Roszkowo Wągrowieckie PKP dworzec, stacja

toner hp ce285a

Roszkowo Wągrowieckie odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 77174Grodzisk Wielkopolski04:14
KW 77350Grodzisk Wielkopolski04:17
KW 79620Poznań Główny04:17
KW 77176Grodzisk Wielkopolski04:19
KW 77034Wolsztyn05:01
KW 77178Wolsztyn05:10
KW 79622Poznań Główny05:14
KW 79624Poznań Główny06:20
KW 79628Poznań Główny07:04
KW 77626Wągrowiec07:22
KW 77177Wągrowiec07:22
KW 77627Wągrowiec07:23
KW 77179Wągrowiec07:24
KW 77021Wągrowiec07:24
KW 79630Poznań Główny07:48
KW 77628Wągrowiec08:30
KW 77189Wągrowiec08:32
KW 77325Wągrowiec08:32
KW 77037Wągrowiec08:33
KW 77081Wągrowiec08:33
KW 79632Poznań Główny09:07
KW 77630Wągrowiec09:12
KW 77323Wągrowiec09:26
KW 79634Poznań Główny10:00
KW 77632Gołańcz10:09
KW 77329Gołańcz10:21
KW 79636Poznań Główny11:02
KW 77634Wągrowiec11:22
KW 79638Poznań Główny12:01
KW 77636Wągrowiec12:13
KW 77235Wągrowiec12:14
KW 77157Wągrowiec12:15
KW 77959Wągrowiec12:21
KW 79640Poznań Główny13:00
KW 77638Wągrowiec13:21
KW 79642Poznań Główny14:01
KW 77237Wągrowiec14:17
KW 77640Wągrowiec14:17
KW 77233Wągrowiec14:17
KW 77167Wągrowiec14:19
KW 77333Wągrowiec14:21
KW 79644Wolsztyn14:46
KW 77240Wolsztyn14:53
KW 77236Rakoniewice14:57
KW 77642Gołańcz15:06
KW 77194Wolsztyn15:41
KW 79648Wolsztyn15:53
KW 77646Wągrowiec16:13
KW 77035Wolsztyn16:40
KW 77002Wągrowiec16:44
KW 77678Wągrowiec16:57
KW 79650Wolsztyn17:02
KW 77650Wągrowiec17:22
KW 77680Wągrowiec18:01
KW 79652Poznań Główny18:04
KW 77041Wolsztyn18:06
KW 77317Gołańcz18:27
KW 77122Luboń koło Poznania18:35
KW 79664Wolsztyn18:35
KW 77196Wolsztyn18:49
KW 79654Poznań Główny18:51
KW 77654Gołańcz18:58
KW 77670Wągrowiec19:34
KW 77339Wągrowiec19:34
KW 77656Wągrowiec20:00
KW 79656Poznań Główny20:03
KW 79660Poznań Główny20:03
KW 77658Wągrowiec20:22
KW 79658Poznań Główny21:00
KW 77349Wągrowiec21:03
KW 77668Wągrowiec21:20
KW 77660Wągrowiec21:20
KW 77662Wągrowiec22:51
KW 77664Wągrowiec23:48
KW 77672Wągrowiec23:48

Roszkowo Wągrowieckie przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 77174Wągrowiec04:14
KW 79620Wągrowiec04:16
KW 77350Wągrowiec04:17
KW 77176Wągrowiec04:19
KW 77034Wągrowiec05:00
KW 77178Wągrowiec05:10
KW 79622Wągrowiec05:14
KW 79624Wągrowiec06:19
KW 79628Wągrowiec07:03
KW 77626Wolsztyn07:22
KW 77177Wolsztyn07:22
KW 77627Wolsztyn07:23
KW 77179Wolsztyn07:24
KW 77021Wolsztyn07:24
KW 79630Gołańcz07:48
KW 77628Wolsztyn08:30
KW 77189Wolsztyn08:32
KW 77037Wolsztyn08:32
KW 77081Wolsztyn08:32
KW 77325Wolsztyn08:32
KW 79632Wągrowiec09:07
KW 77630Poznań Główny09:12
KW 77323Grodzisk Wielkopolski09:26
KW 79634Wągrowiec10:00
KW 77632Poznań Główny10:09
KW 77329Wolsztyn10:21
KW 79636Wągrowiec11:02
KW 77634Poznań Główny11:22
KW 79638Gołańcz12:01
KW 77636Poznań Główny12:13
KW 77235Wolsztyn12:14
KW 77157Wolsztyn12:15
KW 77959Wolsztyn12:21
KW 79640Wągrowiec13:00
KW 77638Poznań Główny13:21
KW 79642Wągrowiec14:00
KW 77237Wolsztyn14:17
KW 77640Wolsztyn14:17
KW 77233Rakoniewice14:17
KW 77167Wolsztyn14:18
KW 77333Wolsztyn14:21
KW 79644Wągrowiec14:46
KW 77240Wągrowiec14:53
KW 77236Wągrowiec14:57
KW 77642Poznań Główny15:06
KW 77194Wągrowiec15:41
KW 79648Wągrowiec15:53
KW 77646Poznań Główny16:13
KW 77035Gołańcz16:40
KW 77002Poznań Główny16:44
KW 77678Poznań Główny16:57
KW 79650Gołańcz17:02
KW 77650Poznań Główny17:22
KW 77680Poznań Główny18:01
KW 79652Wągrowiec18:03
KW 77041Wągrowiec18:06
KW 77317Wolsztyn18:27
KW 77122Wągrowiec18:35
KW 79664Wągrowiec18:35
KW 77196Wągrowiec18:49
KW 79654Wągrowiec18:51
KW 77654Poznań Główny18:58
KW 77670Poznań Główny19:34
KW 77339Wolsztyn19:34
KW 77656Poznań Główny20:00
KW 79656Gołańcz20:03
KW 79660Gołańcz20:03
KW 77658Poznań Główny20:22
KW 79658Wągrowiec21:00
KW 77349Wolsztyn21:03
KW 77668Poznań Główny21:20
KW 77660Poznań Główny21:20
KW 77662Poznań Główny22:51
KW 77664Poznań Główny23:48
KW 77672Poznań Główny23:48