Murowana Goślina PKP dworzec, stacja

catering dietetyczny warszawa menu

Murowana Goślina odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 77174Grodzisk Wielkopolski04:35
KW 79620Poznań Główny04:37
KW 77350Grodzisk Wielkopolski04:38
KW 77176Grodzisk Wielkopolski04:41
KW 77034Wolsztyn05:22
KW 77178Wolsztyn05:31
KW 77321Gołańcz05:39
KW 79622Poznań Główny05:42
KW 77059Gołańcz05:43
KW 77624Gołańcz05:44
KW 77171Gołańcz05:44
KW 79624Poznań Główny06:42
KW 77177Wągrowiec06:44
KW 77626Wągrowiec06:44
KW 79626Poznań Główny07:00
KW 77190Wolsztyn07:00
KW 77627Wągrowiec07:02
KW 77179Wągrowiec07:02
KW 77021Wągrowiec07:03
KW 79628Poznań Główny07:31
KW 79630Poznań Główny08:09
KW 77628Wągrowiec08:09
KW 77189Wągrowiec08:11
KW 77325Wągrowiec08:11
KW 77037Wągrowiec08:12
KW 77081Wągrowiec08:12
KW 77630Wągrowiec08:41
KW 77323Wągrowiec08:58
KW 79632Poznań Główny09:28
KW 77632Gołańcz09:48
KW 77329Gołańcz10:01
KW 79634Poznań Główny10:28
KW 77634Wągrowiec11:01
KW 79636Poznań Główny11:28
KW 77636Wągrowiec11:52
KW 77235Wągrowiec11:53
KW 77157Wągrowiec11:54
KW 77959Wągrowiec12:00
KW 79638Poznań Główny12:28
KW 77638Wągrowiec13:00
KW 79640Poznań Główny13:27
KW 77237Wągrowiec13:51
KW 77640Wągrowiec13:56
KW 77233Wągrowiec13:56
KW 77167Wągrowiec13:58
KW 77333Wągrowiec14:00
KW 79642Poznań Główny14:30
KW 77642Gołańcz14:46
KW 79644Wolsztyn15:13
KW 77240Wolsztyn15:21
KW 77236Rakoniewice15:24
KW 77646Wągrowiec15:52
KW 79646Poznań Główny15:54
KW 79648Wolsztyn16:20
KW 77002Wągrowiec16:22
KW 77194Wolsztyn16:24
KW 77648Wągrowiec16:25
KW 77674Wągrowiec16:25
KW 77678Wągrowiec16:36
KW 77650Wągrowiec16:59
KW 79650Wolsztyn17:28
KW 77652Wągrowiec17:28
KW 77035Wolsztyn17:28
KW 77676Wągrowiec17:29
KW 77680Wągrowiec17:30
KW 77317Gołańcz18:05
KW 79652Poznań Główny18:30
KW 77041Wolsztyn18:34
KW 77654Gołańcz18:37
KW 79664Wolsztyn19:05
KW 77122Luboń koło Poznania19:05
KW 79654Poznań Główny19:12
KW 77670Wągrowiec19:13
KW 77339Wągrowiec19:13
KW 77196Wolsztyn19:16
KW 77656Wągrowiec19:39
KW 77658Wągrowiec19:52
KW 79660Poznań Główny20:24
KW 79656Poznań Główny20:24
KW 77349Wągrowiec20:42
KW 77660Wągrowiec20:59
KW 77668Wągrowiec20:59
KW 79658Poznań Główny21:28
KW 77662Wągrowiec22:30
KW 77672Wągrowiec23:27
KW 77664Wągrowiec23:27
KW 77616Poznań Główny23:28
KW 77666Poznań Główny23:28

Murowana Goślina przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 77174Wągrowiec04:35
KW 79620Wągrowiec04:37
KW 77350Wągrowiec04:38
KW 77176Wągrowiec04:40
KW 77034Wągrowiec05:22
KW 77178Wągrowiec05:30
KW 79622Wągrowiec05:35
KW 77321Grodzisk Wielkopolski05:39
KW 77059Grodzisk Wielkopolski05:43
KW 77624Grodzisk Wielkopolski05:43
KW 77171Grodzisk Wielkopolski05:44
KW 77177Wolsztyn06:35
KW 77626Wolsztyn06:35
KW 79624Wągrowiec06:41
KW 77021Wolsztyn06:56
KW 77627Wolsztyn06:56
KW 77179Wolsztyn06:56
KW 79626Wągrowiec06:59
KW 77190Wągrowiec07:00
KW 79628Wągrowiec07:30
KW 77628Wolsztyn08:00
KW 77325Wolsztyn08:05
KW 77189Wolsztyn08:05
KW 77081Wolsztyn08:05
KW 77037Wolsztyn08:05
KW 79630Gołańcz08:09
KW 77630Poznań Główny08:41
KW 77323Grodzisk Wielkopolski08:57
KW 79632Wągrowiec09:27
KW 77632Poznań Główny09:47
KW 77329Wolsztyn10:00
KW 79634Wągrowiec10:27
KW 77634Poznań Główny11:01
KW 79636Wągrowiec11:28
KW 77636Poznań Główny11:52
KW 77235Wolsztyn11:53
KW 77157Wolsztyn11:54
KW 77959Wolsztyn12:00
KW 79638Gołańcz12:28
KW 77638Poznań Główny13:00
KW 79640Wągrowiec13:26
KW 77237Wolsztyn13:50
KW 77640Wolsztyn13:56
KW 77233Rakoniewice13:56
KW 77167Wolsztyn13:57
KW 77333Wolsztyn14:00
KW 79642Wągrowiec14:29
KW 77642Poznań Główny14:45
KW 79644Wągrowiec15:12
KW 77240Wągrowiec15:20
KW 77236Wągrowiec15:23
KW 77644Poznań Główny15:28
KW 77646Poznań Główny15:52
KW 77194Wągrowiec16:14
KW 79648Wągrowiec16:19
KW 77002Poznań Główny16:22
KW 77674Poznań Główny16:24
KW 77648Poznań Główny16:24
KW 77678Poznań Główny16:35
KW 77650Poznań Główny16:59
KW 77676Poznań Główny17:22
KW 77652Poznań Główny17:22
KW 77035Gołańcz17:27
KW 79650Gołańcz17:27
KW 77680Poznań Główny17:29
KW 77317Wolsztyn18:04
KW 79652Wągrowiec18:30
KW 77041Wągrowiec18:33
KW 77654Poznań Główny18:37
KW 79664Wągrowiec19:04
KW 77122Wągrowiec19:04
KW 77339Wolsztyn19:07
KW 77670Poznań Główny19:07
KW 79654Wągrowiec19:11
KW 77196Wągrowiec19:15
KW 77656Poznań Główny19:38
KW 77658Poznań Główny19:51
KW 79660Gołańcz20:24
KW 79656Gołańcz20:24
KW 77349Wolsztyn20:41
KW 77660Poznań Główny20:59
KW 77668Poznań Główny20:59
KW 79658Wągrowiec21:27
KW 77662Poznań Główny22:29
KW 77672Poznań Główny23:27
KW 77664Poznań Główny23:27