Turzno Kujawskie PKP dworzec, stacja

odstraszacze na gołębie

Turzno Kujawskie odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 50401Toruń Wschodni04:45
R 55580Włocławek04:52
R 55118Włocławek05:11
R 50403Bydgoszcz Główna05:47
R 55611Toruń Wschodni05:48
R 51332Kutno05:57
R 51322Kutno06:14
R 51320Kutno06:14
R 50405Toruń Wschodni06:39
R 55582Włocławek06:51
R 55112Włocławek07:10
R 15303Toruń Główny07:31
R 15317Toruń Główny07:38
R 55121Toruń Główny08:22
R 50406Włocławek08:46
R 55586Włocławek08:57
R 15319Toruń Główny09:41
R 15301Toruń Główny09:41
R 51334Kutno11:09
R 50411Bydgoszcz Główna11:14
R 51324Kutno11:21
R 50408Włocławek12:39
R 55590Włocławek12:51
R 15334Toruń Główny13:09
R 55114Włocławek14:10
R 55090Włocławek14:25
R 51330Łódź Kaliska14:34
R 55125Bydgoszcz Główna14:50
R 50415Toruń Główny14:54
R 55592Włocławek15:16
R 51200Łódź Kaliska15:29
R 51204Łódź Kaliska15:29
R 51302Łódź Kaliska15:56
R 50417Toruń Główny16:16
R 50412Włocławek16:18
R 51300Kutno16:40
R 55596Włocławek17:09
R 15323Toruń Główny17:11
R 15313Bydgoszcz Główna17:11
R 15331Toruń Główny17:11
R 51326Kutno17:30
R 55071Toruń Główny18:00
R 50421Toruń Główny18:07
R 51336Kutno18:11
R 55598Włocławek19:18
R 51328Kutno19:25
R 15321Toruń Główny20:31
R 15333Toruń Główny20:35
R 50418Włocławek20:47
R 55602Włocławek21:11
R 50423Toruń Główny22:47
R 55604Włocławek23:01

Turzno Kujawskie przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 50401Włocławek04:45
R 55580Toruń Główny04:52
R 55118Toruń Główny05:10
R 50403Kaliska Kujawskie05:46
R 55611Kaliska Kujawskie05:48
R 51332Toruń Główny05:56
R 51322Toruń Główny06:13
R 51320Bydgoszcz Główna06:13
R 50405Włocławek06:38
R 55582Toruń Wschodni06:51
R 55112Toruń Główny07:09
R 15303Kutno07:30
R 15317Kutno07:38
R 55121Włocławek08:21
R 50406Bydgoszcz Główna08:46
R 55586Toruń Wschodni08:57
R 15301Kutno09:40
R 15319Kutno09:41
R 51334Toruń Główny11:08
R 50411Włocławek11:13
R 51324Toruń Główny11:20
R 50408Bydgoszcz Główna12:38
R 55590Toruń Główny12:51
R 15334Łódź Kaliska13:08
R 55114Toruń Główny14:09
R 55090Toruń Główny14:25
R 51330Toruń Główny14:33
R 55125Włocławek14:49
R 50415Włocławek14:53
R 55592Toruń Wschodni15:16
R 51200Toruń Główny15:29
R 51204Toruń Główny15:29
R 51302Toruń Główny15:56
R 50417Włocławek16:15
R 50412Bydgoszcz Główna16:17
R 51300Toruń Wschodni16:39
R 55596Toruń Główny17:09
R 15331Kutno17:10
R 15313Kutno17:11
R 15323Kutno17:11
R 51326Toruń Główny17:29
R 55071Włocławek17:59
R 50421Włocławek18:06
R 51336Toruń Główny18:10
R 55598Toruń Główny19:18
R 51328Toruń Główny19:24
R 15321Kutno20:30
R 15333Kutno20:34
R 50418Bydgoszcz Główna20:47
R 55602Toruń Główny21:11
R 50423Włocławek22:46
R 55604Toruń Wschodni23:01