Rynkowo Wiadukt PKP dworzec, stacja

pomoc drogowa Szczecin

Rynkowo Wiadukt odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
AR 55188Bydgoszcz Główna04:27
AR 59620Bydgoszcz Główna05:02
AR 55110Bydgoszcz Główna05:07
AR 55076Bydgoszcz Główna05:07
R 50560Bydgoszcz Główna05:13
AR 55116Bydgoszcz Główna05:31
R 55199Laskowice Pomorskie05:32
R 55109Laskowice Pomorskie05:43
R 55054Bydgoszcz Główna06:07
AR 55412Bydgoszcz Główna06:12
AR 55144Bydgoszcz Główna06:12
R 55140Bydgoszcz Główna06:14
R 55202Bydgoszcz Główna06:14
R 55016Bydgoszcz Główna06:16
AR 55163Tuchola06:21
R 55373Laskowice Pomorskie06:30
AR 55162Bydgoszcz Główna06:33
AR 59651Tuchola06:35
R 55095Laskowice Pomorskie06:43
AR 55415Chojnice06:59
R 50562Bydgoszcz Główna07:14
R 55197 ŁUCZNICZKAGdynia Główna07:17
R 50568Bydgoszcz Główna07:17
AR 55005Tuchola07:17
AR 55021Tuchola07:18
AR 55192Bydgoszcz Główna07:23
AR 55118Bydgoszcz Główna07:23
R 50303 ŁUCZNICZKAGdynia Główna07:40
AR 55017Kotomierz08:01
AR 55139Chojnice08:11
AR 59623Tuchola08:15
R 50564Bydgoszcz Główna08:20
AR 59602Bydgoszcz Główna09:43
AR 55167Tuchola09:51
AR 55164Bydgoszcz Główna09:53
R 55300 SAMBORBydgoszcz Główna10:08
AR 55169Tuchola11:14
R 50305 SAMBORGdynia Główna11:28
AR 55120Bydgoszcz Główna11:42
AR 55194Bydgoszcz Główna12:07
AR 55054Bydgoszcz Główna12:37
R 55302 ŁUCZNICZKABydgoszcz Główna13:06
AR 59617Chojnice13:08
AR 55140Bydgoszcz Główna13:09
AR 55166Bydgoszcz Główna13:18
AR 55249Chojnice13:40
AR 55265Chojnice13:40
AR 55439Chojnice13:44
AR 55059Chojnice13:44
AR 55196Bydgoszcz Główna13:58
AR 55607Tuchola14:06
AR 55045Tuchola14:09
AR 59785Czersk14:21
R 55177Laskowice Pomorskie14:35
R 50563Laskowice Pomorskie14:38
R 55304 BRDABydgoszcz Główna14:39
R 55111Laskowice Pomorskie14:39
AR 59629Tuchola14:43
AR 55019Laskowice Pomorskie14:43
AR 55173Chojnice14:46
AR 55443Tuchola14:46
AR 55043Czersk14:48
AR 55099Czersk14:50
AR 55111Czersk14:51
R 50307 BRDAGdynia Główna15:30
AR 59631Tuchola15:40
R 55047Gdynia Główna15:43
R 55011Gdańsk Główny15:43
R 55059Gdynia Główna15:43
R 55001Gdynia Główna15:43
AR 55175Tuchola15:44
R 50566Bydgoszcz Główna16:21
AR 55105Chojnice16:37
AR 59605Chojnice16:38
AR 59609Chojnice16:38
R 55375Laskowice Pomorskie16:43
R 55097Laskowice Pomorskie16:44
R 55306 WIERZYCABydgoszcz Główna17:13
AR 55136Bydgoszcz Główna17:26
AR 55168Bydgoszcz Główna17:29
AR 55126Bydgoszcz Główna17:29
AR 59635Tuchola17:39
R 55729Laskowice Pomorskie17:43
AR 55234Bydgoszcz Główna17:44
R 55143Laskowice Pomorskie17:47
R 55099Laskowice Pomorskie17:52
AR 55177Tuchola17:54
R 50570Bydgoszcz Główna18:21
AR 55154Bydgoszcz Główna18:24
AR 55016Bydgoszcz Główna18:24
AR 55030Bydgoszcz Główna18:26
R 55180Bydgoszcz Główna18:31
AR 55036Bydgoszcz Główna18:32
AR 55200Bydgoszcz Główna18:37
AR 55198Bydgoszcz Główna18:46
AR 59633Tuchola18:48
R 55017Gdynia Główna19:13
AR 55447Tuchola19:13
R 50309 WIERZYCAGdynia Główna19:13
R 55151Gdynia Główna19:13
AR 59611Chojnice19:51
AR 55170Bydgoszcz Główna20:40
R 55242Bydgoszcz Główna20:56
AR 55160Bydgoszcz Główna21:07
R 55106Bydgoszcz Główna21:12
AR 59637Tuchola21:21
AR 55181Tuchola21:29
R 55377Laskowice Pomorskie22:43
R 50573Laskowice Pomorskie22:47
AR 59639Tuchola22:50
AR 55183Tuchola23:01
AR 55205Tuchola23:05

