Toruń Główny16:48
R 51300Kutno17:03
R 55596Włocławek17:30
R 55071Toruń Główny17:40
R 50421Toruń Główny17:44
R 51326Kutno17:56
R 51336Kutno18:34
R 55598Włocławek19:39
R 51328Kutno19:51
R 15321Toruń Główny20:05
R 15333Toruń Główny20:12
R 50418Włocławek21:12
R 55602Włocławek21:34
R 50423Toruń Główny22:27
R 55604Włocławek23:24

Włocławek Zazamcze przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 50401Włocławek04:23
R 55580Toruń Główny05:12
R 50403Kaliska Kujawskie05:22
R 55611Kaliska Kujawskie05:26
R 55118Toruń Główny05:33
R 50405Włocławek06:19
R 51332Toruń Główny06:20
R 51322Toruń Główny06:39
R 51320Bydgoszcz Główna06:39
R 15303Kutno07:07
R 15317Kutno07:12
R 55582Toruń Wschodni07:13
R 55112Toruń Główny07:32
R 55121Włocławek07:59
R 50406Bydgoszcz Główna09:10
R 15319Kutno09:15
R 15301Kutno09:17
R 55586Toruń Wschodni09:20
R 50411Włocławek10:49
R 51334Toruń Główny11:32
R 51324Toruń Główny11:46
R 15334Łódź Kaliska12:45
R 50408Bydgoszcz Główna13:01
R 55590Toruń Główny13:11
R 55125Włocławek14:27
R 55114Toruń Główny14:32
R 50415Włocławek14:34
R 55090Toruń Główny14:50
R 51330Toruń Główny14:57
R 55592Toruń Wschodni15:36
R 51200Toruń Główny15:52
R 51204Toruń Główny15:52
R 50417Włocławek15:56
R 51302Toruń Główny16:20
R 50412Bydgoszcz Główna16:40
R 15323Kutno16:45
R 15313Kutno16:45
R 15331Kutno16:47
R 51300Toruń Wschodni17:03
R 55596Toruń Główny17:29
R 55071Włocławek17:40
R 50421Włocławek17:44
R 51326Toruń Główny17:55
R 51336Toruń Główny18:34
R 55598Toruń Główny19:38
R 51328Toruń Główny19:50
R 15321Kutno20:04
R 15333Kutno20:11
R 50418Bydgoszcz Główna21:11
R 55602Toruń Główny21:33
R 50423Włocławek22:27
R 55604Toruń Wschodni23:23