Kraków Bonarka PKP dworzec, stacja

stroje kąpielowe dwuczęściowe

Kraków Bonarka odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 33351Wadowice00:39
R 33313Wadowice00:53
R 43368Kraków Płaszów00:55
R 34361Oświęcim01:18
R 33354Kraków Płaszów01:19
R 34501Oświęcim04:10
R 30530Kraków Główny05:20
R 43500Kraków Płaszów05:38
R 33317Zakopane05:50
R 33185Wadowice06:19
R 33520Kraków Główny06:22
R 34605 BESKIDEKBielsko-Biała Główna06:36
R 33169Wadowice06:50
R 30532Kraków Główny07:03
R 43502Kraków Płaszów07:21
R 30505 KASPROWYZakopane07:53
R 30534 PIĘĆ STAWÓWKraków Główny07:58
BUS30534 PIĘĆ STAWÓWKraków Płaszów08:02
R 43504Kraków Płaszów08:06
R 34505Oświęcim08:22
R 33321Wadowice08:35
R 34363Oświęcim08:57
R 43600 WANDAKraków Główny09:01
R 33318Kraków Płaszów09:14
R 34607 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna09:23
BUS43600 WANDAKraków Płaszów09:24
R 33345Zakopane10:00
R 34609 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna10:37
R 33329Wadowice10:46
R 33198Kraków Płaszów10:48
R 33195Wadowice11:22
R 34367Bielsko-Biała Główna11:38
R 33322Kraków Płaszów11:39
R 30536 GUBAŁÓWKAKraków Główny11:43
BUS30536 GUBAŁÓWKAKraków Płaszów11:53
R 33284Kraków Płaszów12:47
R 34359Oświęcim13:00
R 30507 RYSYZakopane13:02
R 33337Wadowice13:21
R 33324Kraków Płaszów13:51
R 34611 BIAŁABielsko-Biała Główna14:52
R 33300Kraków Płaszów15:04
R 43602 BIAŁAKraków Główny15:08
BUS43602 BIAŁAKraków Płaszów15:18
R 33330Kraków Płaszów15:22
R 33287Wadowice15:34
R 34503Oświęcim15:41
R 30538Kraków Główny15:41
R 34703 PILSKOŻywiec15:53
R 30509Sucha Beskidzka16:13
R 33501Wadowice16:31
R 30511 GUBAŁÓWKAZakopane16:57
R 43506Kraków Płaszów17:11
R 43604 BOLEK I LOLEKKraków Główny17:18
R 33289Wadowice17:19
R 33302Kraków Płaszów17:21
BUS43604 BOLEK I LOLEKKraków Płaszów17:26
R 34507Oświęcim17:37
R 43376Kraków Płaszów17:43
R 34313Oświęcim17:50
R 30540 KASPROWYKraków Główny18:05
BUS30540 KASPROWYKraków Płaszów18:05
R 33309Wadowice18:11
R 34613 WANDABielsko-Biała Główna18:43
R 30513Sucha Beskidzka19:08
R 43508 ENERGYLANDIAKraków Płaszów19:18
R 33305Wadowice19:23
R 33338Kraków Płaszów19:49
R 34509Oświęcim19:54
R 30542 RYSYKraków Główny19:55
BUS30542 RYSYKraków Płaszów20:00
R 33163Sucha Beskidzka20:02
R 33310Kraków Płaszów20:09
R 43362Kraków Płaszów20:44
R 34369Oświęcim21:11
R 43608 BESKIDEKKraków Główny21:20
R 33346Kraków Płaszów21:20
BUS43608 BESKIDEKKraków Płaszów21:39
R 33349Wadowice21:42
R 33306Kraków Płaszów21:44
R 43372Kraków Płaszów21:51
R 34365Oświęcim22:24
R 33343Zakopane22:37
R 33334Kraków Płaszów22:39
R 43366Kraków Płaszów22:46
R 34371Oświęcim23:05
R 33340Kraków Płaszów23:08
R 33146Kraków Główny23:18
R 33167Sucha Beskidzka23:21
R 33413Zakopane23:56

