Seroki PKP dworzec, stacja

kosiarka spalinowa czy elektryczna

Seroki odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KM 19458 RP3Sochaczew00:38
KM 19470 R3Sochaczew00:43
KM 12400 R7Dęblin04:27
KM 91400 R3Warszawa Wschodnia04:29
KM 91470 R2Warszawa Wschodnia05:23
KM 98520 R7Otwock05:26
KM 91402 R3Warszawa Wschodnia05:26
KM 19400 R3Łowicz Główny05:30
KM 91440 R3Warszawa Wschodnia05:52
KM 91404 R3Warszawa Wschodnia05:52
KM 98948 R2Warszawa Rembertów06:03
KM 98820 R2Mińsk Mazowiecki06:11
KM 98700 R6Wołomin Słoneczna06:12
KM 19402 R3Łowicz Główny06:32
KM 91406 R3Warszawa Wschodnia06:41
KM 91444 R3Otwock06:44
KM 91446 R7Garwolin06:54
KM 98912 R3Warszawa Wschodnia07:03
KM 98822 R2Mińsk Mazowiecki07:22
KM 91408 R3Warszawa Wschodnia07:30
KM 21440 R3Sochaczew07:35
KM 11206 R3Łowicz Główny08:02
KM 91442 R3Warszawa Wschodnia08:06
KM 98824 R3Warszawa Wschodnia08:11
KM 98410 R3Łowicz Główny08:14
KM 19404 R3Łowicz Główny08:14
KM 91410 R3Warszawa Wschodnia08:29
KM 98440 R3Sochaczew08:32
KM 19474 R3Sochaczew08:46
KM 98450 R3Sochaczew09:13
KM 98452 R3Sochaczew09:14
KM 19406 R3Łowicz Główny10:14
KM 91412 R3Warszawa Wschodnia10:31
KM 19440 R3Sochaczew11:14
KM 91448 R3Warszawa Wschodnia11:30
KM 98826 R2Mińsk Mazowiecki11:30
KM 19408 RP3Łowicz Główny12:12
KM 91414 R3Warszawa Wschodnia12:30
KM 19442 R3Sochaczew13:14
KM 91458 R6Warszawa Wschodnia13:28
KM 98828 R2Mińsk Mazowiecki13:29
KM 19496 RE3Płock14:15
KM 19410 R3Łowicz Główny14:15
KM 91416 R3Warszawa Wschodnia14:30
KM 98840 R2Mrozy14:41
KM 98478 R3Sochaczew14:56
KM 98812 R2Mińsk Mazowiecki15:04
KM 98830 R2Mińsk Mazowiecki15:12
KM 98832 R2Mińsk Mazowiecki15:29
KM 91450 R3Warszawa Wschodnia15:29
KM 98470 R3Sochaczew15:32
KM 98400 R3Łowicz Główny15:32
KM 91462 RE2Warszawa Wschodnia15:32
KM 98412 R3Sochaczew15:32
KM 19500 R7Warszawa Falenica15:36
KM 19444 R3Sochaczew15:51
KM 12714 R7Dęblin15:57
KM 19412 RP3Łowicz Główny16:13
KM 91418 R3Warszawa Wschodnia16:29
KM 98930 R3Warszawa Wschodnia16:29
KM 19414 R3Łowicz Główny17:13
KM 91466 R3Warszawa Wschodnia17:26
KM 91454 R3Warszawa Wschodnia17:30
KM 98810 R2Mińsk Mazowiecki17:30
KM 19462 R3Sochaczew17:50
KM 19446 R3Sochaczew18:00
KM 19416 R3Łowicz Główny18:13
KM 98402 R3Łowicz Główny18:13
KM 11042 R3Warszawa Wschodnia18:19
KM 11130 R6Tłuszcz18:29
KM 11298 R3Warszawa Wschodnia18:29
KM 91420 R3Warszawa Wschodnia18:30
KM 21442 R7Sochaczew18:30
KM 11150 R6Tłuszcz18:31
KM 11160 R6Wołomin Słoneczna18:31
KM 11162 R6Wołomin Słoneczna18:31
KM 19478 R3Sochaczew18:33
KM 98748 R6Tłuszcz18:42
KM 19448 R3Sochaczew18:55
KM 98420 R3Sochaczew18:55
KM 11000 R3Warszawa Wschodnia19:11
KM 19450 R3Sochaczew19:12
KM 19464 R3Sochaczew19:13
KM 19418 R3Łowicz Główny19:14
KM 91456 R3Warszawa Wschodnia19:26
KM 19466 R3Sochaczew19:47
KM 12440 RE7Dęblin19:56
KM 19452 R3Sochaczew20:05
KM 91474 R3Warszawa Wschodnia20:06
KM 19420 R3Łowicz Główny20:18
KM 91422 RP3Warszawa Wschodnia20:31
KM 11156 R3Sochaczew21:01
KM 19454 R3Sochaczew21:01
KM 11166 R6Sochaczew21:01
KM 98460 R7Sochaczew21:02
KM 91822 R3Sochaczew21:02
KM 19422 R3Łowicz Główny21:12
KM 19456 R3Sochaczew22:13
KM 98414 R3Łowicz Główny22:25
KM 19468 R3Sochaczew22:25
KM 98442 R3Łowicz Główny22:26
KM 91424 RP3Warszawa Wschodnia22:31
KM 19424 R3Łowicz Główny23:21

