Janówek PKP dworzec, stacja

import aut z usa

Janówek odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KM 19621 R90Nasielsk00:03
KM 19623 R90Nasielsk00:06
KM 51600 R90Warszawa Zachodnia peron 804:21
KM 51410 R90Warszawa Gdańska04:42
KM 51420 R90Warszawa Zachodnia peron 805:11
KM 19601 R9Nasielsk05:11
KM 19600 R9Nasielsk05:11
KM 91600 R90Warszawa Gdańska05:33
KM 15601 R90Ciechanów06:07
KM 51202 R90Warszawa Zachodnia peron 806:09
KM 51656 R90Warszawa Zachodnia peron 806:09
KM 51200 R90Warszawa Zachodnia peron 806:17
KM 51602 R90Warszawa Zachodnia peron 806:17
KM 91602 R90Warszawa Zachodnia peron 806:33
KM 15421 R90Działdowo07:06
KM 51604 R90Warszawa Zachodnia peron 807:12
KM 91604 R90Warszawa Zachodnia peron 807:50
KM 19605 R90Nasielsk08:04
KM 51422 R90Warszawa Zachodnia peron 808:09
KM 15423 R90Działdowo09:05
KM 51606 R90Warszawa Zachodnia peron 809:07
KM 15603 R90Ciechanów10:04
KM 91606 R90Warszawa Zachodnia peron 810:07
KM 19607 R90Nasielsk11:05
KM 51424 R90Warszawa Zachodnia peron 811:08
KM 15425 R90Działdowo12:04
KM 91608 R90Warszawa Zachodnia peron 812:08
KM 15605 R90Ciechanów13:04
KM 19609 R90Nasielsk13:04
KM 51426 R90Warszawa Zachodnia peron 813:08
KM 15607 R90Ciechanów14:03
KM 15411 R90Mława14:03
KM 51608 R90Warszawa Zachodnia peron 814:08
KM 19611 R90Nasielsk14:31
KM 15609 R90Ciechanów15:04
KM 91610 R90Warszawa Zachodnia peron 815:08
KM 51610 R90Warszawa Zachodnia peron 815:08
KM 19613 R90Nasielsk15:31
KM 91612 RE90Warszawa Gdańska15:50
KM 51428 R90Warszawa Zachodnia peron 816:08
KM 15427 R90Działdowo16:18
KM 19615 R90Nasielsk16:39
KM 91614 RE90Warszawa Gdańska16:49
KM 51412 R90Warszawa Zachodnia peron 817:08
KM 51612 R90Warszawa Zachodnia peron 817:08
KM 15611 R90Ciechanów17:21
KM 19617 R90Nasielsk17:31
KM 91616 RE90Warszawa Gdańska17:36
KM 51614 R90Warszawa Zachodnia peron 818:07
KM 15613 R90Ciechanów18:11
KM 19619 R90Nasielsk18:37
KM 15615 R90Ciechanów19:04
KM 51430 R90Warszawa Zachodnia peron 819:07
KM 15429 R90Działdowo20:05
KM 15617 R90Ciechanów20:05
KM 91620 R90Warszawa Zachodnia peron 820:07
KM 91618 R90Warszawa Zachodnia peron 820:08
KM 15413 R90Mława21:04
KM 51432 R90Warszawa Zachodnia peron 821:09
KM 51434 R90Warszawa Zachodnia peron 821:09
KM 15431 R90Działdowo22:02
KM 51616 R90Warszawa Zachodnia peron 822:11
KM 51304 R90Warszawa Zachodnia peron 822:55
KM 15619 R90Ciechanów22:59

Janówek przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KM 19621 R90Warszawa Zachodnia peron 800:03
KM 19623 R90Warszawa Zachodnia peron 800:06
KM 51600 R90Ciechanów04:21
KM 51410 R90Mława04:42
KM 51420 R90Działdowo05:10
KM 19601 R9Warszawa Zachodnia05:10
KM 19600 R9Warszawa Zachodnia05:10
KM 91600 R90Nasielsk05:32
KM 15601 R90Warszawa Gdańska06:06
KM 51202 R90Działdowo06:09
KM 51656 R90Działdowo06:09
KM 51200 R90Działdowo06:17
KM 51602 R90Ciechanów06:17
KM 91602 R90Nasielsk06:32
KM 15421 R90Warszawa Zachodnia peron 807:06
KM 51604 R90Ciechanów07:11
KM 91604 R90Nasielsk07:49
KM 19605 R90Warszawa Zachodnia peron 808:04
KM 51422 R90Działdowo08:08
KM 15423 R90Warszawa Zachodnia peron 809:05
KM 51606 R90Ciechanów09:07
KM 15603 R90Warszawa Zachodnia peron 810:04
KM 91606 R90Nasielsk10:06
KM 19607 R90Warszawa Zachodnia peron 811:05
KM 51424 R90Działdowo11:08
KM 15425 R90Warszawa Zachodnia peron 812:04
KM 91608 R90Nasielsk12:07
KM 15605 R90Warszawa Zachodnia peron 813:04
KM 19609 R90Warszawa Zachodnia peron 813:04
KM 51426 R90Działdowo13:07
KM 15607 R90Warszawa Zachodnia peron 814:03
KM 15411 R90Warszawa Zachodnia peron 814:03
KM 51608 R90Ciechanów14:07
KM 19611 R90Warszawa Gdańska14:30
KM 15609 R90Warszawa Zachodnia peron 815:03
KM 91610 R90Nasielsk15:07
KM 51610 R90Ciechanów15:07
KM 19613 R90Warszawa Gdańska15:30
KM 91612 RE90Nasielsk15:49
KM 51428 R90Działdowo16:08
KM 15427 R90Warszawa Zachodnia peron 816:18
KM 19615 R90Warszawa Zachodnia peron 816:38
KM 91614 RE90Nasielsk16:48
KM 51412 R90Mława17:08
KM 51612 R90Ciechanów17:08
KM 15611 R90Warszawa Zachodnia peron 817:21
KM 19617 R90Warszawa Gdańska17:31
KM 91616 RE90Nasielsk17:36
KM 51614 R90Ciechanów18:06
KM 15613 R90Warszawa Zachodnia peron 818:10
KM 19619 R90Warszawa Gdańska18:37
KM 15615 R90Warszawa Zachodnia peron 819:03
KM 51430 R90Działdowo19:06
KM 15429 R90Warszawa Zachodnia peron 820:05
KM 15617 R90Warszawa Zachodnia peron 820:05
KM 91620 R90Nasielsk20:06
KM 91618 R90Nasielsk20:07
KM 15413 R90Warszawa Zachodnia peron 821:04
KM 51432 R90Działdowo21:08
KM 51434 R90Działdowo21:08
KM 15431 R90Warszawa Zachodnia peron 822:02
KM 51616 R90Ciechanów22:11
KM 51304 R90Ciechanów22:55
KM 15619 R90Warszawa Zachodnia peron 822:59