Przysieczyn PKP dworzec, stacja

tanie książki

Przysieczyn odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 77174Grodzisk Wielkopolski04:09
KW 77350Grodzisk Wielkopolski04:12
KW 79620Poznań Główny04:12
KW 77176Grodzisk Wielkopolski04:14
KW 77034Wolsztyn04:56
KW 77178Wolsztyn05:05
KW 79622Poznań Główny05:10
KW 79624Poznań Główny06:15
KW 79628Poznań Główny06:59
KW 77626Wągrowiec07:27
KW 77177Wągrowiec07:27
KW 77179Wągrowiec07:28
KW 77627Wągrowiec07:28
KW 77021Wągrowiec07:29
KW 79630Poznań Główny07:43
KW 77628Wągrowiec08:35
KW 77189Wągrowiec08:36
KW 77325Wągrowiec08:36
KW 77037Wągrowiec08:37
KW 77081Wągrowiec08:37
KW 79632Poznań Główny09:02
KW 77630Wągrowiec09:17
KW 77323Wągrowiec09:30
KW 79634Poznań Główny09:55
KW 77632Gołańcz10:13
KW 77329Gołańcz10:25
KW 79636Poznań Główny10:58
KW 77634Wągrowiec11:27
KW 79638Poznań Główny11:57
KW 77636Wągrowiec12:18
KW 77235Wągrowiec12:19
KW 77157Wągrowiec12:20
KW 77959Wągrowiec12:26
KW 79640Poznań Główny12:55
KW 77638Wągrowiec13:25
KW 79642Poznań Główny13:56
KW 77237Wągrowiec14:22
KW 77640Wągrowiec14:22
KW 77233Wągrowiec14:22
KW 77167Wągrowiec14:23
KW 77333Wągrowiec14:26
KW 79644Wolsztyn14:41
KW 77240Wolsztyn14:48
KW 77236Rakoniewice14:52
KW 77642Gołańcz15:10
KW 77194Wolsztyn15:36
KW 79648Wolsztyn15:48
KW 77646Wągrowiec16:18
KW 77035Wolsztyn16:36
KW 77002Wągrowiec16:48
KW 79650Wolsztyn16:57
KW 77678Wągrowiec17:01
KW 77650Wągrowiec17:26
KW 79652Poznań Główny18:00
KW 77041Wolsztyn18:01
KW 77680Wągrowiec18:06
KW 79664Wolsztyn18:30
KW 77122Luboń koło Poznania18:30
KW 77317Gołańcz18:31
KW 77196Wolsztyn18:44
KW 79654Poznań Główny18:46
KW 77654Gołańcz19:03
KW 77670Wągrowiec19:39
KW 77339Wągrowiec19:39
KW 79660Poznań Główny19:58
KW 79656Poznań Główny19:58
KW 77656Wągrowiec20:04
KW 77658Wągrowiec20:26
KW 79658Poznań Główny20:55
KW 77349Wągrowiec21:07
KW 77660Wągrowiec21:25
KW 77668Wągrowiec21:25
KW 77662Wągrowiec22:55
KW 77672Wągrowiec23:53
KW 77664Wągrowiec23:53

Przysieczyn przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 77174Wągrowiec04:09
KW 77350Wągrowiec04:12
KW 79620Wągrowiec04:12
KW 77176Wągrowiec04:14
KW 77034Wągrowiec04:56
KW 77178Wągrowiec05:05
KW 79622Wągrowiec05:10
KW 79624Wągrowiec06:15
KW 79628Wągrowiec06:59
KW 77626Wolsztyn07:27
KW 77177Wolsztyn07:27
KW 77179Wolsztyn07:28
KW 77021Wolsztyn07:28
KW 77627Wolsztyn07:28
KW 79630Gołańcz07:43
KW 77628Wolsztyn08:35
KW 77189Wolsztyn08:36
KW 77325Wolsztyn08:36
KW 77037Wolsztyn08:37
KW 77081Wolsztyn08:37
KW 79632Wągrowiec09:02
KW 77630Poznań Główny09:17
KW 77323Grodzisk Wielkopolski09:30
KW 79634Wągrowiec09:55
KW 77632Poznań Główny10:13
KW 77329Wolsztyn10:25
KW 79636Wągrowiec10:58
KW 77634Poznań Główny11:27
KW 79638Gołańcz11:57
KW 77636Poznań Główny12:18
KW 77157Wolsztyn12:19
KW 77235Wolsztyn12:19
KW 77959Wolsztyn12:25
KW 79640Wągrowiec12:55
KW 77638Poznań Główny13:25
KW 79642Wągrowiec13:56
KW 77237Wolsztyn14:22
KW 77640Wolsztyn14:22
KW 77233Rakoniewice14:22
KW 77167Wolsztyn14:23
KW 77333Wolsztyn14:26
KW 79644Wągrowiec14:41
KW 77240Wągrowiec14:48
KW 77236Wągrowiec14:52
KW 77642Poznań Główny15:10
KW 77194Wągrowiec15:36
KW 79648Wągrowiec15:48
KW 77646Poznań Główny16:18
KW 77035Gołańcz16:36
KW 77002Poznań Główny16:48
KW 79650Gołańcz16:57
KW 77678Poznań Główny17:01
KW 77650Poznań Główny17:26
KW 79652Wągrowiec17:59
KW 77041Wągrowiec18:01
KW 77680Poznań Główny18:06
KW 79664Wągrowiec18:30
KW 77122Wągrowiec18:30
KW 77317Wolsztyn18:31
KW 77196Wągrowiec18:44
KW 79654Wągrowiec18:46
KW 77654Poznań Główny19:03
KW 77670Poznań Główny19:39
KW 77339Wolsztyn19:39
KW 79660Gołańcz19:58
KW 79656Gołańcz19:58
KW 77656Poznań Główny20:04
KW 77658Poznań Główny20:26
KW 79658Wągrowiec20:55
KW 77349Wolsztyn21:07
KW 77660Poznań Główny21:25
KW 77668Poznań Główny21:25
KW 77662Poznań Główny22:55
KW 77664Poznań Główny23:52
KW 77672Poznań Główny23:53