Kraków Swoszowice PKP dworzec, stacja

stringi

Kraków Swoszowice odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 33413Zakopane00:06
R 43368Kraków Płaszów00:45
R 33351Wadowice00:49
R 33313Wadowice01:02
R 33354Kraków Płaszów01:10
R 34361Oświęcim01:28
R 34501Oświęcim04:16
R 30530Kraków Główny05:15
R 43500Kraków Płaszów05:32
R 33317Zakopane05:58
R 33520Kraków Główny06:17
R 33185Wadowice06:29
R 34605 BESKIDEKBielsko-Biała Główna06:41
R 30532Kraków Główny06:57
R 33169Wadowice06:59
R 43502Kraków Płaszów07:16
R 30534 PIĘĆ STAWÓWKraków Główny07:53
BUS30534 PIĘĆ STAWÓWKraków Płaszów07:56
R 30505 KASPROWYZakopane07:59
R 43504Kraków Płaszów08:00
R 34505Oświęcim08:28
R 33321Wadowice08:46
R 43600 WANDAKraków Główny08:55
R 34363Oświęcim09:05
R 33318Kraków Płaszów09:06
BUS43600 WANDAKraków Płaszów09:18
R 34607 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna09:28
R 33345Zakopane10:11
R 33198Kraków Płaszów10:38
R 34609 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna10:42
R 33329Wadowice10:55
R 33195Wadowice11:31
R 33322Kraków Płaszów11:32
R 30536 GUBAŁÓWKAKraków Główny11:37
BUS30536 GUBAŁÓWKAKraków Płaszów11:47
R 34367Bielsko-Biała Główna11:48
R 33284Kraków Płaszów12:37
R 30507 RYSYZakopane13:08
R 34359Oświęcim13:11
R 33337Wadowice13:31
R 33324Kraków Płaszów13:41
R 33300Kraków Płaszów14:56
R 34611 BIAŁABielsko-Biała Główna14:58
R 43602 BIAŁAKraków Główny15:02
BUS43602 BIAŁAKraków Płaszów15:12
R 33330Kraków Płaszów15:15
R 30538Kraków Główny15:36
R 33287Wadowice15:45
R 34503Oświęcim15:46
R 34703 PILSKOŻywiec15:59
R 30509Sucha Beskidzka16:18
R 33501Wadowice16:36
R 30511 GUBAŁÓWKAZakopane17:03
R 43506Kraków Płaszów17:06
R 33302Kraków Płaszów17:13
R 43604 BOLEK I LOLEKKraków Główny17:13
BUS43604 BOLEK I LOLEKKraków Płaszów17:20
R 33289Wadowice17:30
R 43376Kraków Płaszów17:35
R 34507Oświęcim17:43
R 34313Oświęcim17:56
BUS30540 KASPROWYKraków Płaszów17:59
R 30540 KASPROWYKraków Główny17:59
R 33309Wadowice18:21
R 34613 WANDABielsko-Biała Główna18:49
R 43508 ENERGYLANDIAKraków Płaszów19:13
R 30513Sucha Beskidzka19:14
R 33305Wadowice19:33
R 33338Kraków Płaszów19:39
R 30542 RYSYKraków Główny19:50
BUS30542 RYSYKraków Płaszów19:54
R 34509Oświęcim20:00
R 33310Kraków Płaszów20:02
R 33163Sucha Beskidzka20:07
R 43362Kraków Płaszów20:34
R 33346Kraków Płaszów21:04
R 43608 BESKIDEKKraków Główny21:14
R 34369Oświęcim21:22
BUS43608 BESKIDEKKraków Płaszów21:33
R 33306Kraków Płaszów21:36
R 43372Kraków Płaszów21:43
R 33349Wadowice21:52
R 34365Oświęcim22:33
R 33334Kraków Płaszów22:33
R 43366Kraków Płaszów22:38
R 33343Zakopane22:48
R 33340Kraków Płaszów23:00
R 33146Kraków Główny23:11
R 34371Oświęcim23:16
R 33167Sucha Beskidzka23:26

