Kawnice PKP dworzec, stacja

https://sklep.wstech.eu/category/stoliki-pod-aparature

Kawnice odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 79390Konin00:07
KW 79354Konin00:15
Bus79394Konin00:32
Bus79301Września02:57
Bus79303Września03:52
KW 79301Poznań Główny03:55
Bus77003Września04:08
Bus17305Września04:26
KW 79303Poznań Główny04:55
Bus77207Września05:08
KW 17305Poznań Główny05:47
KW 79307Poznań Główny05:47
Bus79307Września05:59
KW 77161Poznań Główny06:47
KW 77091Poznań Główny06:47
Bus77256Konin06:48
KW 79309Poznań Główny06:49
KW 79312Konin07:05
KW 79316Koło07:05
Bus79343Września07:11
Bus17311Września07:11
Bus71350Konin07:19
KW 77352Koło07:26
KW 79343Poznań Główny07:54
KW 17311Poznań Główny07:55
KW 79357Poznań Główny07:55
KW 79318Konin08:10
KW 77124Konin08:11
Bus79313Września08:14
Bus77352Konin08:19
KW 79315Poznań Główny08:55
KW 79313Poznań Główny08:55
KW 71356Kutno08:59
Bus79354Konin09:00
KW 71320Kutno09:11
Bus79315Września09:19
KW 79319Poznań Główny09:55
KW 79317Poznań Główny09:55
Bus71356Konin10:01
Bus17319Września10:43
Bus79388Konin11:02
KW 79366Koło11:06
KW 17323Zbąszynek11:54
Bus79337Września11:57
KW 17301Zbąszynek12:06
Bus77360Konin12:08
Bus79323Września12:56
KW 71364Kutno13:00
KW 71328Kutno13:10
Bus71364Konin13:26
KW 79359Poznań Główny13:51
KW 79323Poznań Główny13:53
KW 77147Zbąszynek13:53
KW 77229Zbąszynek13:53
KW 79330Konin14:06
Bus79325Września14:08
KW 77225Zbąszynek14:54
KW 79329Poznań Główny14:55
KW 77163Zbąszynek14:56
KW 71368Kłodawa14:58
KW 79368Konin15:06
KW 71304Kłodawa15:06
Bus17327Września15:13
Bus79366Konin15:19
KW 17329Poznań Główny15:51
KW 79370Koło16:07
KW 79372Koło16:07
Bus79370Konin16:12
KW 17327Poznań Główny16:12
Bus71368Konin16:12
Bus17329Września16:23
Bus79331Września16:23
KW 79331Poznań Główny16:55
KW 17331Poznań Główny16:55
KW 71300Kutno17:00
Bus79333Września17:05
KW 71338Kutno17:06
KW 71376Kutno17:09
Bus79372Konin17:10
Bus79374Konin17:10
Bus77128Konin17:30
KW 79361Poznań Główny17:55
KW 79335Poznań Główny17:55
KW 79333Poznań Główny17:55
KW 79378Konin18:04
KW 79374Konin18:05
KW 79340Konin18:06
Bus79376Konin18:12
Bus71376Konin18:22
Bus71120Konin18:31
Bus79378Konin18:55
KW 79337Poznań Główny18:58
KW 77005Poznań Główny18:58
KW 77038Koło19:01
KW 79382Konin19:01
KW 77000Konin19:01
Bus17339Września19:08
KW 79342Koło19:10
KW 77218Koło19:10
KW 79344Konin19:10
KW 17339Poznań Główny19:55
KW 79346Konin20:05
Bus79382Konin20:14
Bus79380Konin20:16
KW 79392Konin20:18
Bus79392Konin21:05
KW 71386Kłodawa22:04
KW 79350Konin22:13
KW 71350Kłodawa22:21
Bus71386Konin23:00
KW 79388Konin23:04
KW 79376Konin23:07

Kawnice przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 79390Poznań Główny00:06
KW 79354Poznań Główny00:14
Bus79394Września00:32
Bus79301Konin02:57
Bus79303Konin03:52
KW 79301Konin03:54
Bus77003Konin04:08
Bus17305Konin04:26
KW 79303Konin04:54
Bus77207Konin05:08
KW 17305Kłodawa05:46
KW 79307Konin05:46
Bus79307Konin05:59
KW 77161Koło06:47
KW 77091Koło06:47
Bus77256Września06:48
KW 79309Koło06:49
KW 79312Września07:04
KW 79316Poznań Główny07:04
Bus79343Konin07:11
Bus17311Konin07:11
Bus71350Września07:19
KW 77352Poznań Główny07:25
KW 79357Konin07:54
KW 17311Kutno07:54
KW 79343Konin07:54
KW 79318Poznań Główny08:09
KW 77124Poznań Główny08:10
Bus79313Konin08:14
Bus77352Września08:19
KW 79315Konin08:55
KW 79313Konin08:55
KW 71356Poznań Główny08:58
Bus79354Września09:00
KW 71320Zbąszynek09:10
Bus79315Konin09:19
KW 79319Koło09:54
KW 79317Konin09:54
Bus71356Września10:01
Bus17319Konin10:43
Bus79388Września11:02
KW 79366Poznań Główny11:05
KW 17323Kutno11:54
Bus79337Konin11:57
KW 17301Kutno12:06
Bus77360Września12:08
Bus79323Konin12:56
KW 71364Poznań Główny12:59
KW 71328Poznań Główny13:10
Bus71364Września13:26
KW 79359Koło13:51
KW 79323Koło13:53
KW 77147Koło13:53
KW 77229Koło13:53
KW 79330Poznań Główny14:05
Bus79325Konin14:08
KW 79329Konin14:54
KW 77225Konin14:54
KW 77163Konin14:56
KW 71368Poznań Główny14:57
KW 79368Poznań Główny15:05
KW 71304Poznań Główny15:05
Bus17327Konin15:13
Bus79366Września15:19
KW 17329Kutno15:51
KW 79370Poznań Główny16:06
KW 79372Poznań Główny16:06
Bus79370Września16:12
KW 17327Kutno16:12
Bus71368Września16:12
Bus17329Konin16:23
Bus79331Konin16:23
KW 79331Konin16:54
KW 17331Kłodawa16:54
KW 71300Poznań Główny16:59
Bus79333Konin17:05
KW 71338Poznań Główny17:05
KW 71376Poznań Główny17:09
Bus79372Września17:10
Bus79374Września17:10
Bus77128Września17:30
KW 79361Koło17:54
KW 79335Konin17:54
KW 79333Koło17:54
KW 79378Poznań Główny18:03
KW 79374Poznań Główny18:04
KW 79340Poznań Główny18:05
Bus79376Września18:12
Bus71376Września18:22
Bus71120Września18:31
Bus79378Września18:55
KW 79337Konin18:57
KW 77005Konin18:57
KW 77038Poznań Główny19:01
KW 79382Poznań Główny19:01
KW 77000Poznań Główny19:01
Bus17339Konin19:08
KW 79342Poznań Główny19:10
KW 77218Zbąszynek19:10
KW 79344Poznań Główny19:10
KW 17339Kutno19:54
KW 79346Poznań Główny20:04
Bus79382Września20:14
Bus79380Września20:16
KW 79392Poznań Główny20:18
Bus79392Września21:05
KW 71386Poznań Główny22:04
KW 79350Poznań Główny22:12
KW 71350Poznań Główny22:20
Bus71386Września23:00
KW 79388Poznań Główny23:03
KW 79376Poznań Główny23:06