Warszawa Okęcie PKP dworzec, stacja

brzechwa dzieciom

Warszawa Okęcie odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KM 21640 R8Warszawa Wschodnia00:09
KM 21642 R8Warszawa Wschodnia00:17
KM 19910 R8Góra Kalwaria03:51
KM 19900 R8Góra Kalwaria03:52
KM 11092 R8Czachówek Południowy04:04
KM 19912 R8Góra Kalwaria04:06
KM 19913 R8Piaseczno04:13
KM 21802 R2Mińsk Mazowiecki04:44
KM 21610 R8Warszawa Wschodnia04:44
KM 12610 R8Radom04:49
KM 21944 R2Warszawa Wschodnia05:02
KM 91900 R8Warszawa Wschodnia05:24
KM 11209 R8Piaseczno05:25
KM 21804 R2Mińsk Mazowiecki05:25
KM 21602 R8Warszawa Wschodnia05:29
KM 21840 R2Mrozy05:29
KM 21946 R2Warszawa Rembertów05:48
KM 21612 R8Warszawa Wschodnia05:52
KM 21900 R8Warszawa Wschodnia05:52
KM 21306 R6Wołomin Słoneczna05:53
KM 91190 R8Warszawa Zachodnia06:06
KM 11034 R8Warszawa Zachodnia06:08
KM 12612 R8Radom06:11
KM 11094 R8Warszawa Zachodnia06:12
KM 21550 R7Pilawa06:15
KM 22700 R7Dęblin06:15
KM 21902 R2Warszawa Rembertów06:27
KM 91906 R8Warszawa Zachodnia06:30
KM 21670 R8Warszawa Wschodnia06:48
KM 21510 R7Otwock06:48
KM 11210 R2Mińsk Mazowiecki07:02
KM 91800 R2Piaseczno07:07
KM 12930 R7Dęblin07:17
KM 91902 R8Warszawa Wschodnia07:18
KM 91904 R8Warszawa Wschodnia07:21
KM 12900 R8Radom07:21
KM 19512 R8Otwock07:44
KM 98900 R8Góra Kalwaria07:52
KM 21948 R8Tłuszcz07:58
KM 21614 R8Warszawa Wschodnia07:59
KM 21904 R8Warszawa Wschodnia07:59
KM 12940 R8Radom08:03
KM 98550 R7Pilawa08:17
KM 98730 R6Warszawa Wschodnia08:32
KM 21616 R8Warszawa Wschodnia08:41
KM 12902 R8Radom08:46
KM 12614 R8Radom08:46
KM 12616 R8Radom09:25
KM 19514 R7Otwock09:48
KM 21618 R8Warszawa Wschodnia10:04
KM 12618 R8Radom10:25
KM 12740 R8Radom10:39
KM 21620 R8Warszawa Wschodnia11:01
KM 12600 R8Warka11:25
KM 21622 R8Warszawa Wschodnia12:01
KM 21624 R8Warszawa Wschodnia12:55
KM 12622 R8Radom13:10
KM 91526 R8Radom13:36
KM 21626 R8Warszawa Wschodnia13:56
KM 12840 RE8Radom14:10
KM 19906 R8Piaseczno14:37
KM 21940 R2Warszawa Rembertów14:51
KM 21600 R8Warszawa Wschodnia14:58
KM 21860 R2Mrozy14:58
KM 19916 R8Góra Kalwaria15:03
KM 19908 R8Piaseczno15:22
KM 21810 R8Warszawa Wschodnia15:33
KM 21628 R8Warszawa Wschodnia15:40
KM 12904 R8Radom15:45
KM 12626 R8Radom15:45
KM 21906 R7Pilawa15:46
KM 11024 R8Mińsk Mazowiecki15:50
KM 11068 R8Piaseczno16:03
KM 98312 R6Góra Kalwaria16:06
KM 12629 R8Radom16:09
KM 19909 R8Góra Kalwaria16:21
KM 11216 R8Piaseczno16:28
KM 19904 R8Góra Kalwaria16:44
KM 19902 R8Góra Kalwaria16:44
KM 21850 R8Siedlce16:45
KM 11200 R2Piaseczno16:50
KM 98482 R8Radom17:00
