Stęszew PKP dworzec, stacja

dywany nowoczesne do salonu

Stęszew odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 77171Gołańcz04:38
KW 77059Gołańcz04:42
KW 77624Gołańcz04:43
KW 77321Gołańcz04:44
KW 77179Wągrowiec05:17
KW 77177Wągrowiec05:29
KW 77626Wągrowiec05:30
KW 77311Poznań Główny05:44
KW 77021Wągrowiec05:45
KW 77350Grodzisk Wielkopolski05:46
KW 77174Grodzisk Wielkopolski05:47
KW 77627Wągrowiec05:49
KW 77176Grodzisk Wielkopolski05:53
KW 77034Wolsztyn06:26
KW 77178Wolsztyn06:33
KW 77325Wągrowiec06:44
KW 77037Wągrowiec06:53
KW 77081Wągrowiec06:53
KW 77189Wągrowiec06:54
KW 77628Wągrowiec06:59
KW 77327Poznań Główny07:39
KW 77323Wągrowiec07:44
KW 77190Wolsztyn08:02
KW 77354Wolsztyn08:22
KW 77329Gołańcz08:52
KW 77356Wolsztyn10:18
KW 77157Wągrowiec10:42
KW 77235Wągrowiec10:46
KW 77959Wągrowiec10:52
KW 77358Wolsztyn12:18
KW 77640Wągrowiec12:45
KW 77071Poznań Główny12:45
KW 77237Wągrowiec12:45
KW 77333Wągrowiec12:48
KW 77167Wągrowiec12:53
KW 77233Wągrowiec12:55
KW 77017Poznań Główny14:00
KW 77376Wolsztyn14:15
KW 77082Wolsztyn14:17
KW 77123Poznań Główny14:44
KW 77315Poznań Główny14:45
KW 77362Wolsztyn15:33
KW 79644Wolsztyn16:22
KW 77236Rakoniewice16:25
KW 77240Wolsztyn16:38
KW 77317Gołańcz16:50
KW 77029Poznań Główny17:11
KW 77194Wolsztyn17:27
KW 77366Wolsztyn17:29
KW 79648Wolsztyn17:29
KW 77339Wągrowiec17:58
KW 77139Poznań Główny18:28
KW 79650Wolsztyn18:33
KW 77035Wolsztyn18:33
KW 77368Wolsztyn18:55
KW 77069Poznań Główny18:56
KW 77341Poznań Główny19:03
KW 77349Wągrowiec19:06
KW 77206Wolsztyn19:44
KW 77041Wolsztyn19:55
KW 79664Wolsztyn20:08
KW 77370Wolsztyn20:17
KW 77196Wolsztyn20:27
KW 77343Poznań Główny20:58
KW 77345Poznań Główny20:58
KW 77378Grodzisk Wielkopolski23:18
KW 77084Grodzisk Wielkopolski23:22

Stęszew przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 77171Grodzisk Wielkopolski04:37
KW 77059Grodzisk Wielkopolski04:41
KW 77624Grodzisk Wielkopolski04:42
KW 77321Grodzisk Wielkopolski04:43
KW 77179Wolsztyn05:17
KW 77177Wolsztyn05:29
KW 77626Wolsztyn05:30
KW 77627Wolsztyn05:42
KW 77311Wolsztyn05:43
KW 77021Wolsztyn05:45
KW 77350Wągrowiec05:46
KW 77174Wągrowiec05:47
KW 77176Wągrowiec05:53
KW 77034Wągrowiec06:26
KW 77178Wągrowiec06:32
KW 77325Wolsztyn06:44
KW 77081Wolsztyn06:53
KW 77037Wolsztyn06:53
KW 77189Wolsztyn06:54
KW 77628Wolsztyn06:59
KW 77327Grodzisk Wielkopolski07:38
KW 77323Grodzisk Wielkopolski07:44
KW 77190Wągrowiec08:01
KW 77354Poznań Główny08:21
KW 77329Wolsztyn08:52
KW 77356Poznań Główny10:18
KW 77157Wolsztyn10:42
KW 77235Wolsztyn10:45
KW 77004Poznań Główny10:49
KW 77959Wolsztyn10:52
KW 77358Poznań Główny12:18
KW 77640Wolsztyn12:44
KW 77071Wolsztyn12:44
KW 77237Wolsztyn12:44
KW 77333Wolsztyn12:47
KW 77167Wolsztyn12:52
KW 77233Rakoniewice12:55
KW 77376Poznań Główny14:15
KW 77082Poznań Główny14:17
KW 77315Wolsztyn14:44
KW 77123Wolsztyn14:44
KW 77362Poznań Główny15:33
KW 77020Poznań Główny16:13
KW 79644Wągrowiec16:22
KW 77236Wągrowiec16:25
KW 77240Wągrowiec16:37
KW 77317Wolsztyn16:50
KW 77029Wolsztyn17:10
KW 77194Wągrowiec17:27
KW 77366Poznań Główny17:29
KW 79648Wągrowiec17:29
KW 77339Wolsztyn17:57
KW 77139Wolsztyn18:27
KW 79650Gołańcz18:32
KW 77035Gołańcz18:32
KW 77069Wolsztyn18:48
KW 77368Poznań Główny18:54
KW 77349Wolsztyn18:58
KW 77341Wolsztyn19:03
KW 77206Poznań Główny19:44
KW 77041Wągrowiec19:54
KW 79664Wągrowiec20:08
KW 77370Poznań Główny20:17
KW 77196Wągrowiec20:26
KW 77343Wolsztyn20:57
KW 77345Wolsztyn20:57
KW 77378Poznań Główny23:17
KW 77084Poznań Główny23:22