Lipienica PKP dworzec, stacja

schodołaz warszawa

Lipienica odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
AR 55188Bydgoszcz Główna03:49
AR 59620Bydgoszcz Główna04:20
AR 55110Bydgoszcz Główna04:30
AR 55076Bydgoszcz Główna04:30
AR 55116Bydgoszcz Główna04:58
AR 55144Bydgoszcz Główna05:28
AR 55412Bydgoszcz Główna05:28
AR 55162Bydgoszcz Główna05:55
AR 55192Bydgoszcz Główna06:29
AR 55118Bydgoszcz Główna06:43
AR 55163Tuchola06:57
AR 59651Tuchola07:10
AR 55415Chojnice07:38
AR 55005Tuchola07:50
AR 55021Tuchola07:51
AR 55139Chojnice08:47
AR 59623Tuchola08:56
AR 59602Bydgoszcz Główna09:08
AR 55164Bydgoszcz Główna09:18
AR 55167Tuchola10:26
AR 59603Chojnice10:44
AR 55120Bydgoszcz Główna11:08
AR 55194Bydgoszcz Główna11:31
AR 55054Bydgoszcz Główna11:55
AR 55169Tuchola11:57
AR 55140Bydgoszcz Główna12:31
AR 55166Bydgoszcz Główna12:45
AR 55196Bydgoszcz Główna13:19
AR 59617Chojnice13:47
AR 55265Chojnice14:18
AR 55439Chojnice14:26
AR 59785Czersk15:01
AR 55019Laskowice Pomorskie15:19
AR 59629Tuchola15:19
AR 55043Czersk15:24
AR 55111Czersk15:25
AR 55443Tuchola15:26
AR 55099Czersk15:26
AR 55173Chojnice15:26
AR 55208Bydgoszcz Główna15:53
AR 59631Tuchola16:16
AR 55175Tuchola16:20
AR 55136Bydgoszcz Główna16:45
AR 55126Bydgoszcz Główna16:46
AR 55168Bydgoszcz Główna16:46
AR 55234Bydgoszcz Główna16:48
AR 59605Chojnice17:14
AR 59609Chojnice17:14
AR 55105Chojnice17:17
AR 55154Bydgoszcz Główna17:46
AR 55016Bydgoszcz Główna17:50
AR 55036Bydgoszcz Główna17:51
AR 55030Bydgoszcz Główna17:51
AR 55198Bydgoszcz Główna17:56
AR 55200Bydgoszcz Główna17:57
AR 59635Tuchola18:19
AR 55177Tuchola18:30
AR 59633Tuchola19:28
AR 55447Tuchola19:52
AR 55170Bydgoszcz Główna19:59
AR 55160Bydgoszcz Główna20:25
AR 59611Chojnice20:27
AR 59637Tuchola21:59
AR 55181Tuchola22:06
AR 59639Tuchola23:25
AR 55205Tuchola23:40
AR 55183Tuchola23:41

Lipienica przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
AR 55188Tuchola03:49
AR 59620Tuchola04:19
AR 55110Tuchola04:30
AR 55076Tuchola04:30
AR 55116Tuchola04:57
AR 55144Chojnice05:27
AR 55412Chojnice05:27
AR 55162Chojnice05:55
AR 55192Tuchola06:29
AR 55118Tuchola06:43
AR 55163Bydgoszcz Główna06:57
AR 59651Bydgoszcz Główna07:10
AR 55415Bydgoszcz Główna07:37
AR 55021Bydgoszcz Główna07:50
AR 55005Bydgoszcz Główna07:50
AR 55139Bydgoszcz Główna08:46
AR 59623Bydgoszcz Główna08:56
AR 59602Chojnice09:08
AR 55164Chojnice09:18
AR 55167Bydgoszcz Główna10:26
AR 59603Bydgoszcz Główna10:44
AR 55120Tuchola11:08
AR 55194Tuchola11:31
AR 55054Czersk11:55
AR 55169Bydgoszcz Główna11:57
AR 55140Chojnice12:30
AR 55166Chojnice12:45
AR 55196Tuchola13:19
AR 59617Bydgoszcz Główna13:46
AR 55265Bydgoszcz Główna14:18
AR 55439Bydgoszcz Główna14:25
AR 59785Bydgoszcz Główna15:00
AR 55019Bydgoszcz Główna15:18
AR 59629Bydgoszcz Główna15:18
AR 55043Bydgoszcz Główna15:23
AR 55111Bydgoszcz Główna15:25
AR 55443Bydgoszcz Główna15:26
AR 55099Bydgoszcz Główna15:26
AR 55173Bydgoszcz Główna15:26
AR 55208Tuchola15:52
AR 59631Bydgoszcz Główna16:16
AR 55175Bydgoszcz Główna16:20
AR 55136Chojnice16:45
AR 55126Chojnice16:46
AR 55168Chojnice16:46
AR 55234Chojnice16:47
AR 59605Bydgoszcz Główna17:14
AR 59609Bydgoszcz Główna17:14
AR 55105Bydgoszcz Główna17:17
AR 55154Chojnice17:46
AR 55016Czersk17:49
AR 55036Chojnice17:51
AR 55030Czersk17:51
AR 55198Tuchola17:55
AR 55200Czersk17:57
AR 59635Bydgoszcz Główna18:19
AR 55177Bydgoszcz Główna18:30
AR 59633Bydgoszcz Główna19:28
AR 55447Bydgoszcz Główna19:51
AR 55170Chojnice19:59
AR 55160Chojnice20:24
AR 59611Bydgoszcz Główna20:27
AR 59637Bydgoszcz Główna21:59
AR 55181Bydgoszcz Główna22:05
AR 59639Bydgoszcz Główna23:25
AR 55205Bydgoszcz Główna23:40
AR 55183Bydgoszcz Główna23:41