Lublin Północny PKP dworzec, stacja

buty nike shox

Lublin Północny odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 22370Lublin05:07
R 22064Lublin05:11
R 22301Chełm05:24
R 22044Lublin05:54
R 22326Lublin05:57
R 22921Lublin06:17
R 22901Lubartów Słowackiego06:19
R 22303Chełm06:25
R 22328Lublin06:32
R 22304Lublin06:34
R 22052Lublin06:34
R 22007Chełm06:35
R 22421 TANEWBełżec06:59
R 22330Lublin07:07
R 22046Lublin07:14
R 22053Chełm07:24
R 22381Lublin Airport07:29
R 22410 MAGNATLublin07:31
R 22420 MAGNATLublin07:33
R 22391Lublin Airport07:33
R 22923Lublin07:39
R 22305Chełm07:42
R 22903Parczew Kolejowa07:52
R 22308Lublin08:01
R 22332Lublin08:07
R 22390Lublin08:32
R 22380Lublin08:41
R 22334Lublin08:52
R 22455 ROZTOCZEBełżec08:59
R 22401 KASZTELANZamość Wschód09:00
R 22443Bełżec09:02
R 22403 KASZTELANZamość Wschód09:02
R 22022Lublin09:11
R 22412 KANCLERZLublin09:24
R 22925Lublin10:05
R 22032Lublin10:29
R 22422 KANCLERZLublin10:29
R 22336Lublin10:37
R 22393Lublin Airport10:55
R 22383Lublin Airport11:49
R 22307Chełm12:13
R 22309Chełm12:29
R 22392Lublin12:32
R 22382Lublin12:52
R 22020Lublin13:07
R 22338Lublin13:07
R 22405 ODRODZENIEZamość13:38
R 22907Parczew Kolejowa13:46
R 22905Parczew Kolejowa13:59
R 22340Lublin14:07
R 22424 ODRODZENIELublin14:14
BUS22414 ODRODZENIELublin14:35
R 22039Chełm14:39
R 22414 ODRODZENIELublin14:40
R 22395Lublin Airport14:53
R 22314Lublin15:19
R 22060Lublin15:19
R 22385Lublin Airport15:23
R 22311Chełm15:30
R 22313Chełm15:53
R 22927Lublin15:58
R 22909Parczew Kolejowa16:01
R 22384Lublin16:23
R 22315Chełm16:24
R 22317Chełm16:29
R 22316Lublin16:31
R 22342Lublin16:40
R 22407 KANCLERZZamość16:45
R 22394Lublin16:59
R 22056Lublin17:31
R 22861Chełm17:31
R 22344Lublin17:37
R 22446Lublin18:03
R 22426 KASZTELANLublin18:03
R 22416 KASZTELANLublin18:09
R 22929Lublin18:11
R 22911Lubartów Słowackiego18:24
R 22319Chełm18:35
R 22018Lublin19:27
R 22931Lublin19:36
R 22346Lublin19:37
R 22321Chełm19:50
R 22913Parczew Kolejowa20:25
R 22409 MAGNATZamość Wschód20:38
R 22012Lublin21:07
R 22348Lublin21:07
R 22448Lublin21:08
R 22450 TANEWLublin21:45
R 22323Chełm22:46
R 22325Chełm22:54

Lublin Północny przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 22370Chełm05:06
R 22064Chełm05:10
R 22301Lublin05:23
R 22044Chełm05:54
R 22326Chełm05:56
R 22921Parczew Kolejowa06:16
R 22901Lublin06:18
R 22303Lublin06:24
R 22328Chełm06:31
R 22304Chełm06:34
R 22052Chełm06:34
R 22007Lublin06:35
R 22421 TANEWLublin06:59
R 22330Chełm07:07
R 22046Chełm07:13
R 22053Lublin07:23
R 22381Lublin07:29
R 22410 MAGNATZamość Wschód07:30
R 22420 MAGNATZamość Wschód07:32
R 22391Lublin07:33
R 22923Lubartów Słowackiego07:38
R 22305Lublin07:42
R 22903Lublin07:51
R 22308Chełm08:00
R 22332Chełm08:06
R 22390Lublin Airport08:31
R 22380Lublin Airport08:41
R 22334Chełm08:51
R 22455 ROZTOCZELublin08:59
R 22401 KASZTELANLublin08:59
R 22443Lublin09:02
R 22403 KASZTELANLublin09:02
R 22022Chełm09:10
R 22412 KANCLERZZamość Wschód09:23
R 22925Parczew Kolejowa10:04
R 22032Zamość10:28
R 22422 KANCLERZZamość10:28
R 22336Chełm10:36
R 22393Lublin10:55
R 22383Lublin11:48
R 22307Lublin12:12
R 22309Lublin12:28
R 22392Lublin Airport12:31
R 22382Lublin Airport12:52
R 22020Chełm13:06
R 22338Chełm13:06
R 22405 ODRODZENIELublin13:38
R 22907Lublin13:45
R 22905Lublin13:59
R 22340Chełm14:06
R 22424 ODRODZENIEZamość Wschód14:13
BUS22414 ODRODZENIEZamość Wschód14:34
R 22039Lublin14:38
R 22414 ODRODZENIEZamość Wschód14:39
R 22395Lublin14:53
R 22314Chełm15:18
R 22060Chełm15:18
R 22385Lublin15:23
R 22311Lublin15:29
R 22313Lublin15:53
R 22927Parczew Kolejowa15:58
R 22909Lublin16:00
R 22384Lublin Airport16:23
R 22315Lublin16:23
R 22317Lublin16:28
R 22316Chełm16:30
R 22342Chełm16:40
R 22407 KANCLERZLublin16:45
R 22394Lublin Airport16:59
R 22056Chełm17:30
R 22861Dęblin17:31
R 22344Chełm17:36
R 22446Bełżec18:02
R 22426 KASZTELANZamość18:02
R 22416 KASZTELANZamość Wschód18:08
R 22929Parczew Kolejowa18:10
R 22911Lublin18:23
R 22319Lublin18:34
R 22018Chełm19:26
R 22931Lubartów Słowackiego19:35
R 22346Chełm19:36
R 22321Lublin19:49
R 22913Lublin20:24
R 22409 MAGNATLublin20:38
R 22012Chełm21:06
R 22348Chełm21:06
R 22448Bełżec21:07
R 22450 TANEWBełżec21:45
R 22323Lublin22:45
R 22325Lublin22:53