Konojady PKP dworzec, stacja

kursy językowe dla dorosłych

Konojady odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
AR 55256Brodnica04:16
AR 55554Brodnica04:22
AR 59781Toruń Główny04:57
AR 55069Toruń Główny05:02
AR 55333Laskowice Pomorskie06:05
AR 59501Toruń Główny06:16
AR 55135Laskowice Pomorskie06:27
AR 50549Laskowice Pomorskie06:33
AR 55416Brodnica06:51
AR 55026Brodnica06:56
AR 55260Brodnica06:58
AR 59531Brodnica07:07
AR 55529Grudziądz07:45
AR 59500Brodnica08:14
AR 55067Brodnica08:30
AR 55419Brodnica08:30
AR 55217Toruń Główny08:55
Bus55217Jabłonowo Pomorskie09:20
AR 55427Toruń Główny10:37
AR 59140Brodnica11:56
Bus59140Brodnica11:59
Bus55209Mełno12:26
AR 55422Brodnica12:30
AR 55083Bydgoszcz Główna12:54
Bus59813Jabłonowo Pomorskie12:54
AR 55203Bydgoszcz Główna13:04
AR 59813Bydgoszcz Główna13:05
AR 55149Bydgoszcz Główna14:58
AR 55441Brodnica15:23
AR 59537Brodnica15:35
AR 59815Grudziądz16:10
AR 59823Laskowice Pomorskie16:16
AR 55098Brodnica16:37
AR 50584Brodnica16:38
AR 55257Brodnica16:40
AR 59831Brodnica16:45
AR 55275Laskowice Pomorskie17:19
AR 59819Bydgoszcz Główna17:21
AR 59801Laskowice Pomorskie17:23
AR 50589Brodnica17:56
AR 55079Laskowice Pomorskie18:38
AR 55161Jeżewo18:42
AR 55025Laskowice Pomorskie18:42
AR 55237Laskowice Pomorskie18:42
AR 59803Laskowice Pomorskie19:09
AR 55100Brodnica20:29
AR 55282Brodnica20:31
AR 55262Brodnica20:37
AR 59821Grudziądz21:05
AR 59825Grudziądz21:23

Konojady przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
AR 55256Grudziądz04:16
AR 55554Grudziądz04:21
AR 59781Brodnica04:56
AR 55069Brodnica05:02
AR 55333Brodnica06:04
AR 59501Brodnica06:16
AR 55135Brodnica06:26
AR 50549Brodnica06:32
AR 55416Grudziądz06:50
AR 55026Grudziądz06:55
AR 55260Grudziądz06:58
AR 59531Toruń Główny07:07
AR 55529Brodnica07:44
AR 59500Grudziądz08:13
AR 55067Toruń Główny08:30
AR 55419Toruń Główny08:30
AR 55217Brodnica08:54
Bus55217Brodnica09:20
AR 55427Brodnica10:37
AR 59140Bydgoszcz Główna11:55
Bus59140Jabłonowo Pomorskie11:59
Bus55209Brodnica12:26
AR 55422Bydgoszcz Główna12:30
AR 55083Brodnica12:53
Bus59813Brodnica12:54
AR 55203Brodnica13:03
AR 59813Brodnica13:04
AR 55149Brodnica14:58
AR 55441Toruń Główny15:22
AR 59537Toruń Główny15:34
AR 59815Brodnica16:09
AR 59823Brodnica16:16
AR 55098Grudziądz16:36
AR 50584Laskowice Pomorskie16:37
AR 55257Toruń Główny16:39
AR 59831Toruń Główny16:45
AR 55275Brodnica17:19
AR 59819Brodnica17:21
AR 59801Brodnica17:23
AR 50589Laskowice Pomorskie17:56
AR 55079Brodnica18:37
AR 55161Brodnica18:42
AR 55025Brodnica18:42
AR 55237Brodnica18:42
AR 59803Brodnica19:09
AR 55100Bydgoszcz Główna20:28
AR 55282Grudziądz20:31
AR 55262Grudziądz20:36
AR 59821Brodnica21:04
AR 59825Brodnica21:23