Klecza Górna PKP dworzec, stacja

Klecza Górna odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
R 33351Wadowice01:56
R 33313Wadowice02:15
R 33520Kraków Główny05:22
R 34605 BESKIDEKBielsko-Biała Główna07:36
R 43600 WANDAKraków Główny07:55
R 33185Wadowice07:58
BUS43600 WANDAKraków Płaszów08:09
R 33169Wadowice08:17
R 33198Kraków Płaszów09:16
R 33321Wadowice10:19
R 34607 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna10:22
R 33284Kraków Płaszów11:11
R 34609 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna11:41
R 33329Wadowice12:15
R 33195Wadowice12:43
R 34367Bielsko-Biała Główna12:59
R 33300Kraków Płaszów13:42
R 33330Kraków Płaszów14:01
BUS43602 BIAŁAKraków Płaszów14:03
R 43602 BIAŁAKraków Główny14:07
R 33337Wadowice15:00
R 33302Kraków Płaszów15:54
R 34611 BIAŁABielsko-Biała Główna15:58
BUS43604 BOLEK I LOLEKKraków Płaszów16:09
R 43604 BOLEK I LOLEKKraków Główny16:18
R 43376Kraków Płaszów16:23
R 33287Wadowice17:14
R 33501Wadowice17:39
R 33338Kraków Płaszów18:24
R 33310Kraków Płaszów18:42
R 33289Wadowice19:23
R 33309Wadowice19:42
R 34613 WANDABielsko-Biała Główna19:53
R 33306Kraków Płaszów20:12
R 43608 BESKIDEKKraków Główny20:14
BUS43608 BESKIDEKKraków Płaszów20:24
R 33305Wadowice20:55
R 33334Kraków Płaszów21:22
R 33340Kraków Płaszów21:49
R 33349Wadowice23:06
R 33354Kraków Płaszów23:38

Klecza Górna przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
R 33351Kraków Płaszów01:53
R 33313Kraków Płaszów02:13
R 33520Wadowice05:21
R 34605 BESKIDEKKraków Główny07:35
R 43600 WANDABielsko-Biała Główna07:55
R 33185Kraków Płaszów07:56
BUS43600 WANDABielsko-Biała Główna08:08
R 33169Kraków Płaszów08:15
R 33198Wadowice09:16
R 33321Kraków Płaszów10:17
R 34607 BOLEK I LOLEKKraków Główny10:21
R 33284Wadowice11:10
R 34609 BOLEK I LOLEKKraków Główny11:40
R 33329Kraków Płaszów12:13
R 33195Kraków Płaszów12:40
R 34367Kraków Płaszów12:58
R 33300Wadowice13:42
R 33330Wadowice14:01
BUS43602 BIAŁABielsko-Biała Główna14:03
R 43602 BIAŁABielsko-Biała Główna14:07
R 33337Kraków Płaszów14:58
R 33302Wadowice15:54
R 34611 BIAŁAKraków Główny15:58
BUS43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna16:09
R 43604 BOLEK I LOLEKBielsko-Biała Główna16:18
R 43376Bielsko-Biała Główna16:22
R 33287Kraków Płaszów17:12
R 33501Kraków Główny17:39
R 33338Wadowice18:24
R 33310Wadowice18:41
R 33289Kraków Płaszów19:21
R 33309Kraków Płaszów19:41
R 34613 WANDAKraków Główny19:52
R 33306Wadowice20:12
R 43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna20:13
BUS43608 BESKIDEKBielsko-Biała Główna20:23
R 33305Kraków Płaszów20:52
R 33334Wadowice21:21
R 33340Wadowice21:49
R 33349Kraków Płaszów23:04
R 33354Wadowice23:38