Przyłubie PKP dworzec, stacja

kursy językowe dla młodzieży

Przyłubie odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 50490Bydgoszcz Główna04:41
R 50516Bydgoszcz Główna05:18
R 50483Bydgoszcz Główna05:37
R 50448Jabłonowo Pomorskie05:57
R 50350Nakło nad Notecią06:02
R 50350Nakło nad Notecią06:02
R 50430Toruń Wschodni06:06
R 55044Toruń Wschodni06:06
R 50352Bydgoszcz Główna06:41
R 55000Bydgoszcz Główna06:41
R 50432Toruń Wschodni07:23
R 55104Bydgoszcz Główna07:37
R 50406Włocławek08:00
R 59420Bydgoszcz Główna08:04
R 50434Toruń Wschodni08:06
R 50356Bydgoszcz Główna08:19
R 50436Toruń Wschodni09:06
R 50452Toruń Wschodni09:10
R 59416Bydgoszcz Główna09:11
R 59410Bydgoszcz Główna09:11
R 55154Bydgoszcz Główna09:11
R 55424Toruń Wschodni09:12
R 55062Jabłonowo Pomorskie10:19
R 59404Olsztyn Główny10:21
R 55028Jabłonowo Pomorskie10:21
R 50354Bydgoszcz Główna10:56
R 50496Bydgoszcz Główna11:40
R 50442Toruń Wschodni11:56
R 50408Włocławek11:56
R 50411Bydgoszcz Główna11:59
R 55024Bydgoszcz Główna13:01
R 59418Bydgoszcz Główna13:01
R 55142Bydgoszcz Główna13:01
R 59414Bydgoszcz Główna13:03
R 50444Toruń Wschodni13:06
R 50446Toruń Wschodni13:56
R 55132Toruń Wschodni13:58
R 58408Piła Główna14:01
R 50498Bydgoszcz Główna14:08
R 50522Bydgoszcz Główna14:40
R 58410Piła Główna15:00
R 59406Olsztyn Główny15:03
R 59402Olsztyn Główny15:06
R 50504Bydgoszcz Główna15:14
R 50450Toruń Wschodni15:26
R 50506Bydgoszcz Główna15:57
R 50440Nakło nad Notecią16:02
R 50466Toruń Główny16:09
R 50456Jabłonowo Pomorskie16:09
R 50358Bydgoszcz Główna17:02
R 50454Toruń Wschodni17:07
R 50526Bydgoszcz Główna17:26
R 55050Bydgoszcz Główna17:36
R 55004Bydgoszcz Główna18:02
R 15313Bydgoszcz Główna18:02
R 50468Toruń Wschodni18:15
R 55574Jabłonowo Pomorskie18:35
R 59412Bydgoszcz Główna18:46
R 50460Jabłonowo Pomorskie19:02
R 55008Toruń Wschodni19:48
R 50462Toruń Wschodni20:54
R 50464Toruń Wschodni23:01

Przyłubie przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 50490Toruń Wschodni04:41
R 50516Toruń Wschodni05:18
R 50483Toruń Główny05:37
R 50448Bydgoszcz Główna05:56
R 50350Jabłonowo Pomorskie06:02
R 50350Jabłonowo Pomorskie06:02
R 50430Bydgoszcz Główna06:06
R 55044Bydgoszcz Główna06:06
R 50352Jabłonowo Pomorskie06:40
R 55000Jabłonowo Pomorskie06:41
R 50432Bydgoszcz Główna07:23
R 55104Toruń Wschodni07:37
R 50406Bydgoszcz Główna08:00
R 59420Iława Główna08:04
R 50434Bydgoszcz Główna08:06
R 50356Jabłonowo Pomorskie08:18
R 50436Bydgoszcz Główna09:06
R 50452Nakło nad Notecią09:09
R 55424Bydgoszcz Główna09:11
R 59416Olsztyn Główny09:11
R 59410Olsztyn Główny09:11
R 55154Olsztyn Główny09:11
R 55062Bydgoszcz Główna10:18
R 59404Bydgoszcz Główna10:20
R 55028Bydgoszcz Główna10:20
R 50354Jabłonowo Pomorskie10:56
R 50496Toruń Wschodni11:40
R 50442Bydgoszcz Główna11:56
R 50408Bydgoszcz Główna11:56
R 50411Włocławek11:59
R 55024Olsztyn Główny13:01
R 59418Olsztyn Główny13:01
R 55142Olsztyn Główny13:01
R 59414Olsztyn Główny13:02
R 50444Bydgoszcz Główna13:06
R 50446Bydgoszcz Główna13:55
R 55132Bydgoszcz Główna13:58
R 58408Toruń Wschodni14:01
R 50498Toruń Wschodni14:08
R 50522Toruń Wschodni14:40
R 58410Toruń Wschodni15:00
R 59406Bydgoszcz Główna15:03
R 59402Bydgoszcz Główna15:05
R 50504Toruń Wschodni15:14
R 50450Bydgoszcz Główna15:26
R 50506Toruń Wschodni15:57
R 50440Toruń Wschodni16:02
R 50466Bydgoszcz Główna16:09
R 50456Bydgoszcz Główna16:09
R 50358Jabłonowo Pomorskie17:02
R 50454Bydgoszcz Główna17:06
R 50526Toruń Wschodni17:25
R 55050Toruń Wschodni17:35
R 55004Toruń Wschodni18:02
R 15313Kutno18:02
R 50468Bydgoszcz Główna18:14
R 55574Bydgoszcz Główna18:34
R 59412Olsztyn Główny18:46
R 50460Nakło nad Notecią19:01
R 55008Bydgoszcz Główna19:47
R 50462Bydgoszcz Główna20:53
R 50464Bydgoszcz Główna23:01