Szewnica PKP dworzec, stacja

tłumacz przysięgły poznań

Szewnica odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KM 11920 R60Warszawa Wileńska04:04
KM 11900 R60Warszawa Wileńska04:26
KM 91702 R60Warszawa Wileńska04:31
KM 91740 R60Warszawa Wileńska04:54
KM 11922 R60Warszawa Wileńska05:04
Bus19703 R60Łochów05:09
KM 91704 RP60Warszawa Wileńska05:15
KM 11023 R6Małkinia05:21
KM 11205 R6Małkinia05:24
KM 11285 R6Małkinia05:26
KM 91744 R60Warszawa Wileńska05:31
KM 11924 R60Warszawa Wileńska05:36
KM 10921 R60Małkinia05:42
KM 91742 R60Warszawa Wileńska06:02
KM 11926 R60Warszawa Wileńska06:03
KM 91706 RP60Warszawa Wileńska06:17
KM 19703 R60Małkinia06:32
KM 10923 R60Małkinia06:33
KM 19701 R60Małkinia06:37
KM 11902 R60Warszawa Wileńska07:03
KM 11928 R60Warszawa Wileńska07:16
KM 19799 R60Małkinia07:31
KM 91708 R60Warszawa Wileńska07:39
KM 10925 R60Małkinia07:55
KM 91710 R60Warszawa Wileńska07:56
KM 11930 R60Warszawa Wileńska07:59
KM 19705 R60Małkinia08:08
KM 11932 R60Warszawa Wileńska08:48
KM 10927 R60Małkinia09:11
KM 19707 R60Małkinia09:26
KM 11934 R60Warszawa Wileńska09:56
KM 91712 R60Warszawa Wileńska10:03
KM 91774 R60Warszawa Wileńska10:05
KM 19709 R60Małkinia10:26
KM 11904 R60Warszawa Wileńska10:51
KM 10929 R60Małkinia11:16
KM 91714 R60Warszawa Wileńska11:26
KM 19711 R60Małkinia11:47
KM 11936 R60Warszawa Wileńska11:54
KM 91716 R60Warszawa Wileńska12:09
KM 10931 R60Małkinia12:53
KM 11938 R60Warszawa Wileńska13:16
KM 19713 R60Małkinia13:49
KM 10933 R60Małkinia13:50
KM 11906 R60Warszawa Wileńska14:06
KM 91718 RP60Warszawa Wileńska14:23
KM 19715 R60Małkinia14:49
KM 91772 RP60Warszawa Wileńska15:03
KM 91738 RP60Warszawa Wileńska15:03
KM 10935 R60Sadowne Węgrowskie15:03
KM 11940 R60Warszawa Wileńska15:12
KM 91720 R60Warszawa Wileńska15:26
KM 10937 R60Małkinia15:45
KM 19717 R60Małkinia15:47
KM 11942 R60Warszawa Wileńska16:16
KM 10905 R60Łochów16:19
KM 19741 R60Łochów16:22
KM 91722 R60Warszawa Wileńska16:27
KM 19719 R60Małkinia16:43
Bus91722 R60Tłuszcz16:53
KM 10939 R60Małkinia16:54
KM 91746 R60Tłuszcz17:00
KM 11944 R60Warszawa Wileńska17:16
KM 19743 R60Łochów17:17
KM 10907 R60Łochów17:24
KM 91724 R60Warszawa Wileńska17:26
KM 10941 R60Małkinia17:38
KM 11908 R60Warszawa Wileńska17:41
KM 19721 R60Małkinia17:47
KM 91748 R60Tłuszcz18:09
KM 11946 R60Warszawa Wileńska18:11
KM 10909 R60Łochów18:18
KM 91726 R60Warszawa Wileńska18:28
KM 10943 R60Małkinia18:40
KM 19723 R60Małkinia18:40
KM 19793 R60Małkinia19:00
KM 19745 R60Łochów19:07
KM 11948 R60Warszawa Wileńska19:11
KM 10945 R60Małkinia19:40
KM 91728 R60Warszawa Wileńska19:42
KM 19725 R60Małkinia19:47
KM 11950 R60Warszawa Wileńska20:21
KM 91730 R60Warszawa Wileńska20:27
KM 19727 R60Małkinia20:52
KM 10947 R60Małkinia20:56
KM 11952 R60Warszawa Wileńska21:11
KM 91732 R60Warszawa Wileńska21:42
KM 10949 R60Małkinia21:46
KM 19729 R60Małkinia21:52
KM 19731 R60Małkinia22:33
KM 10951 R60Małkinia22:46
KM 10953 R60Małkinia23:47
KM 19733 R60Małkinia23:52

