Kraków Sidzina PKP dworzec, stacja

biustonosz

Kraków Sidzina odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 33413Zakopane00:11
R 43368Kraków Płaszów00:38
R 33351Wadowice00:53
R 33354Kraków Płaszów01:03
R 33313Wadowice01:06
R 34361Oświęcim01:33
R 34501Oświęcim04:21
R 30530Kraków Główny05:10
R 43500Kraków Płaszów05:28
R 33317Zakopane06:02
R 33520Kraków Główny06:13
R 33185Wadowice06:34
R 34605 BESKIDEKBielsko-Biała Główna06:45
R 30532Kraków Główny06:53
R 33169Wadowice07:03
R 43502Kraków Płaszów07:11
R 30534 PIĘĆ STAWÓWKraków Główny07:48
BUS30534 PIĘĆ STAWÓWKraków Płaszów07:50
R 43504Kraków Płaszów07:56
R 30505 KASPROWYZakopane08:03
R 34505Oświęcim08:33
R 33321Wadowice08:50
R 43600 WANDAKraków Główny08:51
R 33318Kraków Płaszów08:59
R 34363Oświęcim09:09
BUS43600 WANDAKraków Płaszów09:13
R 34607 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna09:32
R 33345Zakopane10:15
R 33198Kraków Płaszów10:31
R 34609 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna10:46
R 33329Wadowice10:59
R 33322Kraków Płaszów11:26
R 30536 GUBAŁÓWKAKraków Główny11:33
R 33195Wadowice11:35
BUS30536 GUBAŁÓWKAKraków Płaszów11:40
R 34367Bielsko-Biała Główna11:53
R 33284Kraków Płaszów12:30
R 30507 RYSYZakopane13:12
R 34359Oświęcim13:15
R 33324Kraków Płaszów13:34
R 33337Wadowice13:36
R 33300Kraków Płaszów14:49
R 43602 BIAŁAKraków Główny14:58
R 34611 BIAŁABielsko-Biała Główna15:02
BUS43602 BIAŁAKraków Płaszów15:07
R 33330Kraków Płaszów15:10
R 30538Kraków Główny15:31
R 33287Wadowice15:49
R 34503Oświęcim15:51
R 34703 PILSKOŻywiec16:04
R 30509Sucha Beskidzka16:23
R 33501Wadowice16:41
R 43506Kraków Płaszów17:01
R 33302Kraków Płaszów17:06
R 30511 GUBAŁÓWKAZakopane17:07
R 43604 BOLEK I LOLEKKraków Główny17:09
BUS43604 BOLEK I LOLEKKraków Płaszów17:16
R 43376Kraków Płaszów17:28
R 33289Wadowice17:34
R 34507Oświęcim17:48
BUS30540 KASPROWYKraków Płaszów17:54
R 30540 KASPROWYKraków Główny17:55
R 34313Oświęcim18:01
R 33309Wadowice18:26
R 34613 WANDABielsko-Biała Główna18:53
R 43508 ENERGYLANDIAKraków Płaszów19:08
R 30513Sucha Beskidzka19:19
R 33338Kraków Płaszów19:32
R 33305Wadowice19:38
R 30542 RYSYKraków Główny19:46
BUS30542 RYSYKraków Płaszów19:48
R 33310Kraków Płaszów19:56
R 34509Oświęcim20:04
R 33163Sucha Beskidzka20:12
R 43362Kraków Płaszów20:27
R 33346Kraków Płaszów20:57
R 43608 BESKIDEKKraków Główny21:10
R 34369Oświęcim21:26
BUS43608 BESKIDEKKraków Płaszów21:28
R 33306Kraków Płaszów21:29
R 43372Kraków Płaszów21:37
R 33349Wadowice21:57
R 33334Kraków Płaszów22:28
R 43366Kraków Płaszów22:33
R 34365Oświęcim22:38
R 33343Zakopane22:52
R 33340Kraków Płaszów22:53
R 33146Kraków Główny23:07
R 34371Oświęcim23:20
R 33167Sucha Beskidzka23:31

