Kraków Krzemionki PKP dworzec, stacja

mana mana

Kraków Krzemionki odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 33351Wadowice00:36
R 33313Wadowice00:50
R 43368Kraków Płaszów00:58
R 34361Oświęcim01:15
R 33354Kraków Płaszów01:22
R 34501Oświęcim04:08
R 30530Kraków Główny05:24
R 43500Kraków Płaszów05:41
R 33317Zakopane05:48
R 33185Wadowice06:16
R 33520Kraków Główny06:25
R 34605 BESKIDEKBielsko-Biała Główna06:33
R 33169Wadowice06:47
R 30532Kraków Główny07:06
R 43502Kraków Płaszów07:24
R 30505 KASPROWYZakopane07:51
R 30534 PIĘĆ STAWÓWKraków Główny08:02
BUS30534 PIĘĆ STAWÓWKraków Płaszów08:05
R 43504Kraków Płaszów08:09
R 34505Oświęcim08:20
R 33321Wadowice08:33
R 34363Oświęcim08:55
R 43600 WANDAKraków Główny09:04
R 33318Kraków Płaszów09:16
R 34607 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna09:20
BUS43600 WANDAKraków Płaszów09:27
R 33345Zakopane09:58
R 34609 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna10:34
R 33329Wadowice10:44
R 33198Kraków Płaszów10:51
R 33195Wadowice11:19
R 34367Bielsko-Biała Główna11:35
R 33322Kraków Płaszów11:42
R 30536 GUBAŁÓWKAKraków Główny11:46
BUS30536 GUBAŁÓWKAKraków Płaszów11:56
R 33284Kraków Płaszów12:49
R 34359Oświęcim12:58
R 30507 RYSYZakopane13:00
R 33337Wadowice13:18
R 33324Kraków Płaszów13:54
R 34611 BIAŁABielsko-Biała Główna14:50
R 33300Kraków Płaszów15:07
R 43602 BIAŁAKraków Główny15:10
BUS43602 BIAŁAKraków Płaszów15:21
R 33330Kraków Płaszów15:24
R 33287Wadowice15:32
R 34503Oświęcim15:38
R 30538Kraków Główny15:44
R 34703 PILSKOŻywiec15:50
R 30509Sucha Beskidzka16:10
R 33501Wadowice16:28
R 30511 GUBAŁÓWKAZakopane16:55
R 43506Kraków Płaszów17:14
R 33289Wadowice17:16
R 43604 BOLEK I LOLEKKraków Główny17:21
R 33302Kraków Płaszów17:23
BUS43604 BOLEK I LOLEKKraków Płaszów17:29
R 34507Oświęcim17:35
R 43376Kraków Płaszów17:46
R 34313Oświęcim17:48
R 30540 KASPROWYKraków Główny18:07
BUS30540 KASPROWYKraków Płaszów18:07
R 33309Wadowice18:08
R 34613 WANDABielsko-Biała Główna18:41
R 30513Sucha Beskidzka19:06
R 33156Kraków Główny19:12
R 33305Wadowice19:20
R 43508 ENERGYLANDIAKraków Płaszów19:21
R 33338Kraków Płaszów19:52
R 34509Oświęcim19:52
R 30542 RYSYKraków Główny19:58
BUS30542 RYSYKraków Płaszów20:03
R 33310Kraków Płaszów20:11
R 43362Kraków Płaszów20:47
R 34369Oświęcim21:09
R 33346Kraków Płaszów21:22
R 43608 BESKIDEKKraków Główny21:23
R 33349Wadowice21:39
BUS43608 BESKIDEKKraków Płaszów21:42
R 33306Kraków Płaszów21:46
R 43372Kraków Płaszów21:54
R 34365Oświęcim22:21
R 33343Zakopane22:35
R 33334Kraków Płaszów22:41
R 43366Kraków Płaszów22:48
R 34371Oświęcim23:03
R 33340Kraków Płaszów23:11
R 33146Kraków Główny23:21
R 33413Zakopane23:53

