Jedlnia Kościelna PKP dworzec, stacja

rajstopy kompresyjne

Jedlnia Kościelna odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KM 29351 R81Radom04:32
KM 29300 R81Dęblin04:50
KM 29353 R81Radom05:40
KM 29302 R81Dęblin05:47
KM 29304 R81Dęblin06:40
KM 29355 R81Radom06:48
KM 29334 R81Pionki07:34
KM 29357 R81Radom07:38
KM 29330 R81Pionki07:46
KM 29381 R81Radom08:17
KM 29306 R81Dęblin10:05
KM 29359 R81Radom10:05
KM 29308 R81Dęblin11:18
KM 29310 R81Dęblin12:43
KM 29361 R81Radom12:49
KM 29363 R81Radom13:59
KM 29312 R81Dęblin14:10
KM 29365 R81Radom14:46
KM 29412 R81Dęblin15:16
KM 29314 R81Dęblin15:29
KM 29367 R81Radom15:59
KM 29316 R81Dęblin16:14
KM 29369 R81Radom17:03
KM 29318 R81Dęblin17:10
KM 29371 R81Radom17:54
KM 29332 R81Pionki18:05
KM 29383 R81Radom18:41
KM 29320 R81Dęblin19:22
KM 29373 R81Radom19:58
KM 29322 R81Dęblin21:22
KM 29375 R81Radom21:38
KM 29324 R81Dęblin23:15

Jedlnia Kościelna przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KM 29351 R81Dęblin04:32
KM 29300 R81Radom04:49
KM 29353 R81Dęblin05:40
KM 29302 R81Radom05:46
KM 29304 R81Radom06:39
KM 29355 R81Dęblin06:48
KM 29334 R81Radom07:34
KM 29357 R81Dęblin07:37
KM 29330 R81Radom07:45
KM 29381 R81Pionki08:17
KM 29306 R81Radom10:04
KM 29359 R81Dęblin10:05
KM 29308 R81Radom11:18
KM 29310 R81Radom12:42
KM 29361 R81Dęblin12:48
KM 29363 R81Dęblin13:59
KM 29312 R81Radom14:09
KM 29365 R81Dęblin14:46
KM 29412 R81Skarżysko-Kamienna15:15
KM 29314 R81Radom15:29
KM 29367 R81Dęblin15:59
KM 29316 R81Radom16:14
KM 29369 R81Dęblin17:03
KM 29318 R81Radom17:09
KM 29371 R81Dęblin17:54
KM 29332 R81Radom18:04
KM 29383 R81Pionki18:41
KM 29320 R81Radom19:22
KM 29373 R81Dęblin19:57
KM 29322 R81Radom21:21
KM 29375 R81Dęblin21:37
KM 29324 R81Radom23:15