Poznań Karolin PKP dworzec, stacja

niedrożność dróg łzowych

Poznań Karolin odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 77174Grodzisk Wielkopolski04:54
KW 79620Poznań Główny04:56
KW 77350Grodzisk Wielkopolski04:57
KW 77176Grodzisk Wielkopolski05:00
KW 77034Wolsztyn05:47
KW 77178Wolsztyn05:51
KW 79622Poznań Główny06:01
KW 77626Wągrowiec06:15
KW 77177Wągrowiec06:15
KW 77179Wągrowiec06:27
KW 77021Wągrowiec06:27
KW 77627Wągrowiec06:30
KW 79624Poznań Główny07:01
KW 79626Poznań Główny07:19
KW 77190Wolsztyn07:20
KW 77325Wągrowiec07:38
KW 77189Wągrowiec07:39
KW 77037Wągrowiec07:40
KW 77081Wągrowiec07:40
KW 77628Wągrowiec07:41
KW 77630Wągrowiec08:16
KW 79630Poznań Główny08:28
KW 77323Wągrowiec08:38
KW 77632Gołańcz09:21
KW 77329Gołańcz09:35
KW 79632Poznań Główny09:47
KW 77634Wągrowiec10:37
KW 79634Poznań Główny10:47
KW 77636Wągrowiec11:32
KW 77235Wągrowiec11:33
KW 77157Wągrowiec11:34
KW 77959Wągrowiec11:35
KW 79636Poznań Główny11:47
KW 77638Wągrowiec12:36
KW 79638Poznań Główny12:47
KW 77640Wągrowiec13:30
KW 77237Wągrowiec13:30
KW 77167Wągrowiec13:32
KW 77333Wągrowiec13:35
KW 77233Wągrowiec13:36
KW 79640Poznań Główny13:46
KW 77642Gołańcz14:19
KW 79642Poznań Główny14:49
KW 77644Murowana Goślina15:08
KW 77646Wągrowiec15:28
KW 79644Wolsztyn15:38
KW 77236Rakoniewice15:43
KW 77240Wolsztyn15:48
KW 77002Wągrowiec16:02
KW 77678Wągrowiec16:11
KW 79646Poznań Główny16:19
KW 77650Wągrowiec16:34
KW 77194Wolsztyn16:43
KW 79648Wolsztyn16:45
KW 77680Wągrowiec17:10
KW 77317Gołańcz17:33
KW 77035Wolsztyn17:47
KW 79650Wolsztyn17:47
KW 77654Gołańcz18:08
KW 77670Wągrowiec18:39
KW 77339Wągrowiec18:39
KW 77041Wolsztyn18:53
KW 79652Poznań Główny18:56
KW 77656Wągrowiec19:10
KW 77122Luboń koło Poznania19:24
KW 79664Wolsztyn19:24
KW 77658Wągrowiec19:32
KW 77196Wolsztyn19:35
KW 79654Poznań Główny19:40
KW 77349Wągrowiec20:22
KW 77660Wągrowiec20:39
KW 77668Wągrowiec20:39
KW 79656Poznań Główny20:48
KW 79660Poznań Główny20:48
KW 79658Poznań Główny21:47
KW 77662Wągrowiec22:10
KW 77664Wągrowiec23:07
KW 77672Wągrowiec23:07

Poznań Karolin przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 77174Wągrowiec04:54
KW 79620Wągrowiec04:56
KW 77350Wągrowiec04:57
KW 77176Wągrowiec05:00
KW 77034Wągrowiec05:47
KW 77178Wągrowiec05:51
KW 79622Wągrowiec06:00
KW 77626Wolsztyn06:15
KW 77177Wolsztyn06:15
KW 77021Wolsztyn06:26
KW 77179Wolsztyn06:27
KW 77627Wolsztyn06:30
KW 79624Wągrowiec07:00
KW 79626Wągrowiec07:19
KW 77190Wągrowiec07:20
KW 77325Wolsztyn07:38
KW 77189Wolsztyn07:39
KW 77037Wolsztyn07:39
KW 77081Wolsztyn07:39
KW 77628Wolsztyn07:41
KW 77630Poznań Główny08:16
KW 79630Gołańcz08:28
KW 77323Grodzisk Wielkopolski08:38
KW 77632Poznań Główny09:21
KW 77329Wolsztyn09:35
KW 79632Wągrowiec09:47
KW 77634Poznań Główny10:37
KW 79634Wągrowiec10:47
KW 77636Poznań Główny11:32
KW 77235Wolsztyn11:33
KW 77157Wolsztyn11:34
KW 77959Wolsztyn11:34
KW 79636Wągrowiec11:46
KW 77638Poznań Główny12:36
KW 79638Gołańcz12:47
KW 77640Wolsztyn13:30
KW 77237Wolsztyn13:30
KW 77167Wolsztyn13:32
KW 77333Wolsztyn13:35
KW 77233Rakoniewice13:36
KW 79640Wągrowiec13:46
KW 77642Poznań Główny14:19
KW 79642Wągrowiec14:49
KW 77644Poznań Główny15:08
KW 77646Poznań Główny15:28
KW 79644Wągrowiec15:38
KW 77236Wągrowiec15:43
KW 77240Wągrowiec15:48
KW 77002Poznań Główny16:02
KW 77678Poznań Główny16:11
KW 79646Murowana Goślina16:19
KW 77650Poznań Główny16:34
KW 77194Wągrowiec16:43
KW 79648Wągrowiec16:45
KW 77680Poznań Główny17:10
KW 77317Wolsztyn17:33
KW 77035Gołańcz17:47
KW 79650Gołańcz17:47
KW 77654Poznań Główny18:08
KW 77670Poznań Główny18:39
KW 77339Wolsztyn18:39
KW 77041Wągrowiec18:53
KW 79652Wągrowiec18:55
KW 77656Poznań Główny19:10
KW 77122Wągrowiec19:24
KW 79664Wągrowiec19:24
KW 77658Poznań Główny19:32
KW 77196Wągrowiec19:35
KW 79654Wągrowiec19:40
KW 77349Wolsztyn20:22
KW 77660Poznań Główny20:39
KW 77668Poznań Główny20:39
KW 79656Gołańcz20:48
KW 79660Gołańcz20:48
KW 79658Wągrowiec21:47
KW 77662Poznań Główny22:10
KW 77664Poznań Główny23:07
KW 77672Poznań Główny23:07