KM 98190 R8Góra Kalwaria17:03
KM 12628 R8Radom17:03
KM 12906 R8Radom17:22
KM 19911 R8Góra Kalwaria17:22
KM 12630 R8Radom17:22
KM 91908 R8Warszawa Wschodnia17:31
KM 98940 R2Warszawa Rembertów17:31
KM 11204 R8Piaseczno17:33
KM 11028 R8Warszawa Wschodnia17:41
KM 11022 R2Mińsk Mazowiecki17:50
KM 21814 R2Mińsk Mazowiecki17:51
KM 21632 R8Warszawa Wschodnia17:59
KM 98492 R8Radom18:01
KM 11220 R7Otwock18:02
KM 12842 R8Radom18:03
KM 98330 R8Radom18:14
KM 98732 R6Tłuszcz18:25
KM 11208 R8Warszawa Wschodnia18:34
KM 98920 R8Piaseczno18:37
KM 91196 R8Warszawa Wschodnia18:38
KM 12910 R8Skarżysko-Kamienna18:42
KM 12590 R8Skarżysko-Kamienna18:42
KM 12670 R8Skarżysko-Kamienna18:56
KM 11004 R8Warszawa Wschodnia19:17
KM 21634 R8Warszawa Wschodnia19:24
KM 21636 R8Warszawa Wschodnia19:42
KM 91912 R8Warszawa Wschodnia19:48
KM 12632 R8Radom19:51
KM 98910 R8Piaseczno20:08
KM 19914 R8Góra Kalwaria20:17
KM 91920 R8Warszawa Zachodnia20:32
KM 12806 R8Radom20:35
KM 12634 R8Radom20:35
KM 21304 R8Warszawa Wschodnia21:13
KM 21682 R8Warszawa Wschodnia21:25
KM 12638 R8Radom21:37
KM 11344 R8Warszawa Wschodnia21:45
KM 91910 R8Warszawa Wschodnia22:03
KM 91198 R8Warszawa Wschodnia22:15
KM 21638 R8Warszawa Wschodnia22:31
KM 12636 R8Radom22:32
KM 12640 R8Radom22:36
KM 21302 R8Warszawa Wschodnia23:17
KM 12602 R8Warka23:25

Warszawa Okęcie przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KM 21640 R8Radom00:08
KM 21642 R8Radom00:16
KM 19900 R8Warszawa Wschodnia03:51
KM 19910 R8Warszawa Wschodnia03:51
KM 11092 R8Warszawa Wschodnia04:03
KM 19912 R8Warszawa Wschodnia04:05
KM 19913 R8Warszawa Zachodnia04:12
KM 21802 R2Radom04:43
KM 21610 R8Radom04:43
KM 12610 R8Warszawa Wschodnia04:49
KM 21944 R2Radom05:02
KM 91900 R8Piaseczno05:23
KM 21804 R2Radom05:24
KM 11209 R8Warszawa Zachodnia05:24
KM 21602 R8Warka05:28
KM 21840 R2Radom05:28
KM 21946 R2Radom05:48
KM 21306 R6Radom05:51
KM 21612 R8Radom05:51
KM 21900 R8Radom05:51
KM 91190 R8Góra Kalwaria06:06
KM 11034 R8Góra Kalwaria06:07
KM 12612 R8Warszawa Wschodnia06:10
KM 11094 R8Czachówek Południowy06:11
KM 21550 R7Warka06:13
KM 22700 R7Radom06:13
KM 21902 R2Radom06:27
KM 91906 R8Góra Kalwaria06:29
KM 21670 R8Skarżysko-Kamienna06:47
KM 21510 R7Skarżysko-Kamienna06:47
KM 11210 R2Piaseczno07:02
KM 91800 R2Mińsk Mazowiecki07:06
KM 12930 R7Góra Kalwaria07:16
KM 91902 R8Radom07:17
KM 91904 R8Piaseczno07:21
KM 12900 R8Mińsk Mazowiecki07:21
KM 19512 R8Piaseczno07:42
KM 98900 R8Otwock07:52
KM 21948 R8Radom07:58
KM 21904 R8Radom07:58
KM 21614 R8Radom07:58
