Studzianki Nowe PKP dworzec, stacja

http://medyczna-odziez.com.pl

Studzianki Nowe odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KM 19621 R90Nasielsk00:20
KM 19623 R90Nasielsk00:25
KM 51600 R90Warszawa Zachodnia peron 804:04
KM 51410 R90Warszawa Gdańska04:25
KM 51420 R90Warszawa Zachodnia peron 804:52
KM 91600 R90Warszawa Gdańska05:15
KM 19600 R9Nasielsk05:28
KM 19601 R9Nasielsk05:29
KM 51202 R90Warszawa Zachodnia peron 805:52
KM 51656 R90Warszawa Zachodnia peron 805:52
KM 51602 R90Warszawa Zachodnia peron 806:00
KM 51200 R90Warszawa Zachodnia peron 806:00
KM 91602 R90Warszawa Zachodnia peron 806:16
KM 15601 R90Ciechanów06:35
KM 51604 R90Warszawa Zachodnia peron 806:55
KM 91604 R90Warszawa Zachodnia peron 807:23
KM 15421 R90Działdowo07:23
KM 51422 R90Warszawa Zachodnia peron 807:52
KM 19605 R90Nasielsk08:21
KM 51606 R90Warszawa Zachodnia peron 808:50
KM 15423 R90Działdowo09:22
KM 91606 R90Warszawa Zachodnia peron 809:50
KM 15603 R90Ciechanów10:21
KM 51424 R90Warszawa Zachodnia peron 810:51
KM 19607 R90Nasielsk11:22
KM 91608 R90Warszawa Zachodnia peron 811:51
KM 15425 R90Działdowo12:21
KM 51426 R90Warszawa Zachodnia peron 812:50
KM 15605 R90Ciechanów13:21
KM 19609 R90Nasielsk13:21
KM 51608 R90Warszawa Zachodnia peron 813:51
KM 15411 R90Mława14:20
KM 15607 R90Ciechanów14:20
KM 19611 R90Nasielsk14:48
KM 51610 R90Warszawa Zachodnia peron 814:51
KM 91610 R90Warszawa Zachodnia peron 814:51
KM 15609 R90Ciechanów15:21
KM 19613 R90Nasielsk15:48
KM 51428 R90Warszawa Zachodnia peron 815:50
KM 15427 R90Działdowo16:43
KM 51412 R90Warszawa Zachodnia peron 816:50
KM 51612 R90Warszawa Zachodnia peron 816:50
KM 19615 R90Nasielsk17:04
KM 15611 R90Ciechanów17:38
KM 19617 R90Nasielsk17:48
KM 51614 R90Warszawa Zachodnia peron 817:50
KM 15613 R90Ciechanów18:28
KM 51430 R90Warszawa Zachodnia peron 818:50
KM 19619 R90Nasielsk18:54
KM 15615 R90Ciechanów19:21
KM 91620 R90Warszawa Zachodnia peron 819:50
KM 91618 R90Warszawa Zachodnia peron 819:51
KM 15429 R90Działdowo20:22
KM 15617 R90Ciechanów20:22
KM 51432 R90Warszawa Zachodnia peron 820:51
KM 51434 R90Warszawa Zachodnia peron 820:51
KM 15413 R90Mława21:21
KM 51616 R90Warszawa Zachodnia peron 821:54
KM 15431 R90Działdowo22:20
KM 51304 R90Warszawa Zachodnia peron 822:37
KM 15619 R90Ciechanów23:16

Studzianki Nowe przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KM 19621 R90Warszawa Zachodnia peron 800:20
KM 19623 R90Warszawa Zachodnia peron 800:24
KM 51600 R90Ciechanów04:04
KM 51410 R90Mława04:25
KM 51420 R90Działdowo04:52
KM 91600 R90Nasielsk05:14
KM 19600 R9Warszawa Zachodnia05:27
KM 19601 R9Warszawa Zachodnia05:28
KM 51202 R90Działdowo05:52
KM 51656 R90Działdowo05:52
KM 51602 R90Ciechanów06:00
KM 51200 R90Działdowo06:00
KM 91602 R90Nasielsk06:15
KM 15601 R90Warszawa Gdańska06:35
KM 51604 R90Ciechanów06:54
KM 91604 R90Nasielsk07:22
KM 15421 R90Warszawa Zachodnia peron 807:23
KM 51422 R90Działdowo07:51
KM 19605 R90Warszawa Zachodnia peron 808:21
KM 51606 R90Ciechanów08:50
KM 15423 R90Warszawa Zachodnia peron 809:22
KM 91606 R90Nasielsk09:49
KM 15603 R90Warszawa Zachodnia peron 810:21
KM 51424 R90Działdowo10:50
KM 19607 R90Warszawa Zachodnia peron 811:22
KM 91608 R90Nasielsk11:50
KM 15425 R90Warszawa Zachodnia peron 812:21
KM 51426 R90Działdowo12:49
KM 15605 R90Warszawa Zachodnia peron 813:21
KM 19609 R90Warszawa Zachodnia peron 813:21
KM 51608 R90Ciechanów13:50
KM 15607 R90Warszawa Zachodnia peron 814:20
KM 15411 R90Warszawa Zachodnia peron 814:20
KM 19611 R90Warszawa Gdańska14:47
KM 51610 R90Ciechanów14:50
KM 91610 R90Nasielsk14:50
KM 15609 R90Warszawa Zachodnia peron 815:21
KM 19613 R90Warszawa Gdańska15:47
KM 51428 R90Działdowo15:50
KM 15427 R90Warszawa Zachodnia peron 816:42
KM 51412 R90Mława16:50
KM 51612 R90Ciechanów16:50
KM 19615 R90Warszawa Zachodnia peron 817:03
KM 15611 R90Warszawa Zachodnia peron 817:38
KM 19617 R90Warszawa Gdańska17:48
KM 51614 R90Ciechanów17:49
KM 15613 R90Warszawa Zachodnia peron 818:27
KM 51430 R90Działdowo18:49
KM 19619 R90Warszawa Gdańska18:54
KM 15615 R90Warszawa Zachodnia peron 819:20
KM 91620 R90Nasielsk19:49
KM 91618 R90Nasielsk19:50
KM 15429 R90Warszawa Zachodnia peron 820:22
KM 15617 R90Warszawa Zachodnia peron 820:22
KM 51432 R90Działdowo20:50
KM 51434 R90Działdowo20:51
KM 15413 R90Warszawa Zachodnia peron 821:21
KM 51616 R90Ciechanów21:54
KM 15431 R90Warszawa Zachodnia peron 822:19
KM 51304 R90Ciechanów22:36
KM 15619 R90Warszawa Zachodnia peron 823:16