Lubania-Lipiny PKP dworzec, stacja

nowoczesne baterie łazienkowe

Lubania-Lipiny odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
AR 55188Bydgoszcz Główna03:58
AR 59620Bydgoszcz Główna04:28
AR 55110Bydgoszcz Główna04:38
AR 55076Bydgoszcz Główna04:38
AR 55116Bydgoszcz Główna05:05
AR 55144Bydgoszcz Główna05:36
AR 55412Bydgoszcz Główna05:36
AR 55162Bydgoszcz Główna06:03
AR 55192Bydgoszcz Główna06:37
AR 55163Tuchola06:50
AR 55118Bydgoszcz Główna06:50
AR 59651Tuchola07:03
AR 55415Chojnice07:30
AR 55005Tuchola07:43
AR 55021Tuchola07:44
AR 55139Chojnice08:40
AR 59623Tuchola08:49
AR 59602Bydgoszcz Główna09:15
AR 55164Bydgoszcz Główna09:25
AR 55167Tuchola10:19
AR 59603Chojnice10:36
AR 55120Bydgoszcz Główna11:15
AR 55194Bydgoszcz Główna11:38
AR 55169Tuchola11:50
AR 55054Bydgoszcz Główna12:03
AR 55140Bydgoszcz Główna12:39
AR 55166Bydgoszcz Główna12:52
AR 55196Bydgoszcz Główna13:26
AR 59617Chojnice13:39
AR 55265Chojnice14:10
AR 55439Chojnice14:18
AR 59785Czersk14:53
AR 55019Laskowice Pomorskie15:11
AR 59629Tuchola15:11
AR 55043Czersk15:16
AR 55443Tuchola15:18
AR 55111Czersk15:18
AR 55099Czersk15:18
AR 55173Chojnice15:18
AR 55208Bydgoszcz Główna16:01
AR 59631Tuchola16:08
AR 55175Tuchola16:13
AR 55136Bydgoszcz Główna16:53
AR 55126Bydgoszcz Główna16:54
AR 55168Bydgoszcz Główna16:54
AR 55234Bydgoszcz Główna16:56
AR 59605Chojnice17:06
AR 59609Chojnice17:06
AR 55105Chojnice17:09
AR 55154Bydgoszcz Główna17:54
AR 55016Bydgoszcz Główna17:57
AR 55036Bydgoszcz Główna17:58
AR 55030Bydgoszcz Główna17:58
AR 55198Bydgoszcz Główna18:04
AR 55200Bydgoszcz Główna18:05
AR 59635Tuchola18:11
AR 55177Tuchola18:23
AR 59633Tuchola19:20
AR 55447Tuchola19:44
AR 55170Bydgoszcz Główna20:06
AR 59611Chojnice20:19
AR 55160Bydgoszcz Główna20:33
AR 59637Tuchola21:51
AR 55181Tuchola21:58
AR 59639Tuchola23:18
AR 55183Tuchola23:33
AR 55205Tuchola23:33

Lubania-Lipiny przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
AR 55188Tuchola03:57
AR 59620Tuchola04:27
AR 55110Tuchola04:38
AR 55076Tuchola04:38
AR 55116Tuchola05:04
AR 55144Chojnice05:35
AR 55412Chojnice05:35
AR 55162Chojnice06:03
AR 55192Tuchola06:37
AR 55163Bydgoszcz Główna06:50
AR 55118Tuchola06:50
AR 59651Bydgoszcz Główna07:02
AR 55415Bydgoszcz Główna07:29
AR 55021Bydgoszcz Główna07:43
AR 55005Bydgoszcz Główna07:43
AR 55139Bydgoszcz Główna08:39
AR 59623Bydgoszcz Główna08:49
AR 59602Chojnice09:14
AR 55164Chojnice09:25
AR 55167Bydgoszcz Główna10:19
AR 59603Bydgoszcz Główna10:36
AR 55120Tuchola11:15
AR 55194Tuchola11:37
AR 55169Bydgoszcz Główna11:49
AR 55054Czersk12:03
AR 55140Chojnice12:38
AR 55166Chojnice12:52
AR 55196Tuchola13:25
AR 59617Bydgoszcz Główna13:38
AR 55265Bydgoszcz Główna14:10
AR 55439Bydgoszcz Główna14:17
AR 59785Bydgoszcz Główna14:52
AR 55019Bydgoszcz Główna15:11
AR 59629Bydgoszcz Główna15:11
AR 55043Bydgoszcz Główna15:16
AR 55111Bydgoszcz Główna15:17
AR 55443Bydgoszcz Główna15:18
AR 55099Bydgoszcz Główna15:18
AR 55173Bydgoszcz Główna15:18
AR 55208Tuchola16:01
AR 59631Bydgoszcz Główna16:08
AR 55175Bydgoszcz Główna16:12
AR 55136Chojnice16:53
AR 55126Chojnice16:54
AR 55168Chojnice16:54
AR 55234Chojnice16:55
AR 59605Bydgoszcz Główna17:06
AR 59609Bydgoszcz Główna17:06
AR 55105Bydgoszcz Główna17:09
AR 55154Chojnice17:54
AR 55016Czersk17:56
AR 55036Chojnice17:58
AR 55030Czersk17:58
AR 55198Tuchola18:03
AR 55200Czersk18:05
AR 59635Bydgoszcz Główna18:11
AR 55177Bydgoszcz Główna18:22
AR 59633Bydgoszcz Główna19:20
AR 55447Bydgoszcz Główna19:43
AR 55170Chojnice20:06
AR 59611Bydgoszcz Główna20:19
AR 55160Chojnice20:32
AR 59637Bydgoszcz Główna21:51
AR 55181Bydgoszcz Główna21:58
AR 59639Bydgoszcz Główna23:17
AR 55205Bydgoszcz Główna23:32
AR 55183Bydgoszcz Główna23:33