Kątne PKP dworzec, stacja

sprzedam mieszkanie będzin

Kątne odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KM 51600 R90Warszawa Zachodnia peron 803:56
KM 51410 R90Warszawa Gdańska04:17
KM 51420 R90Warszawa Zachodnia peron 804:45
KM 90431 R9Działdowo04:54
KM 55201 R90Działdowo05:07
KM 51656 R90Warszawa Zachodnia peron 805:44
KM 51202 R90Warszawa Zachodnia peron 805:44
KM 51602 R90Warszawa Zachodnia peron 805:44
KM 51200 R90Warszawa Zachodnia peron 805:52
KM 15601 R90Ciechanów06:45
KM 51604 R90Warszawa Zachodnia peron 806:46
KM 15421 R90Działdowo07:31
KM 51422 R90Warszawa Zachodnia peron 807:44
KM 51606 R90Warszawa Zachodnia peron 808:41
KM 15423 R90Działdowo09:30
KM 15603 R90Ciechanów10:30
KM 51424 R90Warszawa Zachodnia peron 810:42
KM 15425 R90Działdowo12:30
KM 51426 R90Warszawa Zachodnia peron 812:41
KM 15605 R90Ciechanów13:29
KM 51608 R90Warszawa Zachodnia peron 813:41
KM 15411 R90Mława14:28
KM 15607 R90Ciechanów14:28
KM 51610 R90Warszawa Zachodnia peron 814:41
KM 15609 R90Ciechanów15:29
KM 51428 R90Warszawa Zachodnia peron 815:41
KM 51612 R90Warszawa Zachodnia peron 816:41
KM 51412 R90Warszawa Zachodnia peron 816:41
KM 15427 R90Działdowo16:50
KM 51614 R90Warszawa Zachodnia peron 817:41
KM 15611 R90Ciechanów17:46
KM 15613 R90Ciechanów18:35
KM 51430 R90Warszawa Zachodnia peron 818:41
KM 15615 R90Ciechanów19:36
KM 15429 R90Działdowo20:30
KM 15617 R90Ciechanów20:30
KM 51432 R90Warszawa Zachodnia peron 820:42
KM 51434 R90Warszawa Zachodnia peron 820:43
KM 15413 R90Mława21:30
KM 51616 R90Warszawa Zachodnia peron 821:47
KM 15431 R90Działdowo22:27
KM 51304 R90Warszawa Zachodnia peron 822:29
KM 15619 R90Ciechanów23:24

Kątne przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KM 51600 R90Ciechanów03:56
KM 51410 R90Mława04:17
KM 51420 R90Działdowo04:44
KM 90431 R9Nasielsk04:54
KM 55201 R90Nasielsk05:07
KM 51656 R90Działdowo05:44
KM 51202 R90Działdowo05:44
KM 51602 R90Ciechanów05:44
KM 51200 R90Działdowo05:51
KM 15601 R90Warszawa Gdańska06:45
KM 51604 R90Ciechanów06:46
KM 15421 R90Warszawa Zachodnia peron 807:30
KM 51422 R90Działdowo07:44
KM 51606 R90Ciechanów08:41
KM 15423 R90Warszawa Zachodnia peron 809:30
KM 15603 R90Warszawa Zachodnia peron 810:30
KM 51424 R90Działdowo10:42
KM 15425 R90Warszawa Zachodnia peron 812:29
KM 51426 R90Działdowo12:41
KM 15605 R90Warszawa Zachodnia peron 813:29
KM 51608 R90Ciechanów13:41
KM 15411 R90Warszawa Zachodnia peron 814:28
KM 15607 R90Warszawa Zachodnia peron 814:28
KM 51610 R90Ciechanów14:41
KM 15609 R90Warszawa Zachodnia peron 815:29
KM 51428 R90Działdowo15:41
KM 51612 R90Ciechanów16:41
KM 51412 R90Mława16:41
KM 15427 R90Warszawa Zachodnia peron 816:49
KM 51614 R90Ciechanów17:41
KM 15611 R90Warszawa Zachodnia peron 817:46
KM 15613 R90Warszawa Zachodnia peron 818:35
KM 51430 R90Działdowo18:41
KM 15615 R90Warszawa Zachodnia peron 819:36
KM 15429 R90Warszawa Zachodnia peron 820:30
KM 15617 R90Warszawa Zachodnia peron 820:30
KM 51432 R90Działdowo20:42
KM 51434 R90Działdowo20:43
KM 15413 R90Warszawa Zachodnia peron 821:30
KM 51616 R90Ciechanów21:46
KM 15431 R90Warszawa Zachodnia peron 822:26
KM 51304 R90Ciechanów22:29
KM 15619 R90Warszawa Zachodnia peron 823:24