Łódź Żabieniec PKP dworzec, stacja

biustonosze

Łódź Żabieniec odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
L 11036Łowicz Główny04:37
L 11288Łowicz Główny04:38
L 11330Kutno04:57
L 11301Łódź Widzew05:17
L 11092Łódź Widzew05:19
IC 1821 BRONIEWSKISzczecin Główny05:33
IC 15124 DOKERGdynia Główna05:37
L 11038Łowicz Główny06:05
L 11352Łódź Widzew06:16
L 11303Łódź Widzew06:27
L 11143Łódź Widzew06:54
L 11078Łódź Widzew06:56
L 11229Łódź Widzew06:56
L 11305Łódź Widzew07:03
L 11384Łódź Widzew07:07
L 11144Łowicz Główny07:19
L 11006Łowicz Główny07:23
L 11226Łódź Widzew07:23
L 11040Łowicz Główny07:25
L 11307Łódź Widzew07:26
L 11125Łódź Widzew07:27
L 11234Kutno08:00
L 11202Łowicz Główny08:22
L 11126Łowicz Główny08:23
L 11399Łódź Widzew08:28
L 11354Łódź Widzew08:33
L 11042Łowicz Główny08:33
L 11309Łódź Widzew08:34
L 11004Łowicz Główny08:55
L 11128Kutno09:08
L 11062Chociszew09:29
L 11290Chociszew09:33
L 11311Łódź Widzew09:34
IC 45108 STOCZNIOWIECGdynia Główna09:36
L 11356Łódź Kaliska09:43
L 11206Chociszew09:48
R 15334Toruń Główny10:02
L 11000Łowicz Główny10:22
L 11009Łódź Widzew11:05
L 11376Łódź Widzew11:08
L 11313Łódź Widzew11:14
L 11386Łódź Widzew11:15
L 11396Łódź Widzew11:54
L 11044Łowicz Główny12:19
L 11315Łódź Widzew12:54
L 11360Sieradz13:18
L 11046Łowicz Główny13:19
IC 48104 PORTOWIECSzczecin Główny13:29
IC 45106 CHEMIKGdynia Główna13:43
IC 84104 PORTOWIECKatowice14:07
L 11338Kutno14:09
IC 54106 CHEMIKKatowice14:35
L 11048Łowicz Główny14:47
L 11419Sieradz15:14
L 11050Łowicz Główny15:36
L 11317Łódź Widzew15:42
L 11340Kutno15:49
L 11076Kutno15:49
L 11286Kutno15:50
L 11052Łowicz Główny16:18
L 11054Zgierz16:34
L 11319Łódź Widzew16:41
L 11374Łódź Kaliska16:52
L 11364Łódź Widzew16:52
L 11344Kutno16:59
L 11056Łowicz Główny17:08
L 11220Zgierz17:24
R 51330Łódź Kaliska17:29
L 11280Łowicz Główny17:42
L 11321Łódź Widzew17:52
IC 45102 HUTNIKGdynia Główna17:55
IC 45103 HUTNIKGdynia Główna17:55
TLK45100 STOCZNIOWIECGdynia Główna18:10
R 51204Łódź Kaliska18:20
R 51200Łódź Kaliska18:20
L 11058Łowicz Główny18:31
IC 54108 STOCZNIOWIECKatowice18:33
L 11334Kutno18:34
L 11323Łódź Widzew18:47
L 11070Łowicz Główny18:48
R 51302Łódź Kaliska19:22
L 11325Łódź Widzew19:37
L 11366Łódź Widzew19:51
L 11130Łódź Widzew19:51
L 11034Łódź Widzew19:53
L 11060Łowicz Główny20:30
L 11470Łódź Kaliska20:53
L 11327Łódź Widzew21:25
L 11472Łódź Kaliska22:35
L 11064Łowicz Główny22:36
IC 8120 BRONIEWSKIŁódź Kaliska22:42
L 11348Kutno22:49
L 11082Kutno22:49
L 11368Sieradz22:59
L 11110Sieradz22:59
L 11372Łódź Kaliska22:59
L 11074Łowicz Główny23:01
L 11097Sieradz23:09
L 11329Łódź Widzew23:32

