Grudziądz Przedmieście PKP dworzec, stacja

fototapety 3d na ścianę

Grudziądz Przedmieście odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
AR 59525Grudziądz00:02
AR 55455Grudziądz00:37
AR 55264Toruń Główny03:48
AR 55190Toruń Główny04:21
AR 59550Toruń Główny04:23
AR 55350Toruń Główny04:40
AR 55058Toruń Główny05:00
AR 59552Toruń Główny05:23
AR 59504Toruń Główny05:28
AR 59781Toruń Główny05:47
AR 55272Toruń Główny06:03
AR 55069Toruń Główny06:04
AR 59531Brodnica06:16
AR 59554Toruń Główny06:23
AR 55067Brodnica06:54
AR 59501Toruń Główny07:05
AR 55101Grudziądz07:12
AR 55419Brodnica07:13
AR 55270Toruń Główny07:23
AR 59556Toruń Główny07:38
AR 59503Grudziądz08:24
AR 55141Grudziądz08:26
AR 59510Toruń Główny08:45
AR 59703Grudziądz08:47
AR 55276Toruń Główny09:08
AR 55217Toruń Główny09:49
AR 55421Grudziądz09:55
AR 55253Grudziądz09:58
AR 55278Toruń Główny10:15
AR 59140Brodnica11:01
AR 55422Brodnica11:03
AR 55427Toruń Główny11:51
AR 55114Toruń Główny12:06
AR 59574Toruń Główny12:09
AR 59707Grudziądz12:41
AR 55129Grudziądz12:57
AR 55083Bydgoszcz Główna13:38
AR 59813Bydgoszcz Główna14:03
AR 55203Bydgoszcz Główna14:09
AR 55441Brodnica14:20
AR 59537Brodnica14:35
AR 59564Toruń Główny14:38
AR 55214Toruń Główny15:03
AR 55187Grudziądz15:24
AR 59511Grudziądz15:28
AR 55075Grudziądz15:28
AR 59831Brodnica15:43
AR 55257Brodnica15:48
AR 55149Bydgoszcz Główna15:53
AR 59513Grudziądz15:56
AR 59566Toruń Główny16:11
AR 55445Grudziądz16:42
AR 59515Grudziądz16:58
AR 55290Toruń Główny17:07
AR 55157Grudziądz17:32
AR 59568Toruń Główny17:42
AR 59517Grudziądz17:55
AR 59713Grudziądz17:58
AR 59819Bydgoszcz Główna18:21
AR 55209Grudziądz18:52
AR 59717Grudziądz18:53
AR 59519Grudziądz19:08
AR 55100Brodnica19:31
AR 59719Grudziądz19:39
AR 59572Toruń Główny19:39
AR 55227Grudziądz19:40
AR 55218Toruń Główny19:56
AR 55280Toruń Główny19:57
AR 55448Toruń Główny20:05
AR 55150Toruń Główny20:47
AR 55451Grudziądz20:51
AR 59521Grudziądz21:05
AR 59523Grudziądz22:03
AR 55267Grudziądz22:04
AR 55453Grudziądz22:20
AR 55221Grudziądz22:21

Grudziądz Przedmieście przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
AR 59525Toruń Główny00:02
AR 55455Toruń Główny00:37
AR 55264Grudziądz03:48
AR 55190Grudziądz04:20
AR 59550Grudziądz04:22
AR 55350Grudziądz04:40
AR 55058Grudziądz05:00
AR 59552Grudziądz05:22
AR 59504Grudziądz05:28
AR 59781Brodnica05:47
AR 55272Grudziądz06:03
AR 55069Brodnica06:04
AR 59531Toruń Główny06:16
AR 59554Grudziądz06:22
AR 55067Toruń Główny06:54
AR 59501Brodnica07:04
AR 55101Toruń Główny07:12
AR 55419Toruń Główny07:13
AR 55270Grudziądz07:23
AR 59556Grudziądz07:38
AR 59503Toruń Główny08:24
AR 55141Toruń Główny08:26
AR 59510Grudziądz08:45
AR 59703Toruń Główny08:46
AR 55276Grudziądz09:08
AR 55217Brodnica09:48
AR 55421Toruń Główny09:54
AR 55253Toruń Główny09:58
AR 55278Grudziądz10:14
AR 59140Bydgoszcz Główna11:00
AR 55422Bydgoszcz Główna11:02
AR 55427Brodnica11:51
AR 55114Grudziądz12:06
AR 59574Grudziądz12:08
AR 59707Toruń Główny12:41
AR 55129Toruń Główny12:56
AR 55083Brodnica13:38
AR 59813Brodnica14:02
AR 55203Brodnica14:08
AR 55441Toruń Główny14:20
AR 59537Toruń Główny14:34
AR 59564Grudziądz14:38
AR 55214Grudziądz15:03
AR 55187Toruń Główny15:24
AR 59511Toruń Główny15:27
AR 55075Toruń Główny15:27
AR 59831Toruń Główny15:43
AR 55257Toruń Główny15:48
AR 55149Brodnica15:53
AR 59513Toruń Główny15:56
AR 59566Grudziądz16:11
AR 55445Toruń Główny16:42
AR 59515Toruń Główny16:58
AR 55290Grudziądz17:07
AR 55157Toruń Główny17:32
AR 59568Grudziądz17:41
AR 59517Toruń Główny17:55
AR 59713Toruń Główny17:58
AR 59819Brodnica18:20
AR 59717Toruń Główny18:52
AR 55209Toruń Główny18:52
AR 59519Toruń Główny19:08
AR 55100Bydgoszcz Główna19:30
AR 59719Toruń Główny19:39
AR 59572Grudziądz19:39
AR 55227Toruń Główny19:40
AR 55218Grudziądz19:56
AR 55280Grudziądz19:57
AR 55448Grudziądz20:05
AR 55150Gdańsk Wrzeszcz20:46
AR 55451Toruń Główny20:51
AR 59521Toruń Główny21:05
AR 59523Toruń Główny22:03
AR 55267Toruń Główny22:04
AR 55453Toruń Główny22:20
AR 55221Toruń Główny22:21