Luboń koło Poznania PKP dworzec, stacja

koronki sklep internetowy

Luboń koło Poznania odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 77738Leszno00:16
KW 77171Gołańcz04:55
KW 77059Gołańcz04:59
KW 77624Gołańcz05:01
KW 77321Gołańcz05:01
R 77169Poznań Główny05:15
R 77701Poznań Główny05:16
KW 77174Grodzisk Wielkopolski05:22
KW 77350Grodzisk Wielkopolski05:29
KW 77179Wągrowiec05:34
KW 77176Grodzisk Wielkopolski05:36
R 77134Leszno05:38
R 77019Poznań Główny05:41
Bus77016Wiry05:44
KW 77177Wągrowiec05:47
KW 77626Wągrowiec05:48
BUS77705Poznań Główny05:57
KW 77311Poznań Główny06:01
KW 77021Wągrowiec06:02
KW 77627Wągrowiec06:07
KW 77034Wolsztyn06:09
R 77705Poznań Główny06:10
KW 77178Wolsztyn06:15
R 77702Leszno06:26
R 77017Poznań Antoninek06:31
R 77201Poznań Główny06:37
R 77727Poznań Główny06:50
R 77053Poznań Antoninek06:50
R 77205Poznań Główny06:50
Bus77354Wiry06:51
R 76900 KAMIEŃCZYKSzklarska Poręba Górna06:55
KW 77325Wągrowiec07:10
KW 77037Wągrowiec07:10
KW 77081Wągrowiec07:10
R 77707Poznań Główny07:10
KW 77189Wągrowiec07:11
KW 77628Wągrowiec07:17
R 77023Poznań Główny07:18
R 77115Poznań Główny07:26
KW 77190Wolsztyn07:45
R 77704Leszno07:50
R 77142Leszno07:52
KW 77327Poznań Główny07:57
KW 77323Wągrowiec08:01
KW 77354Wolsztyn08:05
R 77715Poznań Główny08:15
R 77711Poznań Główny08:23
IC 74101 KOZIOŁKIKatowice08:50
R 77717Poznań Główny08:50
R 76922Wrocław Główny08:51
Bus77356Wiry09:09
KW 77329Gołańcz09:09
R 67921Poznań Główny09:16
KW 77031Poznań Główny09:21
R 77706Rawicz09:51
KW 77356Wolsztyn10:01
R 77713Poznań Główny10:06
R 77097Poznań Główny10:16
R 77069Poznań Główny10:20
KW 77004Stęszew10:30
R 76924Wrocław Główny10:51
KW 77157Wągrowiec10:59
KW 77235Wągrowiec11:03
KW 77959Wągrowiec11:09
R 77096Leszno11:13
R 67902 WILCZKAPoznań Główny11:27
KW 77077Poznań Główny11:29
R 77004Leszno11:40
R 67322 WILCZKAPoznań Główny11:50
R 77708Leszno11:50
KW 77358Wolsztyn12:01
Bus77358Wiry12:06
R 77026Leszno12:12
R 77721Poznań Główny12:14
R 76928Wrocław Główny12:50
R 76926Wrocław Główny12:50
KW 77237Wągrowiec13:02
KW 77640Wągrowiec13:03
KW 77071Poznań Główny13:03
KW 77333Wągrowiec13:09
KW 77167Wągrowiec13:10
KW 77233Wągrowiec13:12
R 77031Poznań Główny13:15
R 77710Leszno13:17
KW 77007Poznań Główny13:22
R 77012Rawicz13:47
R 77712Leszno13:51
KW 77376Wolsztyn13:58
KW 77082Wolsztyn13:59
R 77086Leszno13:59
R 77079Poznań Główny14:09
Bus77376Wiry14:12
R 77723Poznań Główny14:15
KW 77017Poznań Główny14:24
R 77050Leszno14:25
R 77030Rawicz14:50
R 77061Leszno14:50
R 77714Leszno14:53
R 77093Rawicz14:56
R 77045Leszno14:56
KW 77315Poznań Główny15:02
R 77009Leszno15:04
R 77064Rawicz15:05
R 77060Leszno15:05
KW 77123Poznań Główny15:06
R 67923Poznań Główny15:16
KW 77362Wolsztyn15:16
R 77156Leszno15:23
R 77716Leszno15:50
R 77046Rawicz15:51
KW 77020Stęszew15:54
KW 79644Wolsztyn16:05
Bus77364Wiry16:06
R 77039Leszno16:07
R 77125Poznań Główny16:08
