Skoki PKP dworzec, stacja

sklepy internetowe z butami

Skoki odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 77174Grodzisk Wielkopolski04:18
KW 77350Grodzisk Wielkopolski04:21
KW 79620Poznań Główny04:21
KW 77176Grodzisk Wielkopolski04:23
KW 77034Wolsztyn05:05
KW 77178Wolsztyn05:14
KW 79622Poznań Główny05:18
KW 77321Gołańcz05:52
KW 77059Gołańcz05:56
KW 77624Gołańcz05:57
KW 77171Gołańcz05:57
KW 79624Poznań Główny06:24
KW 79626Poznań Główny06:47
KW 77190Wolsztyn06:47
KW 79628Poznań Główny07:08
KW 77626Wągrowiec07:18
KW 77177Wągrowiec07:18
KW 77627Wągrowiec07:19
KW 77179Wągrowiec07:20
KW 77021Wągrowiec07:20
KW 79630Poznań Główny07:52
KW 77628Wągrowiec08:26
KW 77189Wągrowiec08:28
KW 77325Wągrowiec08:28
KW 77081Wągrowiec08:29
KW 77037Wągrowiec08:29
KW 77630Wągrowiec09:08
KW 79632Poznań Główny09:11
KW 77323Wągrowiec09:22
KW 79634Poznań Główny10:04
KW 77632Gołańcz10:05
KW 77329Gołańcz10:17
KW 79636Poznań Główny11:06
KW 77634Wągrowiec11:18
KW 79638Poznań Główny12:06
KW 77636Wągrowiec12:09
KW 77235Wągrowiec12:10
KW 77157Wągrowiec12:11
KW 77959Wągrowiec12:17
KW 79640Poznań Główny13:04
KW 77638Wągrowiec13:17
KW 79642Poznań Główny14:05
KW 77237Wągrowiec14:13
KW 77233Wągrowiec14:13
KW 77640Wągrowiec14:13
KW 77167Wągrowiec14:15
KW 77333Wągrowiec14:17
KW 79644Wolsztyn14:50
KW 77240Wolsztyn14:57
KW 77236Rakoniewice15:01
KW 77642Gołańcz15:02
KW 77194Wolsztyn15:45
KW 79648Wolsztyn15:57
KW 77646Wągrowiec16:09
KW 77648Wągrowiec16:37
KW 77674Wągrowiec16:37
KW 77002Wągrowiec16:40
KW 77035Wolsztyn16:44
KW 77678Wągrowiec16:53
KW 79650Wolsztyn17:06
KW 77650Wągrowiec17:18
KW 77652Wągrowiec17:40
KW 77676Wągrowiec17:41
KW 77680Wągrowiec17:57
KW 79652Poznań Główny18:08
KW 77041Wolsztyn18:10
KW 77317Gołańcz18:23
KW 77122Luboń koło Poznania18:39
KW 79664Wolsztyn18:39
KW 77196Wolsztyn18:53
KW 77654Gołańcz18:54
KW 79654Poznań Główny18:55
KW 77339Wągrowiec19:30
KW 77670Wągrowiec19:30
KW 77656Wągrowiec19:56
KW 79660Poznań Główny20:07
KW 79656Poznań Główny20:07
KW 77658Wągrowiec20:18
KW 77349Wągrowiec20:59
KW 79658Poznań Główny21:04
KW 77668Wągrowiec21:16
KW 77660Wągrowiec21:16
KW 77662Wągrowiec22:47
KW 77672Wągrowiec23:44
KW 77664Wągrowiec23:44

Skoki przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 77174Wągrowiec04:18
KW 77350Wągrowiec04:21
KW 79620Wągrowiec04:21
KW 77176Wągrowiec04:23
KW 77034Wągrowiec05:04
KW 77178Wągrowiec05:13
KW 79622Wągrowiec05:18
KW 77321Grodzisk Wielkopolski05:52
KW 77059Grodzisk Wielkopolski05:55
KW 77624Grodzisk Wielkopolski05:56
KW 77171Grodzisk Wielkopolski05:57
KW 79624Wągrowiec06:24
KW 79626Wągrowiec06:47
KW 77190Wągrowiec06:47
KW 79628Wągrowiec07:07
KW 77626Wolsztyn07:18
KW 77177Wolsztyn07:18
KW 77179Wolsztyn07:19
KW 77627Wolsztyn07:19
KW 77021Wolsztyn07:20
KW 79630Gołańcz07:51
KW 77628Wolsztyn08:26
KW 77189Wolsztyn08:27
KW 77325Wolsztyn08:27
KW 77081Wolsztyn08:28
KW 77037Wolsztyn08:28
KW 77630Poznań Główny09:08
KW 79632Wągrowiec09:10
KW 77323Grodzisk Wielkopolski09:21
KW 79634Wągrowiec10:04
KW 77632Poznań Główny10:04
KW 77329Wolsztyn10:17
KW 79636Wągrowiec11:06
KW 77634Poznań Główny11:18
KW 79638Gołańcz12:05
KW 77636Poznań Główny12:09
KW 77235Wolsztyn12:10
KW 77157Wolsztyn12:11
KW 77959Wolsztyn12:17
KW 79640Wągrowiec13:03
KW 77638Poznań Główny13:16
KW 79642Wągrowiec14:04
KW 77237Wolsztyn14:13
KW 77233Rakoniewice14:13
KW 77640Wolsztyn14:13
KW 77167Wolsztyn14:14
KW 77333Wolsztyn14:17
KW 79644Wągrowiec14:49
KW 77240Wągrowiec14:56
KW 77236Wągrowiec15:00
KW 77642Poznań Główny15:02
KW 77194Wągrowiec15:44
KW 79648Wągrowiec15:56
KW 77646Poznań Główny16:09
KW 77648Poznań Główny16:36
KW 77674Poznań Główny16:36
KW 77002Poznań Główny16:40
KW 77035Gołańcz16:44
KW 77678Poznań Główny16:52
KW 79650Gołańcz17:05
KW 77650Poznań Główny17:17
KW 77652Poznań Główny17:40
KW 77676Poznań Główny17:41
KW 77680Poznań Główny17:57
KW 79652Wągrowiec18:07
KW 77041Wągrowiec18:10
KW 77317Wolsztyn18:22
KW 77122Wągrowiec18:39
KW 79664Wągrowiec18:39
KW 77196Wągrowiec18:52
KW 77654Poznań Główny18:54
KW 79654Wągrowiec18:54
KW 77339Wolsztyn19:30
KW 77670Poznań Główny19:30
KW 77656Poznań Główny19:55
KW 79660Gołańcz20:06
KW 79656Gołańcz20:06
KW 77658Poznań Główny20:17
KW 77349Wolsztyn20:58
KW 79658Wągrowiec21:03
KW 77668Poznań Główny21:16
KW 77660Poznań Główny21:16
KW 77662Poznań Główny22:46
KW 77672Poznań Główny23:44
KW 77664Poznań Główny23:44