KM 12940 R8Warszawa Wschodnia08:03
KM 98550 R7Góra Kalwaria08:17
KM 98730 R6Piaseczno08:31
KM 21616 R8Radom08:41
KM 12902 R8Warszawa Wschodnia08:45
KM 12614 R8Warszawa Wschodnia08:45
KM 12616 R8Warszawa Wschodnia09:25
KM 19514 R7Piaseczno09:47
KM 21618 R8Radom10:03
KM 12618 R8Warszawa Wschodnia10:24
KM 12740 R8Wołomin Słoneczna10:39
KM 21620 R8Radom11:01
KM 12600 R8Warszawa Wschodnia11:24
KM 21622 R8Radom12:01
KM 21624 R8Radom12:54
KM 12622 R8Warszawa Wschodnia13:09
KM 91526 R8Otwock13:35
KM 21626 R8Radom13:55
KM 12840 RE8Mińsk Mazowiecki14:09
KM 19906 R8Warszawa Wschodnia14:37
KM 21940 R2Warka14:50
KM 21600 R8Warka14:58
KM 21860 R2Warka14:58
KM 19916 R8Warszawa Wschodnia15:02
KM 19908 R8Warszawa Wschodnia15:21
KM 21810 R8Radom15:33
KM 21628 R8Radom15:40
KM 12626 R8Warszawa Wschodnia15:44
KM 12904 R8Warszawa Wschodnia15:44
KM 21906 R7Radom15:45
KM 11024 R8Piaseczno15:50
KM 11068 R8Warszawa Wschodnia16:03
KM 98312 R6Zielonka16:06
KM 12629 R8Warszawa Wschodnia16:08
KM 19909 R8Warszawa Zachodnia16:21
KM 11216 R8Warszawa Wschodnia16:28
KM 19902 R8Warszawa Wschodnia16:44
KM 21850 R8Radom16:44
KM 19904 R8Warszawa Wschodnia16:44
KM 11200 R2Warszawa Wschodnia16:49
KM 98482 R8Pilawa16:59
KM 98190 R8Pilawa17:02
KM 12628 R8Warszawa Wschodnia17:03
KM 19911 R8Warszawa Zachodnia17:21
KM 12630 R8Warszawa Wschodnia17:21
KM 12906 R8Warszawa Wschodnia17:21
KM 91908 R8Piaseczno17:30
KM 98940 R2Piaseczno17:30
KM 11204 R8Warszawa Wschodnia17:32
KM 11028 R8Piaseczno17:40
KM 11022 R2Piaseczno17:49
KM 21814 R2Radom17:51
KM 21632 R8Radom17:58
KM 98492 R8Mińsk Mazowiecki18:00
KM 11220 R7Piaseczno18:02
KM 12842 R8Mińsk Mazowiecki18:03
KM 98330 R8Mrozy18:11
KM 98732 R6Góra Kalwaria18:24
KM 11208 R8Piaseczno18:33
KM 98920 R8Warszawa Wschodnia18:37
KM 91196 R8Góra Kalwaria18:38
KM 12910 R8Warszawa Wschodnia18:42
KM 12590 R8Warszawa Wschodnia18:42
KM 12670 R8Warszawa Wschodnia18:55
KM 11004 R8Piaseczno19:17
KM 21634 R8Radom19:23
KM 21636 R8Radom19:41
KM 91912 R8Piaseczno19:48
KM 12632 R8Warszawa Wschodnia19:51
KM 98910 R8Mińsk Mazowiecki20:08
KM 19914 R8Warszawa Wschodnia20:16
KM 91920 R8Piaseczno20:32
KM 12806 R8Mińsk Mazowiecki20:34
KM 12634 R8Warszawa Wschodnia20:34
KM 21304 R8Radom21:12
KM 21682 R8Radom21:24
KM 12638 R8Warszawa Wschodnia21:36
KM 11344 R8Góra Kalwaria21:45
KM 91910 R8Góra Kalwaria22:02
KM 91198 R8Góra Kalwaria22:14
KM 21638 R8Radom22:30
KM 12636 R8Warszawa Wschodnia22:32
KM 12640 R8Warszawa Wschodnia22:36
KM 21302 R8Warka23:17
KM 12602 R8Warszawa Wschodnia23:24