KW 77236Rakoniewice16:08
R 77007Leszno16:17
R 77087Poznań Główny16:18
KW 77240Wolsztyn16:21
R 77043Poznań Główny16:33
R 76902 WILCZKAJelenia Góra16:51
R 77729Poznań Główny16:55
KW 77317Gołańcz17:07
KW 77194Wolsztyn17:10
KW 77366Wolsztyn17:12
KW 79648Wolsztyn17:12
Bus77366Wiry17:14
Bus79648Wiry17:14
R 67925Poznań Główny17:17
R 77062Leszno17:24
KW 77029Poznań Główny17:44
R 77720Leszno17:50
R 77051Leszno17:59
R 77049Leszno18:02
R 77073Leszno18:02
R 77033Poznań Główny18:09
KW 77339Wągrowiec18:12
R 77025Poznań Główny18:15
KW 79650Wolsztyn18:16
KW 77035Wolsztyn18:16
Bus77046Wiry18:32
KW 77368Wolsztyn18:37
R 76930Wrocław Główny18:51
KW 77139Poznań Główny19:03
KW 77069Poznań Główny19:14
R 67900 KAMIEŃCZYKPoznań Główny19:17
KW 77341Poznań Główny19:21
KW 77349Wągrowiec19:23
KW 77206Wolsztyn19:25
KW 77041Wolsztyn19:35
KW 79664Wolsztyn19:50
R 77722Leszno19:50
Bus77122Wiry19:55
KW 77370Wolsztyn20:00
KW 77196Wolsztyn20:10
R 77021Poznań Główny20:15
R 77128Leszno20:33
R 77066Leszno20:34
R 77724Leszno20:50
R 77732Leszno20:51
KW 77345Poznań Główny21:15
KW 77343Poznań Główny21:15
R 67929Poznań Główny21:26
R 77734Leszno21:51
R 77084Leszno22:02
R 77068Leszno22:02
R 77202Rawicz22:08
R 77728Leszno22:50
R 77736Leszno22:52
KW 77378Grodzisk Wielkopolski23:01
KW 77084Grodzisk Wielkopolski23:04
Bus77378Wiry23:06
R 77911Poznań Główny23:19
R 77733Poznań Główny23:22
R 77908Leszno23:48

Luboń koło Poznania przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 77738Poznań Główny00:16
KW 77171Grodzisk Wielkopolski04:55
Bus77321Wiry04:56
KW 77059Grodzisk Wielkopolski04:59
KW 77321Grodzisk Wielkopolski05:00
KW 77624Grodzisk Wielkopolski05:00
R 77169Leszno05:15
R 77701Leszno05:15
KW 77174Wągrowiec05:22
KW 77176Wągrowiec05:28
R 77134Poznań Główny05:28
KW 77350Wągrowiec05:29
KW 77179Wolsztyn05:34
R 77019Leszno05:41
KW 77177Wolsztyn05:46
KW 77626Wolsztyn05:48
BUS77705Leszno05:56
Bus77627Wiry05:59
BUS77311Jerzmanice Lubuskie05:59
KW 77311Wolsztyn06:00
KW 77021Wolsztyn06:02
KW 77627Wolsztyn06:07
R 77705Leszno06:09
KW 77034Wągrowiec06:09
KW 77178Wągrowiec06:15
R 77702Poznań Główny06:26
R 77017Leszno06:30
R 77201Leszno06:37
R 77053Leszno06:41
R 77205Leszno06:50
R 77727Leszno06:50
R 76900 KAMIEŃCZYKPoznań Główny06:54
Bus77325Wiry06:56
KW 77325Wolsztyn07:02
R 77707Rawicz07:09
KW 77081Wolsztyn07:10
KW 77037Wolsztyn07:10
KW 77189Wolsztyn07:11
KW 77628Wolsztyn07:16
R 77023Leszno07:17
R 77115Leszno07:25
KW 77190Wągrowiec07:45
R 77704Poznań Główny07:49
R 77142Poznań Główny07:50
KW 77327Grodzisk Wielkopolski07:57
KW 77354Poznań Główny07:59
KW 77323Grodzisk Wielkopolski08:01
R 77715Leszno08:15
R 77711Rawicz08:23
IC 74101 KOZIOŁKISzczecin Główny08:49
R 76922Poznań Główny08:50
R 77717Leszno08:50
KW 77329Wolsztyn09:09
Bus77031Wiry09:15
R 67921Wrocław Główny09:16
R 77706Poznań Główny09:50
KW 77356Poznań Główny10:01
R 77713Leszno10:06
R 77097Leszno10:16