Seroki przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KM 19458 RP3Warszawa Wschodnia00:38
KM 19470 R3Warszawa Wschodnia00:43
KM 12400 R7Łowicz Główny04:26
KM 91400 R3Łowicz Główny04:29
KM 91470 R2Sochaczew05:22
KM 91402 R3Łowicz Główny05:26
KM 98520 R7Łowicz Główny05:26
KM 19400 R3Warszawa Wschodnia05:30
KM 91404 R3Łowicz Główny05:51
KM 91440 R3Sochaczew05:51
KM 98948 R2Łowicz Główny06:03
KM 98820 R2Sochaczew06:11
KM 98700 R6Sochaczew06:12
KM 19402 R3Warszawa Wschodnia06:32
KM 91406 R3Łowicz Główny06:41
KM 91444 R3Sochaczew06:44
KM 91446 R7Sochaczew06:54
KM 98912 R3Sochaczew07:03
KM 98822 R2Sochaczew07:22
KM 91408 R3Łowicz Główny07:29
KM 21440 R3Dęblin07:35
KM 11206 R3Warszawa Wschodnia08:02
KM 91442 R3Sochaczew08:06
KM 98824 R3Sochaczew08:11
KM 98410 R3Mińsk Mazowiecki08:13
KM 19404 R3Warszawa Wschodnia08:13
KM 91410 R3Łowicz Główny08:29
KM 98440 R3Warszawa Wschodnia08:32
KM 19474 R3Warszawa Wschodnia08:46
KM 98450 R3Mrozy09:13
KM 98452 R3Mińsk Mazowiecki09:14
KM 19406 R3Warszawa Wschodnia10:13
KM 91412 R3Łowicz Główny10:30
KM 19440 R3Warszawa Wschodnia11:14
KM 98826 R2Sochaczew11:29
KM 91448 R3Sochaczew11:29
KM 19408 RP3Warszawa Wschodnia12:12
KM 91414 R3Łowicz Główny12:29
KM 19442 R3Warszawa Wschodnia13:14
KM 91458 R6Sochaczew13:28
KM 98828 R2Sochaczew13:29
KM 19410 R3Warszawa Wschodnia14:14
KM 19496 RE3Warszawa Wschodnia14:14
KM 91416 R3Łowicz Główny14:29
KM 98840 R2Łowicz Główny14:41
KM 98478 R3Otwock14:56
KM 98812 R2Sochaczew15:03
KM 98830 R2Sochaczew15:11
KM 98832 R2Sochaczew15:29
KM 91450 R3Sochaczew15:29
KM 98470 R3Pilawa15:32
KM 98400 R3Pilawa15:32
KM 98412 R3Mińsk Mazowiecki15:32
KM 91462 RE2Sochaczew15:32
KM 19500 R7Sochaczew15:36
KM 19444 R3Warszawa Wschodnia15:51
KM 12714 R7Sochaczew15:56
KM 19412 RP3Warszawa Wschodnia16:12
KM 98930 R3Łowicz Główny16:29
KM 91418 R3Łowicz Główny16:29
KM 19414 R3Warszawa Wschodnia17:13
KM 91466 R3Sochaczew17:25
KM 91454 R3Sochaczew17:30
KM 98810 R2Łowicz Główny17:30
KM 19462 R3Warszawa Wschodnia17:50
KM 19446 R3Warszawa Wschodnia18:00
KM 19416 R3Warszawa Wschodnia18:12
KM 98402 R3Warszawa Rembertów18:13
KM 11042 R3Łowicz Główny18:19
KM 11298 R3Łowicz Główny18:28
KM 11130 R6Łowicz Główny18:28
KM 11162 R6Łowicz Główny18:30
KM 91420 R3Łowicz Główny18:30
KM 11160 R6Łowicz Główny18:30
KM 21442 R7Dęblin18:30
KM 11150 R6Łowicz Główny18:30
KM 19478 R3Warszawa Wschodnia18:33
KM 98748 R6Łowicz Główny18:41
KM 19448 R3Warszawa Wschodnia18:55
KM 98420 R3Warszawa Falenica18:55
KM 11000 R3Sochaczew19:11
KM 19450 R3Warszawa Wschodnia19:12
KM 19464 R3Warszawa Wschodnia19:13
KM 19418 R3Warszawa Wschodnia19:13
KM 91456 R3Sochaczew19:26
KM 19466 R3Warszawa Wschodnia19:47
KM 12440 RE7Sochaczew19:56
KM 91474 R3Sochaczew20:05
KM 19452 R3Warszawa Wschodnia20:05
KM 19420 R3Warszawa Wschodnia20:18
KM 91422 RP3Łowicz Główny20:30
KM 19454 R3Warszawa Wschodnia21:01
KM 11166 R6Wołomin Słoneczna21:01
KM 11156 R3Wołomin Słoneczna21:01
KM 91822 R3Mińsk Mazowiecki21:02
KM 98460 R7Otwock21:02
KM 19422 R3Warszawa Wschodnia21:12
KM 19456 R3Warszawa Wschodnia22:13
KM 98414 R3Mińsk Mazowiecki22:24
KM 19468 R3Warszawa Wschodnia22:24
KM 98442 R3Mińsk Mazowiecki22:26
KM 91424 RP3Łowicz Główny22:30
KM 19424 R3Warszawa Wschodnia23:21