Owińska PKP dworzec, stacja

Biologia i nauki o ziemi

Owińska odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 77174Grodzisk Wielkopolski04:44
KW 79620Poznań Główny04:46
KW 77350Grodzisk Wielkopolski04:47
KW 77176Grodzisk Wielkopolski04:50
KW 77034Wolsztyn05:37
KW 77178Wolsztyn05:41
KW 79622Poznań Główny05:51
KW 77626Wągrowiec06:25
KW 77177Wągrowiec06:25
KW 77021Wągrowiec06:37
KW 77179Wągrowiec06:38
KW 77627Wągrowiec06:40
KW 79624Poznań Główny06:51
KW 79626Poznań Główny07:09
KW 77190Wolsztyn07:09
KW 79628Poznań Główny07:40
KW 77628Wągrowiec07:51
KW 77325Wągrowiec07:55
KW 77037Wągrowiec07:55
KW 77081Wągrowiec07:55
KW 77189Wągrowiec07:55
KW 79630Poznań Główny08:18
KW 77630Wągrowiec08:31
KW 77323Wągrowiec08:48
KW 79632Poznań Główny09:37
KW 77632Gołańcz09:38
KW 77329Gołańcz09:51
KW 79634Poznań Główny10:37
KW 77634Wągrowiec10:51
KW 79636Poznań Główny11:37
KW 77636Wągrowiec11:42
KW 77235Wągrowiec11:43
KW 77157Wągrowiec11:44
KW 77959Wągrowiec11:50
KW 79638Poznań Główny12:37
KW 77638Wągrowiec12:51
KW 79640Poznań Główny13:36
KW 77237Wągrowiec13:41
KW 77233Wągrowiec13:46
KW 77640Wągrowiec13:46
KW 77167Wągrowiec13:48
KW 77333Wągrowiec13:50
KW 77642Gołańcz14:28
KW 79642Poznań Główny14:39
KW 77644Murowana Goślina15:18
KW 79644Wolsztyn15:28
KW 77236Rakoniewice15:33
KW 77240Wolsztyn15:38
KW 77646Wągrowiec15:42
KW 79646Poznań Główny16:03
KW 77002Wągrowiec16:12
KW 77674Wągrowiec16:17
KW 77678Wągrowiec16:21
KW 77194Wolsztyn16:33
KW 79648Wolsztyn16:35
KW 77650Wągrowiec16:49
KW 77676Wągrowiec17:15
KW 77680Wągrowiec17:20
KW 79650Wolsztyn17:37
KW 77035Wolsztyn17:37
KW 77317Gołańcz17:51
KW 77654Gołańcz18:27
KW 77041Wolsztyn18:43
KW 79652Poznań Główny18:46
KW 77339Wągrowiec18:57
KW 77670Wągrowiec18:57
KW 77122Luboń koło Poznania19:14
KW 79664Wolsztyn19:14
KW 79654Poznań Główny19:21
KW 77196Wolsztyn19:25
KW 77656Wągrowiec19:29
KW 77658Wągrowiec19:42
KW 77349Wągrowiec20:32
KW 79660Poznań Główny20:33
KW 79656Poznań Główny20:33
KW 77668Wągrowiec20:49
KW 77660Wągrowiec20:49
KW 79658Poznań Główny21:37
KW 77662Wągrowiec22:20
KW 77664Wągrowiec23:17
KW 77672Wągrowiec23:17

Owińska przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 77174Wągrowiec04:44
KW 79620Wągrowiec04:46
KW 77350Wągrowiec04:47
KW 77176Wągrowiec04:50
KW 77034Wągrowiec05:37
KW 77178Wągrowiec05:41
KW 79622Wągrowiec05:51
KW 77626Wolsztyn06:25
KW 77177Wolsztyn06:25
KW 77021Wolsztyn06:36
KW 77179Wolsztyn06:38
KW 77627Wolsztyn06:40
KW 79624Wągrowiec06:50
KW 79626Wągrowiec07:09
KW 77190Wągrowiec07:09
KW 79628Wągrowiec07:40
KW 77628Wolsztyn07:51
KW 77325Wolsztyn07:55
KW 77037Wolsztyn07:55
KW 77081Wolsztyn07:55
KW 77189Wolsztyn07:55
KW 79630Gołańcz08:18
KW 77630Poznań Główny08:31
KW 77323Grodzisk Wielkopolski08:48
KW 79632Wągrowiec09:37
KW 77632Poznań Główny09:38
KW 77329Wolsztyn09:51
KW 79634Wągrowiec10:37
KW 77634Poznań Główny10:51
KW 79636Wągrowiec11:37
KW 77636Poznań Główny11:42
KW 77235Wolsztyn11:43
KW 77157Wolsztyn11:44
KW 77959Wolsztyn11:50
KW 79638Gołańcz12:37
KW 77638Poznań Główny12:50
KW 79640Wągrowiec13:36
KW 77237Wolsztyn13:41
KW 77233Rakoniewice13:46
KW 77640Wolsztyn13:46
KW 77167Wolsztyn13:47
KW 77333Wolsztyn13:50
KW 77642Poznań Główny14:28
KW 79642Wągrowiec14:39
KW 77644Poznań Główny15:18
KW 79644Wągrowiec15:28
KW 77236Wągrowiec15:33
KW 77240Wągrowiec15:38
KW 77646Poznań Główny15:42
KW 79646Murowana Goślina16:03
KW 77002Poznań Główny16:12
KW 77674Poznań Główny16:17
KW 77678Poznań Główny16:21
KW 77194Wągrowiec16:33
KW 79648Wągrowiec16:35
KW 77650Poznań Główny16:49
KW 77676Poznań Główny17:15
KW 77680Poznań Główny17:20
KW 79650Gołańcz17:37
KW 77035Gołańcz17:37
KW 77317Wolsztyn17:51
KW 77654Poznań Główny18:27
KW 77041Wągrowiec18:43
KW 79652Wągrowiec18:46
KW 77339Wolsztyn18:57
KW 77670Poznań Główny18:57
KW 77122Wągrowiec19:14
KW 79664Wągrowiec19:14
KW 79654Wągrowiec19:21
KW 77196Wągrowiec19:25
KW 77656Poznań Główny19:29
KW 77658Poznań Główny19:42
KW 77349Wolsztyn20:32
KW 79660Gołańcz20:33
KW 79656Gołańcz20:33
KW 77668Poznań Główny20:49
KW 77660Poznań Główny20:49
KW 79658Wągrowiec21:37
KW 77662Poznań Główny22:20
KW 77664Poznań Główny23:17
KW 77672Poznań Główny23:17