Gułtowy PKP dworzec, stacja

Gułtowy odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 79301Poznań Główny04:47
KW 79303Poznań Główny05:47
KW 77003Poznań Główny05:56
KW 79316Koło06:12
KW 77352Koło06:31
KW 79307Poznań Główny06:39
KW 17305Poznań Główny06:39
KW 79318Konin07:17
KW 77124Konin07:19
KW 77091Poznań Główny07:40
KW 77161Poznań Główny07:40
KW 79309Poznań Główny07:41
KW 71356Kutno08:06
KW 71320Kutno08:18
KW 17311Poznań Główny08:47
KW 79357Poznań Główny08:47
KW 79343Poznań Główny08:54
KW 79358Września09:06
KW 79322Września09:19
KW 79315Poznań Główny09:47
KW 79313Poznań Główny09:48
KW 79366Koło10:13
KW 77360Września10:19
KW 79319Poznań Główny10:47
KW 79317Poznań Główny10:47
KW 79362Września11:14
KW 79326Września11:34
KW 79321Poznań Główny11:46
KW 71364Kutno12:07
KW 71328Kutno12:18
KW 17323Zbąszynek12:47
KW 17301Zbąszynek12:59
KW 79330Konin13:13
KW 79325Poznań Główny13:51
KW 71368Kłodawa14:05
KW 79368Konin14:13
KW 71304Kłodawa14:13
KW 77229Zbąszynek14:46
KW 77147Zbąszynek14:46
KW 79323Poznań Główny14:46
KW 79359Poznań Główny14:47
KW 79370Koło15:15
KW 79372Koło15:15
KW 79329Poznań Główny15:46
KW 77225Zbąszynek15:47
KW 77163Zbąszynek15:49
KW 71300Kutno16:07
KW 71338Kutno16:13
KW 71376Kutno16:16
KW 17329Poznań Główny16:43
KW 79378Konin17:11
KW 79340Konin17:13
KW 79374Konin17:13
KW 17327Poznań Główny17:21
KW 17331Poznań Główny17:47
KW 79331Poznań Główny17:47
KW 79382Konin18:08
KW 77038Koło18:08
KW 77000Konin18:08
KW 77218Koło18:17
KW 79344Konin18:18
KW 79342Koło18:18
KW 79380Września18:26
KW 79333Poznań Główny18:48
KW 79335Poznań Główny18:48
KW 79361Poznań Główny18:48
KW 79346Konin19:12
KW 79392Konin19:14
KW 77005Poznań Główny19:49
KW 79337Poznań Główny19:49
KW 79384Września20:10
KW 79348Września20:13
KW 17339Poznań Główny20:47
KW 71386Kłodawa21:11
KW 79350Konin21:19
KW 71350Kłodawa21:28
KW 79341Poznań Główny21:47
KW 79388Konin22:11
KW 79352Września22:13
KW 79376Konin22:14
KW 79394Września23:11
KW 79390Konin23:13
KW 79354Konin23:23

Gułtowy przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 79301Konin04:46
KW 79303Konin05:46
KW 77003Września05:56
KW 79316Poznań Główny06:12
KW 77352Poznań Główny06:30
KW 79307Konin06:38
KW 17305Kłodawa06:38
KW 79318Poznań Główny07:17
KW 77124Poznań Główny07:18
KW 77091Koło07:40
KW 77161Koło07:40
KW 79309Koło07:41
KW 71356Poznań Główny08:05
KW 71320Zbąszynek08:17
KW 17311Kutno08:46
KW 79357Konin08:46
KW 79343Konin08:54
KW 79358Poznań Główny09:05
KW 79322Poznań Główny09:18
KW 79315Konin09:46
KW 79313Konin09:48
KW 79366Poznań Główny10:13
KW 77360Poznań Główny10:19
KW 79319Koło10:46
KW 79317Konin10:46
KW 79362Poznań Główny11:13
KW 79326Poznań Główny11:33
KW 79321Września11:46
KW 71364Poznań Główny12:07
KW 71328Poznań Główny12:17
KW 17323Kutno12:46
KW 17301Kutno12:59
KW 79330Poznań Główny13:13
KW 79325Września13:50
KW 71368Poznań Główny14:05
KW 79368Poznań Główny14:13
KW 71304Poznań Główny14:13
KW 77229Koło14:46
KW 77147Koło14:46
KW 79359Koło14:46
KW 79323Koło14:46
KW 79370Poznań Główny15:14
KW 79372Poznań Główny15:14
KW 79329Konin15:46
KW 77225Konin15:47
KW 77163Konin15:49
KW 71300Poznań Główny16:06
KW 71338Poznań Główny16:13
KW 71376Poznań Główny16:16
KW 17329Kutno16:43
KW 79378Poznań Główny17:10
KW 79374Poznań Główny17:12
KW 79340Poznań Główny17:13
KW 17327Kutno17:20
KW 17331Kłodawa17:46
KW 79331Konin17:46
KW 79382Poznań Główny18:08
KW 77038Poznań Główny18:08
KW 77000Poznań Główny18:08
KW 79344Poznań Główny18:17
KW 79342Poznań Główny18:17
KW 77218Zbąszynek18:17
KW 79380Poznań Główny18:25
KW 79333Koło18:47
KW 79335Konin18:47
KW 79361Koło18:47
KW 79346Poznań Główny19:12
KW 79392Poznań Główny19:14
KW 77005Konin19:49
KW 79337Konin19:49
KW 79384Poznań Główny20:10
KW 79348Poznań Główny20:13
KW 17339Kutno20:46
KW 71386Poznań Główny21:10
KW 79350Poznań Główny21:19
KW 71350Poznań Główny21:27
KW 79341Września21:46
KW 79388Poznań Główny22:10
KW 79376Poznań Główny22:13
KW 79352Poznań Główny22:13
KW 79394Poznań Główny23:11
KW 79390Poznań Główny23:12
KW 79354Poznań Główny23:22