Lipowe Pole PKP dworzec, stacja

szkolenie rodo warszawa

Lipowe Pole odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KM 21670 R8Warszawa Wschodnia04:05
KM 21510 R7Otwock04:05
KM 29400 R8Radom05:25
KM 29451 R8Skarżysko-Kamienna05:33
KM 29453 R8Skarżysko-Kamienna05:33
KM 29455 R8Skarżysko-Kamienna06:40
KM 29402 R8Radom06:45
KM 21690 RE8Warszawa Wschodnia06:45
KM 29457 R8Skarżysko-Kamienna08:05
KM 29404 R8Radom08:58
KM 12303 R8Skarżysko-Kamienna09:37
KM 29459 R8Skarżysko-Kamienna09:44
KM 29406 R8Radom10:10
KM 29408 R8Radom11:27
KM 29461 R8Skarżysko-Kamienna11:36
KM 29410 R8Radom12:43
KM 29463 R8Skarżysko-Kamienna13:28
KM 29412 R81Dęblin14:27
KM 29465 R8Skarżysko-Kamienna15:22
KM 12620 R8Skarżysko-Kamienna15:36
KM 29414 R8Radom16:00
KM 29467 R8Skarżysko-Kamienna16:06
KM 29416 R8Radom16:46
KM 29469 R8Skarżysko-Kamienna17:12
KM 12624 R8Skarżysko-Kamienna17:14
KM 29418 R8Radom18:03
KM 29471 R8Skarżysko-Kamienna19:00
KM 29420 R8Radom19:07
KM 12690 RE8Skarżysko-Kamienna20:29
KM 91814 R8Skarżysko-Kamienna20:52
KM 29473 R8Skarżysko-Kamienna20:57
KM 29422 R8Radom21:17
KM 29424 R8Radom21:17
KM 22030 R8Radom21:22
KM 12590 R8Skarżysko-Kamienna21:28
KM 12910 R8Skarżysko-Kamienna21:28
KM 12670 R8Skarżysko-Kamienna21:39
KM 29475 R8Skarżysko-Kamienna23:32

Lipowe Pole przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KM 21670 R8Skarżysko-Kamienna04:05
KM 21510 R7Skarżysko-Kamienna04:05
KM 29400 R8Skarżysko-Kamienna05:24
KM 29451 R8Radom05:33
KM 29453 R8Radom05:33
KM 29455 R8Radom06:40
KM 29402 R8Skarżysko-Kamienna06:45
KM 21690 RE8Skarżysko-Kamienna06:45
KM 29457 R8Radom08:05
KM 29404 R8Skarżysko-Kamienna08:57
KM 12303 R8Piaseczno09:36
KM 29459 R8Radom09:43
KM 29406 R8Skarżysko-Kamienna10:09
KM 29408 R8Skarżysko-Kamienna11:27
KM 29461 R8Radom11:35
KM 29410 R8Skarżysko-Kamienna12:43
KM 29463 R8Radom13:28
KM 29412 R81Skarżysko-Kamienna14:26
KM 29465 R8Radom15:22
KM 12620 R8Czachówek Południowy15:36
KM 29414 R8Skarżysko-Kamienna16:00
KM 29467 R8Radom16:06
KM 29416 R8Skarżysko-Kamienna16:46
KM 29469 R8Radom17:11
KM 12624 R8Czachówek Południowy17:13
KM 29418 R8Skarżysko-Kamienna18:03
KM 29471 R8Radom18:59
KM 29420 R8Skarżysko-Kamienna19:07
KM 12690 RE8Warszawa Wschodnia20:29
KM 91814 R8Czachówek Południowy20:52
KM 29473 R8Radom20:56
KM 29422 R8Skarżysko-Kamienna21:17
KM 29424 R8Skarżysko-Kamienna21:17
KM 22030 R8Skarżysko-Kamienna21:22
KM 12590 R8Warszawa Wschodnia21:28
KM 12910 R8Warszawa Wschodnia21:28
KM 12670 R8Warszawa Wschodnia21:39
KM 29475 R8Radom23:32