Kraków Sidzina przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 33413Kraków Płaszów00:10
R 43368Oświęcim00:37
R 33351Kraków Płaszów00:53
R 33354Wadowice01:03
R 33313Kraków Płaszów01:06
R 34361Kraków Płaszów01:32
R 34501Kraków Główny04:20
R 30530Sucha Beskidzka05:10
R 43500Oświęcim05:27
R 33317Kraków Płaszów06:02
R 33520Wadowice06:13
R 33185Kraków Płaszów06:33
R 34605 BESKIDEKKraków Główny06:45
R 30532Sucha Beskidzka06:52
R 33169Kraków Płaszów07:03
R 43502Oświęcim07:11
R 30534 PIĘĆ STAWÓWZakopane07:48
BUS30534 PIĘĆ STAWÓWZakopane07:49
R 43504Oświęcim07:55
R 30505 KASPROWYKraków Główny08:02
R 34505Kraków Płaszów08:33
R 43600 WANDABielsko-Biała Główna08:50
R 33321Kraków Płaszów08:50
R 33318Zakopane08:59
R 34363Kraków Płaszów09:09
BUS43600 WANDABielsko-Biała Główna09:13
R 34607 BOLEK I LOLEKKraków Główny09:32
R 33345Kraków Płaszów10:15
R 33198Wadowice10:31
R 34609 BOLEK I LOLEKKraków Główny10:46
R 33329Kraków Płaszów10:59
R 33322Zakopane11:25
R 30536 GUBAŁÓWKAZakopane11:32
R 33195Kraków Płaszów11:35
BUS30536 GUBAŁÓWKAZakopane11:40
R 34367Kraków Płaszów11:53
R 33284Wadowice12:30
R 30507 RYSYKraków Główny13:12
R 34359Kraków Płaszów13:15
R 33324Zakopane13:34
R 33337Kraków Płaszów13:35
R 33300Wadowice14:48
R 43602 BIAŁABielsko-Biała Główna14:58
R 34611 BIAŁAKraków Główny15:02
BUS43602 BIAŁABielsko-Biała Główna15:07
R 33330Wadowice15:09
R 30538Sucha Beskidzka15:31
R 33287Kraków Płaszów15:49
R 34503Kraków Płaszów15:51
R 34703 PILSKOKraków Główny16:04
R 30509Kraków Główny16:22
R 33501Kraków Główny16:40
R 43506Oświęcim17:01
R 33302Wadowice17:05
R 30511 GUBAŁÓWKAKraków Główny17:07
R 43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna17:08
BUS43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna17:15
R 43376Bielsko-Biała Główna17:27
R 33289Kraków Płaszów17:34
R 34507Kraków Płaszów17:47
BUS30540 KASPROWYZakopane17:54
R 30540 KASPROWYZakopane17:55
R 34313Kraków Płaszów18:00
R 33309Kraków Płaszów18:26
R 34613 WANDAKraków Główny18:53
R 43508 ENERGYLANDIAOświęcim19:08
R 30513Kraków Główny19:18
R 33338Wadowice19:31
R 33305Kraków Płaszów19:37
R 30542 RYSYZakopane19:45
BUS30542 RYSYZakopane19:47
R 33310Wadowice19:55
R 34509Kraków Płaszów20:04
R 33163Kraków Płaszów20:11
R 43362Oświęcim20:26
R 33346Zakopane20:57
R 43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna21:09
R 34369Kraków Płaszów21:26
R 33306Wadowice21:28
BUS43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna21:28
R 43372Oświęcim21:36
R 33349Kraków Płaszów21:56
R 33334Wadowice22:27
R 43366Oświęcim22:32
R 34365Kraków Płaszów22:37
R 33343Kraków Płaszów22:52
R 33340Wadowice22:53
R 33146Zakopane23:06
R 34371Kraków Płaszów23:20
R 33167Kraków Płaszów23:30