Grąblewo PKP dworzec, stacja

pierścionki

Grąblewo odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 77171Gołańcz04:15
KW 77059Gołańcz04:19
KW 77624Gołańcz04:20
KW 77321Gołańcz04:21
KW 77179Wągrowiec04:54
KW 77177Wągrowiec05:06
KW 77626Wągrowiec05:07
KW 77627Wągrowiec05:19
KW 77311Poznań Główny05:21
KW 77021Wągrowiec05:22
KW 77350Grodzisk Wielkopolski06:10
KW 77174Grodzisk Wielkopolski06:11
KW 77176Grodzisk Wielkopolski06:17
KW 77325Wągrowiec06:21
KW 77081Wągrowiec06:23
KW 77037Wągrowiec06:23
KW 77628Wągrowiec06:29
KW 77189Wągrowiec06:31
KW 77034Wolsztyn06:50
KW 77178Wolsztyn06:56
KW 77327Poznań Główny07:16
KW 77323Wągrowiec07:21
KW 77190Wolsztyn08:25
KW 77329Gołańcz08:30
KW 77354Wolsztyn08:53
KW 77157Wągrowiec10:19
KW 77959Wągrowiec10:22
KW 77235Wągrowiec10:23
KW 77356Wolsztyn10:49
KW 77640Wągrowiec12:15
KW 77071Poznań Główny12:15
KW 77237Wągrowiec12:22
KW 77167Wągrowiec12:23
KW 77333Wągrowiec12:24
KW 77233Wągrowiec12:24
KW 77358Wolsztyn12:49
KW 77123Poznań Główny14:15
KW 77315Poznań Główny14:21
KW 77082Wolsztyn14:41
KW 77376Wolsztyn14:47
KW 77362Wolsztyn15:57
KW 77317Gołańcz16:14
KW 77029Poznań Główny16:44
KW 79644Wolsztyn16:46
KW 77236Rakoniewice16:49
KW 77240Wolsztyn17:07
KW 77194Wolsztyn17:52
KW 79648Wolsztyn17:53
KW 77366Wolsztyn17:53
KW 77139Poznań Główny18:05
KW 77069Poznań Główny18:25
KW 77349Wągrowiec18:35
KW 77341Poznań Główny18:40
KW 77035Wolsztyn19:04
KW 79650Wolsztyn19:04
KW 77368Wolsztyn19:18
KW 77206Wolsztyn20:10
KW 77041Wolsztyn20:21
KW 79664Wolsztyn20:32
KW 77345Poznań Główny20:34
KW 77343Poznań Główny20:34
KW 77370Wolsztyn20:47
KW 77196Wolsztyn20:58
KW 77378Grodzisk Wielkopolski23:41
KW 77084Grodzisk Wielkopolski23:46

Grąblewo przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 77171Grodzisk Wielkopolski04:15
KW 77059Grodzisk Wielkopolski04:19
KW 77624Grodzisk Wielkopolski04:20
KW 77321Grodzisk Wielkopolski04:20
KW 77179Wolsztyn04:54
KW 77177Wolsztyn05:06
KW 77626Wolsztyn05:07
KW 77627Wolsztyn05:19
KW 77311Wolsztyn05:20
KW 77021Wolsztyn05:22
KW 77350Wągrowiec06:10
KW 77174Wągrowiec06:11
KW 77176Wągrowiec06:17
KW 77325Wolsztyn06:21
KW 77081Wolsztyn06:23
KW 77037Wolsztyn06:23
KW 77628Wolsztyn06:29
KW 77189Wolsztyn06:31
KW 77034Wągrowiec06:50
KW 77178Wągrowiec06:56
KW 77327Grodzisk Wielkopolski07:16
KW 77323Grodzisk Wielkopolski07:21
KW 77190Wągrowiec08:25
KW 77329Wolsztyn08:30
KW 77354Poznań Główny08:53
KW 77157Wolsztyn10:19
KW 77959Wolsztyn10:22
KW 77235Wolsztyn10:23
KW 77356Poznań Główny10:49
KW 77640Wolsztyn12:15
KW 77071Wolsztyn12:15
KW 77237Wolsztyn12:22
KW 77167Wolsztyn12:23
KW 77333Wolsztyn12:24
KW 77233Rakoniewice12:24
KW 77358Poznań Główny12:49
KW 77123Wolsztyn14:15
KW 77315Wolsztyn14:21
KW 77082Poznań Główny14:41
KW 77376Poznań Główny14:47
KW 77362Poznań Główny15:57
KW 77317Wolsztyn16:14
KW 77029Wolsztyn16:44
KW 79644Wągrowiec16:46
KW 77236Wągrowiec16:49
KW 77240Wągrowiec17:07
KW 77194Wągrowiec17:52
KW 79648Wągrowiec17:53
KW 77366Poznań Główny17:53
KW 77139Wolsztyn18:05
KW 77069Wolsztyn18:25
KW 77349Wolsztyn18:35
KW 77341Wolsztyn18:40
KW 77035Gołańcz19:04
KW 79650Gołańcz19:04
KW 77368Poznań Główny19:18
KW 77206Poznań Główny20:10
KW 77041Wągrowiec20:21
KW 79664Wągrowiec20:32
KW 77345Wolsztyn20:34
KW 77343Wolsztyn20:34
KW 77370Poznań Główny20:46
KW 77196Wągrowiec20:58
KW 77378Poznań Główny23:41
KW 77084Poznań Główny23:46