Rynkowo Wiadukt przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
AR 55188Tuchola04:27
AR 59620Tuchola05:02
AR 55110Tuchola05:07
AR 55076Tuchola05:07
R 50560Laskowice Pomorskie05:13
AR 55116Tuchola05:31
R 55199Bydgoszcz Główna05:32
R 55109Bydgoszcz Główna05:43
R 55054Smętowo06:06
AR 55412Chojnice06:12
AR 55144Chojnice06:12
R 55202Smętowo06:13
R 55140Smętowo06:14
R 55016Smętowo06:16
AR 55163Bydgoszcz Główna06:21
R 55373Bydgoszcz Główna06:30
AR 55162Chojnice06:32
AR 59651Bydgoszcz Główna06:35
R 55095Bydgoszcz Główna06:43
AR 55415Bydgoszcz Główna06:58
R 50562Laskowice Pomorskie07:14
R 55197 ŁUCZNICZKABydgoszcz Główna07:17
R 50568Laskowice Pomorskie07:17
AR 55005Bydgoszcz Główna07:17
AR 55021Bydgoszcz Główna07:18
AR 55192Tuchola07:23
AR 55118Tuchola07:23
R 50303 ŁUCZNICZKABydgoszcz Główna07:40
AR 55017Bydgoszcz Główna08:01
AR 55139Bydgoszcz Główna08:11
AR 59623Bydgoszcz Główna08:15
R 50564Laskowice Pomorskie08:20
AR 59602Chojnice09:42
AR 55167Bydgoszcz Główna09:51
AR 55164Chojnice09:53
R 55300 SAMBORGdynia Chylonia10:07
AR 55169Bydgoszcz Główna11:14
R 50305 SAMBORBydgoszcz Główna11:28
AR 55120Tuchola11:42
AR 55194Tuchola12:07
AR 55054Czersk12:37
R 55302 ŁUCZNICZKAGdynia Główna13:05
AR 59617Bydgoszcz Główna13:07
AR 55140Chojnice13:08
AR 55166Chojnice13:18
AR 55249Bydgoszcz Główna13:39
AR 55265Bydgoszcz Główna13:39
AR 55439Bydgoszcz Główna13:43
AR 55059Bydgoszcz Główna13:43
AR 55196Tuchola13:57
AR 55607Bydgoszcz Główna14:06
AR 55045Bydgoszcz Główna14:09
AR 59785Bydgoszcz Główna14:20
R 55177Bydgoszcz Główna14:34
R 50563Bydgoszcz Główna14:38
R 55304 BRDAGdynia Główna14:39
R 55111Bydgoszcz Główna14:39
AR 59629Bydgoszcz Główna14:43
AR 55019Bydgoszcz Główna14:43
AR 55173Bydgoszcz Główna14:45
AR 55443Bydgoszcz Główna14:45
AR 55043Bydgoszcz Główna14:48
AR 55099Bydgoszcz Główna14:50
AR 55111Bydgoszcz Główna14:51
R 50307 BRDABydgoszcz Główna15:30
AR 59631Bydgoszcz Główna15:40
R 55047Bydgoszcz Główna15:43
R 55011Bydgoszcz Główna15:43
R 55059Bydgoszcz Główna15:43
AR 55175Bydgoszcz Główna15:43
R 55001Bydgoszcz Główna15:43
R 50566Laskowice Pomorskie16:21
AR 55105Bydgoszcz Główna16:37
AR 59605Bydgoszcz Główna16:38
AR 59609Bydgoszcz Główna16:38
R 55375Bydgoszcz Główna16:43
R 55097Bydgoszcz Główna16:44
R 55306 WIERZYCAGdynia Główna17:13
AR 55136Chojnice17:26
AR 55168Chojnice17:29
AR 55126Chojnice17:29
AR 59635Bydgoszcz Główna17:39
R 55729Bydgoszcz Główna17:43
AR 55234Chojnice17:44
R 55143Bydgoszcz Główna17:47
R 55099Bydgoszcz Główna17:52
AR 55177Bydgoszcz Główna17:54
R 50570Laskowice Pomorskie18:21
AR 55154Chojnice18:23
AR 55016Czersk18:23
AR 55030Czersk18:26
R 55180Laskowice Pomorskie18:30
AR 55036Chojnice18:32
AR 55200Czersk18:36
AR 55198Tuchola18:46
AR 59633Bydgoszcz Główna18:48
AR 55447Bydgoszcz Główna19:12
R 55017Bydgoszcz Główna19:13
R 50309 WIERZYCABydgoszcz Główna19:13
R 55151Bydgoszcz Główna19:13
AR 59611Bydgoszcz Główna19:51
AR 55170Chojnice20:40
R 55242Laskowice Pomorskie20:55
AR 55160Chojnice21:06
R 55106Laskowice Pomorskie21:12
AR 59637Bydgoszcz Główna21:20
AR 55181Bydgoszcz Główna21:28
R 55377Bydgoszcz Główna22:43
R 50573Bydgoszcz Główna22:47
AR 59639Bydgoszcz Główna22:50
AR 55183Bydgoszcz Główna23:00
AR 55205Bydgoszcz Główna23:05