Poznań Antoninek PKP dworzec, stacja

tonery

Poznań Antoninek odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 79301Poznań Główny05:05
KW 79316Koło05:54
KW 79303Poznań Główny06:05
KW 77352Koło06:10
KW 77003Poznań Główny06:16
KW 17305Poznań Główny06:57
KW 79307Poznań Główny06:57
KW 79318Konin07:00
KW 77124Konin07:01
KW 71356Kutno07:47
KW 77161Poznań Główny07:59
KW 71320Kutno07:59
KW 77091Poznań Główny07:59
KW 79309Poznań Główny08:00
KW 79358Września08:47
KW 79322Września09:00
KW 17311Poznań Główny09:06
KW 79357Poznań Główny09:06
KW 79343Poznań Główny09:22
KW 79366Koło09:55
KW 77360Września09:59
KW 79315Poznań Główny10:05
KW 79313Poznań Główny10:07
KW 79362Września10:55
KW 79317Poznań Główny11:05
KW 79319Poznań Główny11:05
KW 79326Września11:15
KW 71364Kutno11:49
KW 71328Kutno11:59
KW 79321Poznań Główny12:04
KW 79330Konin12:55
KW 17323Zbąszynek13:06
KW 17301Zbąszynek13:18
KW 71368Kłodawa13:47
KW 71304Kłodawa13:55
KW 79368Konin13:55
KW 79325Poznań Główny14:10
R 77093Rawicz14:23
R 77009Leszno14:23
R 77045Leszno14:23
KW 79372Koło14:56
KW 79370Koło14:56
KW 79359Poznań Główny15:05
KW 77229Zbąszynek15:06
KW 79323Poznań Główny15:06
KW 77147Zbąszynek15:06
R 77039Leszno15:22
KW 71300Kutno15:48
R 77007Leszno15:50
KW 71338Kutno15:55
KW 71376Kutno15:56
KW 79329Poznań Główny16:05
KW 77225Zbąszynek16:06
KW 77163Zbąszynek16:08
KW 79378Konin16:52
KW 79374Konin16:54
KW 79340Konin16:55
KW 17329Poznań Główny17:02
R 77073Leszno17:33
R 77051Leszno17:33
R 77049Leszno17:33
KW 17327Poznań Główny17:40
KW 79382Konin17:50
KW 77000Konin17:50
KW 77038Koło17:50
KW 77218Koło17:59
KW 79344Konin17:59
KW 79342Koło17:59
KW 79380Września18:01
KW 79331Poznań Główny18:05
KW 17331Poznań Główny18:06
KW 79346Konin18:55
KW 79392Konin18:56
KW 79333Poznań Główny19:05
KW 79361Poznań Główny19:05
KW 79335Poznań Główny19:05
KW 79384Września19:52
KW 79348Września19:55
KW 77005Poznań Główny20:08
KW 79337Poznań Główny20:08
KW 71386Kłodawa20:52
KW 79350Konin21:01
KW 17339Poznań Główny21:05
KW 71350Kłodawa21:09
KW 79388Konin21:52
KW 79376Konin21:55
KW 79352Września21:55
KW 79341Poznań Główny22:05
KW 79394Września22:50
KW 79390Konin22:53
KW 79354Konin23:04

Poznań Antoninek przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 79301Konin05:05
KW 79316Poznań Główny05:54
KW 79303Konin06:05
KW 77352Poznań Główny06:10
KW 77003Września06:16
R 77017Leszno06:55
KW 17305Kłodawa06:57
KW 79307Konin06:57
KW 79318Poznań Główny07:00
KW 77124Poznań Główny07:01
R 77053Leszno07:28
KW 71356Poznań Główny07:47
KW 77161Koło07:58
KW 77091Koło07:58
KW 79309Koło07:59
KW 71320Zbąszynek07:59
KW 79358Poznań Główny08:47
KW 79322Poznań Główny09:00
KW 17311Kutno09:05
KW 79357Konin09:06
KW 79343Konin09:21
KW 79366Poznań Główny09:55
KW 77360Poznań Główny09:59
KW 79315Konin10:05
KW 79313Konin10:07
KW 79362Poznań Główny10:55
KW 79317Konin11:05
KW 79319Koło11:05
KW 79326Poznań Główny11:15
KW 71364Poznań Główny11:49
KW 71328Poznań Główny11:59
KW 79321Września12:04
KW 79330Poznań Główny12:55
KW 17323Kutno13:05
KW 17301Kutno13:18
KW 71368Poznań Główny13:47
KW 71304Poznań Główny13:55
KW 79368Poznań Główny13:55
KW 79325Września14:09
KW 79370Poznań Główny14:56
KW 79372Poznań Główny14:56
KW 79359Koło15:05
KW 77229Koło15:05
KW 77147Koło15:05
KW 79323Koło15:05
KW 71300Poznań Główny15:48
KW 71338Poznań Główny15:55
KW 71376Poznań Główny15:56
KW 79329Konin16:04
KW 77225Konin16:05
KW 77163Konin16:07
KW 79378Poznań Główny16:52
KW 79374Poznań Główny16:54
KW 79340Poznań Główny16:55
KW 17329Kutno17:02
KW 17327Kutno17:39
KW 77000Poznań Główny17:50
KW 79382Poznań Główny17:50
KW 77038Poznań Główny17:50
KW 79342Poznań Główny17:59
KW 79344Poznań Główny17:59
KW 77218Zbąszynek17:59
KW 79380Poznań Główny18:01
KW 79331Konin18:05
KW 17331Kłodawa18:06
KW 79346Poznań Główny18:55
KW 79392Poznań Główny18:56
KW 79361Koło19:05
KW 79333Koło19:05
KW 79335Konin19:05
KW 79384Poznań Główny19:52
KW 79348Poznań Główny19:55
KW 79337Konin20:08
KW 77005Konin20:08
KW 71386Poznań Główny20:52
KW 79350Poznań Główny21:01
KW 17339Kutno21:05
KW 71350Poznań Główny21:09
KW 79388Poznań Główny21:52
KW 79376Poznań Główny21:55
KW 79352Poznań Główny21:55
KW 79341Września22:05
KW 79394Poznań Główny22:50
KW 79390Poznań Główny22:53
KW 79354Poznań Główny23:04