Szewnica przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KM 11920 R60Małkinia04:03
KM 11900 R60Łochów04:25
KM 91702 R60Małkinia04:31
KM 91740 R60Łochów04:53
KM 11922 R60Małkinia05:03
Bus19703 R60Tłuszcz05:09
KM 91704 RP60Małkinia05:15
KM 11023 R6Tłuszcz05:21
KM 11205 R6Tłuszcz05:23
KM 11285 R6Tłuszcz05:26
KM 91744 R60Łochów05:31
KM 11924 R60Małkinia05:35
KM 10921 R60Warszawa Wileńska05:41
KM 11926 R60Małkinia06:02
KM 91742 R60Łochów06:02
KM 91706 RP60Małkinia06:17
KM 10923 R60Warszawa Wileńska06:32
KM 19703 R60Tłuszcz06:32
KM 19701 R60Tłuszcz06:36
KM 11902 R60Łochów07:02
KM 11928 R60Małkinia07:15
KM 19799 R60Tłuszcz07:31
KM 91708 R60Małkinia07:39
KM 10925 R60Warszawa Wileńska07:55
KM 91710 R60Małkinia07:55
KM 11930 R60Małkinia07:58
KM 19705 R60Warszawa Wileńska08:08
KM 11932 R60Małkinia08:47
KM 10927 R60Warszawa Wileńska09:11
KM 19707 R60Warszawa Wileńska09:26
KM 11934 R60Małkinia09:55
KM 91712 R60Małkinia10:03
KM 91774 R60Małkinia10:05
KM 19709 R60Warszawa Wileńska10:26
KM 11904 R60Łochów10:50
KM 10929 R60Warszawa Wileńska11:15
KM 91714 R60Małkinia11:25
KM 19711 R60Warszawa Wileńska11:47
KM 11936 R60Małkinia11:53
KM 91716 R60Małkinia12:09
KM 10931 R60Warszawa Wileńska12:53
KM 11938 R60Małkinia13:15
KM 19713 R60Warszawa Wileńska13:49
KM 10933 R60Warszawa Wileńska13:50
KM 11906 R60Łochów14:05
KM 91718 RP60Małkinia14:23
KM 19715 R60Warszawa Wileńska14:49
KM 91772 RP60Małkinia15:02
KM 91738 RP60Małkinia15:02
KM 10935 R60Warszawa Wileńska15:02
KM 11940 R60Małkinia15:11
KM 91720 R60Małkinia15:25
KM 10937 R60Warszawa Wileńska15:45
KM 19717 R60Warszawa Wileńska15:47
KM 11942 R60Małkinia16:15
KM 10905 R60Warszawa Wileńska16:19
KM 19741 R60Warszawa Wileńska16:22
KM 91722 R60Małkinia16:26
KM 19719 R60Warszawa Wileńska16:43
Bus91722 R60Łochów16:53
KM 10939 R60Warszawa Wileńska16:54
KM 91746 R60Łochów16:59
KM 11944 R60Małkinia17:15
KM 19743 R60Warszawa Wileńska17:17
KM 10907 R60Warszawa Wileńska17:23
KM 91724 R60Małkinia17:25
KM 10941 R60Warszawa Wileńska17:38
KM 11908 R60Łochów17:40
KM 19721 R60Warszawa Wileńska17:47
KM 91748 R60Łochów18:08
KM 11946 R60Małkinia18:10
KM 10909 R60Warszawa Wileńska18:18
KM 91726 R60Małkinia18:27
KM 10943 R60Warszawa Wileńska18:40
KM 19723 R60Warszawa Wileńska18:40
KM 19793 R60Warszawa Wileńska19:00
KM 19745 R60Warszawa Wileńska19:07
KM 11948 R60Małkinia19:10
KM 10945 R60Warszawa Wileńska19:40
KM 91728 R60Małkinia19:42
KM 19725 R60Warszawa Wileńska19:47
KM 11950 R60Małkinia20:20
KM 91730 R60Małkinia20:26
KM 19727 R60Warszawa Wileńska20:52
KM 10947 R60Warszawa Wileńska20:56
KM 11952 R60Małkinia21:10
KM 91732 R60Małkinia21:42
KM 10949 R60Warszawa Wileńska21:45
KM 19729 R60Warszawa Wileńska21:52
KM 19731 R60Warszawa Wileńska22:33
KM 10951 R60Warszawa Wileńska22:45
KM 10953 R60Warszawa Wileńska23:47
KM 19733 R60Warszawa Wileńska23:52