R 77069Leszno10:20
KW 77004Poznań Główny10:30
R 76924Poznań Główny10:50
KW 77157Wolsztyn10:59
KW 77235Wolsztyn11:03
KW 77959Wolsztyn11:09
R 77096Poznań Główny11:12
Bus77077Wiry11:24
R 67902 WILCZKAMiędzylesie11:27
R 77004Poznań Główny11:40
R 67322 WILCZKAJelenia Góra11:49
R 77708Poznań Główny11:49
KW 77358Poznań Główny12:01
R 77026Poznań Główny12:06
R 77721Leszno12:14
R 76926Poznań Główny12:50
R 76928Poznań Główny12:50
KW 77237Wolsztyn13:02
KW 77071Wolsztyn13:03
KW 77640Wolsztyn13:03
KW 77333Wolsztyn13:05
KW 77167Wolsztyn13:09
KW 77233Rakoniewice13:12
R 77031Rawicz13:14
Bus77007Wiry13:17
R 77710Poznań Główny13:17
R 77012Poznań Główny13:47
R 77712Poznań Główny13:50
KW 77376Poznań Główny13:58
KW 77082Poznań Główny13:59
R 77086Poznań Główny13:59
R 77079Leszno14:08
R 77723Leszno14:14
R 77050Poznań Główny14:18
KW 77017Stęszew14:24
R 77030Poznań Główny14:49
R 77061Poznań Wschód14:49
R 77714Poznań Główny14:53
R 77093Poznań Antoninek14:55
R 77045Poznań Antoninek14:55
R 77009Poznań Antoninek15:01
KW 77315Wolsztyn15:02
KW 77123Wolsztyn15:02
R 77064Poznań Główny15:03
R 77060Poznań Główny15:03
R 67923Wrocław Główny15:16
KW 77362Poznań Główny15:16
R 77156Poznań Główny15:23
BUS77315Jerzmanice Lubuskie15:26
R 77716Poznań Główny15:49
R 77046Poznań Główny15:50
KW 77020Poznań Główny15:54
KW 77364Poznań Główny16:01
KW 79644Wągrowiec16:05
R 77039Poznań Antoninek16:07
KW 77236Wągrowiec16:08
R 77125Leszno16:08
R 77087Leszno16:14
R 77007Poznań Antoninek16:16
KW 77240Wągrowiec16:18
R 77043Leszno16:32
R 76902 WILCZKAPoznań Główny16:50
R 77729Leszno16:54
KW 77317Wolsztyn17:07
KW 77194Wągrowiec17:10
KW 77366Poznań Główny17:12
KW 79648Wągrowiec17:12
R 67925Wrocław Główny17:17
R 77062Poznań Główny17:19
Bus77317Wiry17:41
KW 77029Wolsztyn17:43
R 77720Poznań Główny17:49
R 77051Poznań Antoninek17:58
R 77073Poznań Antoninek18:01
R 77049Poznań Antoninek18:01
R 77033Leszno18:08
KW 77339Wolsztyn18:12
R 77025Leszno18:15
KW 77035Gołańcz18:16
KW 79650Gołańcz18:16
KW 77046Poznań Główny18:26
KW 77368Poznań Główny18:37
KW 77139Wolsztyn18:45
R 76930Poznań Główny18:50
KW 77069Wolsztyn19:14
R 67900 KAMIEŃCZYKSzklarska Poręba Górna19:17
KW 77341Wolsztyn19:21
KW 77349Wolsztyn19:23
KW 77206Poznań Główny19:25
KW 77041Wągrowiec19:34
R 77722Poznań Główny19:49
KW 79664Wągrowiec19:50
KW 77122Wągrowiec19:50
Bus77341Wiry19:55
KW 77370Poznań Główny20:00
KW 77196Wągrowiec20:10
R 77021Leszno20:15
R 77066Poznań Główny20:33
R 77128Poznań Główny20:33
R 77724Poznań Główny20:50
R 77732Poznań Główny20:51
KW 77343Wolsztyn21:15
KW 77345Wolsztyn21:15
R 67929Wrocław Główny21:25
Bus77345Wiry21:30
Bus77343Wiry21:30
R 77734Poznań Główny21:50
R 77068Poznań Główny22:02
R 77084Poznań Główny22:02
R 77202Poznań Główny22:08
R 77728Poznań Główny22:50
R 77736Poznań Główny22:50
KW 77378Poznań Główny23:00
KW 77084Poznań Główny23:03
R 77911Leszno23:18
R 77733Leszno23:22
R 77908Poznań Główny23:47