Linowo PKP dworzec, stacja

Linowo odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
AR 59781Toruń Główny05:21
AR 55069Toruń Główny05:23
AR 55416Brodnica06:23
AR 55333Laskowice Pomorskie06:23
AR 55026Brodnica06:31
AR 59501Toruń Główny06:34
AR 55260Brodnica06:40
AR 59531Brodnica06:50
AR 55135Laskowice Pomorskie06:53
AR 50549Laskowice Pomorskie06:59
AR 59500Brodnica07:43
AR 55419Brodnica07:59
AR 55067Brodnica07:59
AR 55529Grudziądz08:11
AR 55217Toruń Główny09:22
Bus55087Grudziądz09:59
AR 55427Toruń Główny11:17
Bus55148Jabłonowo Pomorskie11:25
AR 59140Brodnica11:29
AR 55422Brodnica11:36
Bus55209Mełno12:59
AR 55083Bydgoszcz Główna13:12
AR 59813Bydgoszcz Główna13:31
AR 55203Bydgoszcz Główna13:36
AR 55441Brodnica14:54
AR 59537Brodnica15:08
AR 55149Bydgoszcz Główna15:25
AR 59831Brodnica16:12
AR 50584Brodnica16:13
AR 55257Brodnica16:13
AR 55098Brodnica16:13
AR 59823Laskowice Pomorskie16:36
AR 59815Grudziądz16:37
AR 50589Brodnica17:30
AR 59819Bydgoszcz Główna17:51
AR 59801Laskowice Pomorskie17:52
AR 55275Laskowice Pomorskie17:57
AR 55079Laskowice Pomorskie19:05
AR 55161Jeżewo19:08
AR 55025Laskowice Pomorskie19:08
AR 55237Laskowice Pomorskie19:08
AR 59803Laskowice Pomorskie19:28
AR 55100Brodnica20:02
AR 55282Brodnica20:04
AR 55262Brodnica20:18
AR 55258Jabłonowo Pomorskie21:12
AR 59821Grudziądz21:32
AR 59825Grudziądz21:42

Linowo przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
AR 59781Brodnica05:21
AR 55069Brodnica05:23
AR 55416Grudziądz06:22
AR 55333Brodnica06:22
AR 55026Grudziądz06:30
AR 59501Brodnica06:34
AR 55260Grudziądz06:39
AR 59531Toruń Główny06:50
AR 55135Brodnica06:53
AR 50549Brodnica06:59
AR 59500Grudziądz07:42
AR 55419Toruń Główny07:58
AR 55067Toruń Główny07:58
AR 55529Brodnica08:11
AR 55217Brodnica09:22
Bus55087Jabłonowo Pomorskie09:59
AR 55427Brodnica11:16
Bus55148Grudziądz11:25
AR 59140Bydgoszcz Główna11:29
AR 55422Bydgoszcz Główna11:36
Bus55209Brodnica12:59
AR 55083Brodnica13:12
AR 59813Brodnica13:31
AR 55203Brodnica13:36
AR 55441Toruń Główny14:53
AR 59537Toruń Główny15:08
AR 55149Brodnica15:25
AR 59831Toruń Główny16:12
AR 50584Laskowice Pomorskie16:13
AR 55257Toruń Główny16:13
AR 55098Grudziądz16:13
AR 59823Brodnica16:35
AR 59815Brodnica16:37
AR 50589Laskowice Pomorskie17:30
AR 59819Brodnica17:51
AR 59801Brodnica17:51
AR 55275Brodnica17:57
AR 55079Brodnica19:05
AR 55161Brodnica19:08
AR 55025Brodnica19:08
AR 55237Brodnica19:08
AR 59803Brodnica19:27
AR 55100Bydgoszcz Główna20:01
AR 55282Grudziądz20:04
AR 55262Grudziądz20:17
AR 55258Grudziądz21:12
AR 59821Brodnica21:32
AR 59825Brodnica21:41