Kraków Swoszowice przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 33413Kraków Płaszów00:03
R 43368Oświęcim00:42
R 33351Kraków Płaszów00:47
R 33313Kraków Płaszów00:59
R 33354Wadowice01:07
R 34361Kraków Płaszów01:25
R 34501Kraków Główny04:15
R 30530Sucha Beskidzka05:14
R 43500Oświęcim05:32
R 33317Kraków Płaszów05:56
R 33520Wadowice06:17
R 33185Kraków Płaszów06:26
R 34605 BESKIDEKKraków Główny06:40
R 33169Kraków Płaszów06:57
R 30532Sucha Beskidzka06:57
R 43502Oświęcim07:15
R 30534 PIĘĆ STAWÓWZakopane07:52
BUS30534 PIĘĆ STAWÓWZakopane07:55
R 30505 KASPROWYKraków Główny07:58
R 43504Oświęcim08:00
R 34505Kraków Płaszów08:28
R 33321Kraków Płaszów08:43
R 43600 WANDABielsko-Biała Główna08:55
R 34363Kraków Płaszów09:03
R 33318Zakopane09:03
BUS43600 WANDABielsko-Biała Główna09:18
R 34607 BOLEK I LOLEKKraków Główny09:27
R 33345Kraków Płaszów10:08
R 33198Wadowice10:35
R 34609 BOLEK I LOLEKKraków Główny10:41
R 33329Kraków Płaszów10:53
R 33195Kraków Płaszów11:28
R 33322Zakopane11:30
R 30536 GUBAŁÓWKAZakopane11:37
R 34367Kraków Płaszów11:45
BUS30536 GUBAŁÓWKAZakopane11:46
R 33284Wadowice12:34
R 30507 RYSYKraków Główny13:07
R 34359Kraków Płaszów13:08
R 33337Kraków Płaszów13:29
R 33324Zakopane13:38
R 33300Wadowice14:53
R 34611 BIAŁAKraków Główny14:57
R 43602 BIAŁABielsko-Biała Główna15:02
BUS43602 BIAŁABielsko-Biała Główna15:12
R 33330Wadowice15:14
R 30538Sucha Beskidzka15:35
R 33287Kraków Płaszów15:42
R 34503Kraków Płaszów15:46
R 34703 PILSKOKraków Główny15:59
R 30509Kraków Główny16:17
R 33501Kraków Główny16:36
R 30511 GUBAŁÓWKAKraków Główny17:02
R 43506Oświęcim17:05
R 33302Wadowice17:10
R 43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna17:12
BUS43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna17:20
R 33289Kraków Płaszów17:27
R 43376Bielsko-Biała Główna17:32
R 34507Kraków Płaszów17:42
R 34313Kraków Płaszów17:55
BUS30540 KASPROWYZakopane17:58
R 30540 KASPROWYZakopane17:59
R 33309Kraków Płaszów18:18
R 34613 WANDAKraków Główny18:48
R 43508 ENERGYLANDIAOświęcim19:12
R 30513Kraków Główny19:13
R 33305Kraków Płaszów19:30
R 33338Wadowice19:36
R 30542 RYSYZakopane19:49
BUS30542 RYSYZakopane19:54
R 34509Kraków Płaszów19:59
R 33310Wadowice20:00
R 33163Kraków Płaszów20:07
R 43362Oświęcim20:31
R 33346Zakopane21:01
R 43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna21:14
R 34369Kraków Płaszów21:19
R 33306Wadowice21:33
BUS43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna21:33
R 43372Oświęcim21:41
R 33349Kraków Płaszów21:49
R 34365Kraków Płaszów22:31
R 33334Wadowice22:32
R 43366Oświęcim22:37
R 33343Kraków Płaszów22:45
R 33340Wadowice22:58
R 33146Zakopane23:11
R 34371Kraków Płaszów23:13
R 33167Kraków Płaszów23:26