Kałęczyn PKP dworzec, stacja

toner hp laser jet p1102

Kałęczyn odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KM 51600 R90Warszawa Zachodnia peron 803:46
KM 51410 R90Warszawa Gdańska04:07
KM 51420 R90Warszawa Zachodnia peron 804:34
KM 90431 R9Działdowo05:04
KM 55201 R90Działdowo05:17
KM 51656 R90Warszawa Zachodnia peron 805:34
KM 51202 R90Warszawa Zachodnia peron 805:34
KM 51602 R90Warszawa Zachodnia peron 805:34
KM 51200 R90Warszawa Zachodnia peron 805:42
KM 51604 R90Warszawa Zachodnia peron 806:36
KM 15601 R90Ciechanów06:55
KM 51422 R90Warszawa Zachodnia peron 807:34
KM 15421 R90Działdowo07:41
KM 51606 R90Warszawa Zachodnia peron 808:31
KM 15423 R90Działdowo09:40
KM 51424 R90Warszawa Zachodnia peron 810:32
KM 15603 R90Ciechanów10:40
KM 51426 R90Warszawa Zachodnia peron 812:31
KM 15425 R90Działdowo12:40
KM 51608 R90Warszawa Zachodnia peron 813:31
KM 15605 R90Ciechanów13:39
KM 51610 R90Warszawa Zachodnia peron 814:31
KM 15607 R90Ciechanów14:38
KM 15411 R90Mława14:38
KM 51428 R90Warszawa Zachodnia peron 815:31
KM 15609 R90Ciechanów15:39
KM 51412 R90Warszawa Zachodnia peron 816:31
KM 51612 R90Warszawa Zachodnia peron 816:31
KM 15427 R90Działdowo17:00
KM 51614 R90Warszawa Zachodnia peron 817:31
KM 15611 R90Ciechanów17:56
KM 51430 R90Warszawa Zachodnia peron 818:31
KM 15613 R90Ciechanów18:45
KM 15615 R90Ciechanów19:46
KM 51432 R90Warszawa Zachodnia peron 820:32
KM 51434 R90Warszawa Zachodnia peron 820:33
KM 15429 R90Działdowo20:40
KM 15617 R90Ciechanów20:40
KM 51616 R90Warszawa Zachodnia peron 821:37
KM 15413 R90Mława21:40
KM 51304 R90Warszawa Zachodnia peron 822:19
KM 15431 R90Działdowo22:37
KM 15619 R90Ciechanów23:34

Kałęczyn przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KM 51600 R90Ciechanów03:46
KM 51410 R90Mława04:07
KM 51420 R90Działdowo04:34
KM 90431 R9Nasielsk05:04
KM 55201 R90Nasielsk05:17
KM 51656 R90Działdowo05:34
KM 51202 R90Działdowo05:34
KM 51602 R90Ciechanów05:34
KM 51200 R90Działdowo05:41
KM 51604 R90Ciechanów06:36
KM 15601 R90Warszawa Gdańska06:55
KM 51422 R90Działdowo07:34
KM 15421 R90Warszawa Zachodnia peron 807:41
KM 51606 R90Ciechanów08:31
KM 15423 R90Warszawa Zachodnia peron 809:40
KM 51424 R90Działdowo10:32
KM 15603 R90Warszawa Zachodnia peron 810:40
KM 51426 R90Działdowo12:31
KM 15425 R90Warszawa Zachodnia peron 812:39
KM 51608 R90Ciechanów13:31
KM 15605 R90Warszawa Zachodnia peron 813:39
KM 51610 R90Ciechanów14:31
KM 15607 R90Warszawa Zachodnia peron 814:38
KM 15411 R90Warszawa Zachodnia peron 814:38
KM 51428 R90Działdowo15:31
KM 15609 R90Warszawa Zachodnia peron 815:39
KM 51412 R90Mława16:31
KM 51612 R90Ciechanów16:31
KM 15427 R90Warszawa Zachodnia peron 816:59
KM 51614 R90Ciechanów17:31
KM 15611 R90Warszawa Zachodnia peron 817:56
KM 51430 R90Działdowo18:31
KM 15613 R90Warszawa Zachodnia peron 818:45
KM 15615 R90Warszawa Zachodnia peron 819:46
KM 51432 R90Działdowo20:32
KM 51434 R90Działdowo20:33
KM 15429 R90Warszawa Zachodnia peron 820:40
KM 15617 R90Warszawa Zachodnia peron 820:40
KM 51616 R90Ciechanów21:36
KM 15413 R90Warszawa Zachodnia peron 821:40
KM 51304 R90Ciechanów22:18
KM 15431 R90Warszawa Zachodnia peron 822:37
KM 15619 R90Warszawa Zachodnia peron 823:34