Kraków Bonarka przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 33351Kraków Płaszów00:39
R 33313Kraków Płaszów00:52
R 43368Oświęcim00:53
R 34361Kraków Płaszów01:17
R 33354Wadowice01:18
R 34501Kraków Główny04:10
R 30530Sucha Beskidzka05:20
R 43500Oświęcim05:37
R 33317Kraków Płaszów05:50
R 33185Kraków Płaszów06:18
R 33520Wadowice06:22
R 34605 BESKIDEKKraków Główny06:35
R 33169Kraków Płaszów06:49
R 30532Sucha Beskidzka07:02
R 43502Oświęcim07:21
R 30505 KASPROWYKraków Główny07:53
R 30534 PIĘĆ STAWÓWZakopane07:58
BUS30534 PIĘĆ STAWÓWZakopane08:01
R 43504Oświęcim08:05
R 34505Kraków Płaszów08:22
R 33321Kraków Płaszów08:35
R 34363Kraków Płaszów08:57
R 43600 WANDABielsko-Biała Główna09:00
R 33318Zakopane09:13
R 34607 BOLEK I LOLEKKraków Główny09:22
BUS43600 WANDABielsko-Biała Główna09:24
R 33345Kraków Płaszów10:00
R 34609 BOLEK I LOLEKKraków Główny10:36
R 33198Wadowice10:46
R 33329Kraków Płaszów10:46
R 33195Kraków Płaszów11:21
R 34367Kraków Płaszów11:37
R 33322Zakopane11:39
R 30536 GUBAŁÓWKAZakopane11:42
BUS30536 GUBAŁÓWKAZakopane11:52
R 33284Wadowice12:46
R 34359Kraków Płaszów13:00
R 30507 RYSYKraków Główny13:02
R 33337Kraków Płaszów13:21
R 33324Zakopane13:49
R 34611 BIAŁAKraków Główny14:52
R 33300Wadowice15:03
R 43602 BIAŁABielsko-Biała Główna15:07
BUS43602 BIAŁABielsko-Biała Główna15:18
R 33330Wadowice15:21
R 33287Kraków Płaszów15:34
R 34503Kraków Płaszów15:40
R 30538Sucha Beskidzka15:41
R 34703 PILSKOKraków Główny15:52
R 30509Kraków Główny16:12
R 33501Kraków Główny16:30
R 30511 GUBAŁÓWKAKraków Główny16:57
R 43506Oświęcim17:11
R 43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna17:18
R 33289Kraków Płaszów17:19
R 33302Wadowice17:20
BUS43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna17:26
R 34507Kraków Płaszów17:37
R 43376Bielsko-Biała Główna17:42
R 34313Kraków Płaszów17:50
R 30540 KASPROWYZakopane18:04
BUS30540 KASPROWYZakopane18:04
R 33309Kraków Płaszów18:10
R 34613 WANDAKraków Główny18:43
R 30513Kraków Główny19:08
R 43508 ENERGYLANDIAOświęcim19:18
R 33305Kraków Płaszów19:22
R 33338Wadowice19:46
R 34509Kraków Płaszów19:54
R 30542 RYSYZakopane19:55
BUS30542 RYSYZakopane19:59
R 33163Kraków Płaszów20:01
R 33310Wadowice20:08
R 43362Oświęcim20:42
R 34369Kraków Płaszów21:11
R 33346Zakopane21:12
R 43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna21:19
BUS43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna21:39
R 33349Kraków Płaszów21:41
R 33306Wadowice21:43
R 43372Oświęcim21:50
R 34365Kraków Płaszów22:24
R 33343Kraków Płaszów22:37
R 33334Wadowice22:38
R 43366Oświęcim22:45
R 34371Kraków Płaszów23:05
R 33340Wadowice23:08
R 33146Zakopane23:17
R 33167Kraków Płaszów23:20
R 33413Kraków Płaszów23:55