Lubanie PKP dworzec, stacja

kabiny sanitarne

Lubanie odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 50401Toruń Wschodni04:34
R 55580Włocławek05:03
R 55118Włocławek05:23
R 50403Bydgoszcz Główna05:34
R 55611Toruń Wschodni05:37
R 51332Kutno06:09
R 51322Kutno06:27
R 51320Kutno06:27
R 50405Toruń Wschodni06:28
R 55582Włocławek07:03
R 15303Toruń Główny07:19
R 55112Włocławek07:22
R 15317Toruń Główny07:25
R 55121Toruń Główny08:10
R 50406Włocławek08:59
R 55586Włocławek09:09
R 15319Toruń Główny09:28
R 15301Toruń Główny09:29
R 50411Bydgoszcz Główna11:01
R 51334Kutno11:21
R 51324Kutno11:34
R 50408Włocławek12:51
R 15334Toruń Główny12:57
R 55590Włocławek13:02
R 55114Włocławek14:22
R 55125Bydgoszcz Główna14:38
R 55090Włocławek14:38
R 50415Toruń Główny14:43
R 51330Łódź Kaliska14:46
R 55592Włocławek15:27
R 51200Łódź Kaliska15:41
R 51204Łódź Kaliska15:41
R 50417Toruń Główny16:05
R 51302Łódź Kaliska16:09
R 50412Włocławek16:30
R 51300Kutno16:52
R 15323Toruń Główny16:58
R 15313Bydgoszcz Główna16:58
R 15331Toruń Główny16:59
R 55596Włocławek17:20
R 51326Kutno17:43
R 55071Toruń Główny17:49
R 50421Toruń Główny17:55
R 51336Kutno18:23
R 55598Włocławek19:29
R 51328Kutno19:38
R 15321Toruń Główny20:17
R 15333Toruń Główny20:23
R 50418Włocławek21:00
R 55602Włocławek21:23
R 50423Toruń Główny22:36
R 55604Włocławek23:13

Lubanie przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 50401Włocławek04:33
R 55580Toruń Główny05:03
R 55118Toruń Główny05:22
R 50403Kaliska Kujawskie05:34
R 55611Kaliska Kujawskie05:36
R 51332Toruń Główny06:09
R 51322Toruń Główny06:27
R 51320Bydgoszcz Główna06:27
R 50405Włocławek06:28
R 55582Toruń Wschodni07:03
R 15303Kutno07:18
R 55112Toruń Główny07:21
R 15317Kutno07:24
R 55121Włocławek08:10
R 50406Bydgoszcz Główna08:59
R 55586Toruń Wschodni09:09
R 15319Kutno09:27
R 15301Kutno09:28
R 50411Włocławek11:01
R 51334Toruń Główny11:21
R 51324Toruń Główny11:34
R 50408Bydgoszcz Główna12:50
R 15334Łódź Kaliska12:56
R 55590Toruń Główny13:02
R 55114Toruń Główny14:21
R 55125Włocławek14:38
R 55090Toruń Główny14:38
R 50415Włocławek14:43
R 51330Toruń Główny14:46
R 55592Toruń Wschodni15:27
R 51200Toruń Główny15:41
R 51204Toruń Główny15:41
R 50417Włocławek16:05
R 51302Toruń Główny16:08
R 50412Bydgoszcz Główna16:29
R 51300Toruń Wschodni16:52
R 15323Kutno16:57
R 15313Kutno16:57
R 15331Kutno16:58
R 55596Toruń Główny17:20
R 51326Toruń Główny17:43
R 55071Włocławek17:49
R 50421Włocławek17:55
R 51336Toruń Główny18:23
R 55598Toruń Główny19:29
R 51328Toruń Główny19:38
R 15321Kutno20:16
R 15333Kutno20:22
R 50418Bydgoszcz Główna21:00
R 55602Toruń Główny21:23
R 50423Włocławek22:36
R 55604Toruń Wschodni23:13