Lisewo PKP dworzec, stacja

sklep snowboardowy

Lisewo odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 50623Gdynia Chylonia04:51
R 50622Gdynia Chylonia04:51
R 50663Gdynia Chylonia05:16
R 50600Elbląg05:40
R 50665Gdynia Chylonia05:53
R 50626Gdynia Chylonia06:30
R 50602Elbląg06:40
R 50628Gdynia Chylonia07:10
R 50630Gdynia Chylonia07:52
R 55311Tczew08:12
R 55284Malbork08:39
R 55876Kwidzyn08:47
R 50667Gdynia Chylonia09:24
R 50604Elbląg09:51
R 50673Gdynia Chylonia10:12
R 55313Tczew10:13
R 50675Gdynia Chylonia10:17
R 50669Gdynia Chylonia11:24
R 50606Elbląg11:46
R 50632Gdynia Chylonia12:25
R 50677Tczew13:11
R 55286Malbork13:26
R 55042Kwidzyn13:26
R 50671Gdynia Chylonia14:01
R 55428Smętowo14:31
R 55429Smętowo14:36
R 50608Elbląg15:18
R 50634Gdynia Chylonia15:34
R 50644Malbork15:39
R 50610Elbląg16:14
R 50636Gdynia Chylonia16:26
R 50646Malbork16:40
R 50656Malbork16:47
R 50612Elbląg17:21
R 50638Gdynia Główna17:27
R 50648Malbork17:42
R 50658Malbork17:43
R 50614Elbląg18:48
R 50616Elbląg19:27
R 95939Tczew20:08
R 50652Gdynia Główna20:16
R 50618Elbląg20:27
R 50642Gdynia Główna20:28
BUS95939Tczew20:33
R 50679Tczew20:33
R 50640Gdynia Główna21:00
R 50620Elbląg21:52
R 55288Malbork23:06

Lisewo przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 50623Malbork04:51
R 50622Elbląg04:51
R 50663Malbork05:16
R 50600Gdynia Chylonia05:40
R 50665Malbork05:52
R 50626Elbląg06:30
R 50602Gdynia Główna06:40
R 50628Elbląg07:10
R 50630Elbląg07:52
R 55311Malbork08:12
R 55284Tczew08:38
R 55876Tczew08:46
R 50667Malbork09:24
R 50604Gdynia Główna09:51
R 50673Malbork10:11
R 55313Malbork10:13
R 50675Malbork10:17
R 50669Malbork11:24
R 50606Gdynia Główna11:46
R 50632Elbląg12:24
R 50677Malbork13:11
R 55286Tczew13:25
R 55042Tczew13:25
R 50671Malbork14:01
R 55428Elbląg14:30
R 55429Malbork14:36
R 50608Gdynia Główna15:18
R 50634Elbląg15:33
R 50644Gdynia Chylonia15:39
R 50610Gdynia Chylonia16:14
R 50636Elbląg16:25
R 50646Gdynia Chylonia16:40
R 50656Gdynia Chylonia16:47
R 50612Gdynia Chylonia17:21
R 50638Elbląg17:26
R 50648Gdynia Chylonia17:41
R 50658Gdynia Chylonia17:43
R 50614Gdynia Chylonia18:47
R 50616Gdynia Główna19:27
R 95939Kwidzyn20:07
R 50652Elbląg20:16
R 50642Elbląg20:27
R 50618Gdynia Chylonia20:27
R 50679Malbork20:32
BUS95939Kwidzyn20:33
R 50640Elbląg20:59
R 50620Gdynia Chylonia21:52
R 55288Tczew23:05