Łódź Żabieniec przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
L 11036Łódź Widzew04:37
L 11288Łódź Widzew04:37
L 11330Łódź Widzew04:56
L 11301Łowicz Główny05:17
L 11092Kutno05:19
IC 1821 BRONIEWSKIŁódź Kaliska05:32
IC 15124 DOKERŁódź Fabryczna05:36
L 11038Łódź Widzew06:05
L 11352Kutno06:15
L 11303Łowicz Główny06:27
L 11143Łowicz Główny06:54
L 11078Sieradz06:55
L 11229Łowicz Główny06:56
L 11305Łowicz Główny07:02
L 11384Kutno07:07
L 11144Łódź Widzew07:18
L 11226Kutno07:22
L 11006Łódź Widzew07:23
L 11040Łódź Widzew07:24
L 11307Łowicz Główny07:26
L 11125Łowicz Główny07:27
L 11234Łódź Kaliska08:00
L 11202Łódź Widzew08:21
L 11126Łódź Widzew08:22
L 11399Łowicz Główny08:27
L 11042Łódź Widzew08:32
L 11354Kutno08:33
L 11309Stryków08:34
L 11004Łódź Widzew08:54
L 11128Łódź Widzew09:07
L 11062Łódź Widzew09:28
L 11290Łódź Widzew09:33
L 11311Łowicz Główny09:34
IC 45108 STOCZNIOWIECKatowice09:35
L 11356Kutno09:43
L 11206Łódź Widzew09:47
R 15334Łódź Kaliska10:01
L 11000Łódź Widzew10:21
L 11009Łowicz Główny11:04
L 11376Kutno11:08
L 11313Łowicz Główny11:14
L 11386Zgierz11:14
L 11396Chociszew11:54
L 11044Łódź Widzew12:18
L 11315Łowicz Główny12:54
L 11360Kutno13:18
L 11046Łódź Widzew13:18
IC 48104 PORTOWIECKatowice13:28
IC 45106 CHEMIKKatowice13:42
IC 84104 PORTOWIECSzczecin Główny14:06
L 11338Łódź Widzew14:08
IC 54106 CHEMIKGdynia Główna14:34
L 11048Łódź Widzew14:46
L 11419Łódź Widzew15:14
L 11050Łódź Widzew15:35
L 11317Łowicz Główny15:42
L 11340Łódź Kaliska15:49
L 11076Łódź Kaliska15:49
L 11286Łódź Kaliska15:50
L 11052Łódź Widzew16:17
L 11054Łódź Widzew16:33
L 11319Łowicz Główny16:41
L 11374Kutno16:52
L 11364Kutno16:52
L 11344Łódź Widzew16:58
L 11056Łódź Widzew17:07
L 11220Łódź Widzew17:23
R 51330Toruń Główny17:29
L 11280Koluszki17:41
L 11321Stryków17:51
IC 45102 HUTNIKKatowice17:54
IC 45103 HUTNIKKatowice17:54
TLK45100 STOCZNIOWIECKatowice18:09
R 51204Toruń Główny18:20
R 51200Toruń Główny18:20
L 11058Łódź Widzew18:30
IC 54108 STOCZNIOWIECGdynia Główna18:32
L 11334Łódź Kaliska18:34
L 11323Stryków18:47
L 11070Łódź Widzew18:47
R 51302Toruń Główny19:22
L 11325Łowicz Główny19:37
L 11366Kutno19:51
L 11130Kutno19:51
L 11034Kutno19:53
L 11060Łódź Widzew20:29
L 11470Kutno20:53
L 11327Stryków21:24
L 11472Kutno22:34
L 11064Łódź Widzew22:35
IC 8120 BRONIEWSKISzczecin Główny22:41
L 11348Łódź Widzew22:48
L 11082Łódź Widzew22:48
L 11368Zgierz Kontrewers22:57
L 11110Kutno22:59
L 11372Kutno22:59
L 11074Łódź Widzew23:00
L 11097Łódź Widzew23:09
L 11329Łowicz Główny23:31