Kraków Krzemionki przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 33351Kraków Płaszów00:36
R 33313Kraków Płaszów00:50
R 43368Oświęcim00:58
R 34361Kraków Płaszów01:14
R 33354Wadowice01:22
R 34501Kraków Główny04:07
R 30530Sucha Beskidzka05:23
R 43500Oświęcim05:40
R 33317Kraków Płaszów05:47
R 33185Kraków Płaszów06:15
R 33520Wadowice06:25
R 34605 BESKIDEKKraków Główny06:33
R 33169Kraków Płaszów06:46
R 30532Sucha Beskidzka07:05
R 43502Oświęcim07:24
R 30505 KASPROWYKraków Główny07:50
R 30534 PIĘĆ STAWÓWZakopane08:01
BUS30534 PIĘĆ STAWÓWZakopane08:04
R 43504Oświęcim08:09
R 34505Kraków Płaszów08:19
R 33321Kraków Płaszów08:32
R 34363Kraków Płaszów08:54
R 43600 WANDABielsko-Biała Główna09:03
R 33318Zakopane09:16
R 34607 BOLEK I LOLEKKraków Główny09:20
BUS43600 WANDABielsko-Biała Główna09:27
R 33345Kraków Płaszów09:57
R 34609 BOLEK I LOLEKKraków Główny10:34
R 33329Kraków Płaszów10:43
R 33198Wadowice10:51
R 33195Kraków Płaszów11:18
R 34367Kraków Płaszów11:34
R 33322Zakopane11:42
R 30536 GUBAŁÓWKAZakopane11:45
BUS30536 GUBAŁÓWKAZakopane11:55
R 33284Wadowice12:49
R 34359Kraków Płaszów12:57
R 30507 RYSYKraków Główny12:59
R 33337Kraków Płaszów13:18
R 33324Zakopane13:54
R 34611 BIAŁAKraków Główny14:49
R 33300Wadowice15:07
R 43602 BIAŁABielsko-Biała Główna15:10
BUS43602 BIAŁABielsko-Biała Główna15:21
R 33330Wadowice15:24
R 33287Kraków Płaszów15:31
R 34503Kraków Płaszów15:37
R 30538Sucha Beskidzka15:44
R 34703 PILSKOKraków Główny15:49
R 30509Kraków Główny16:09
R 33501Kraków Główny16:28
R 30511 GUBAŁÓWKAKraków Główny16:54
R 43506Oświęcim17:14
R 33289Kraków Płaszów17:16
R 43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna17:20
R 33302Wadowice17:23
BUS43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna17:29
R 34507Kraków Płaszów17:34
R 43376Bielsko-Biała Główna17:46
R 34313Kraków Płaszów17:47
R 30540 KASPROWYZakopane18:07
BUS30540 KASPROWYZakopane18:07
R 33309Kraków Płaszów18:07
R 34613 WANDAKraków Główny18:40
R 30513Kraków Główny19:05
R 33156Zakopane19:12
R 33305Kraków Płaszów19:19
R 43508 ENERGYLANDIAOświęcim19:21
R 34509Kraków Płaszów19:51
R 33338Wadowice19:52
R 30542 RYSYZakopane19:57
BUS30542 RYSYZakopane20:02
R 33310Wadowice20:11
R 43362Oświęcim20:47
R 34369Kraków Płaszów21:08
R 43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna21:22
R 33346Zakopane21:22
R 33349Kraków Płaszów21:38
BUS43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna21:42
R 33306Wadowice21:46
R 43372Oświęcim21:54
R 34365Kraków Płaszów22:21
R 33343Kraków Płaszów22:34
R 33334Wadowice22:41
R 43366Oświęcim22:48
R 34371Kraków Płaszów23:02
R 33340Wadowice23:11
R 33146Zakopane23:20
R 33413Kraków Płaszów23:52