Gdynia Cisowa PKP dworzec, stacja

wyjazdy językowe

Gdynia Cisowa odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
SKM95499Wejherowo00:21
SKM95701Wejherowo00:51
SKM97576Gdańsk Główny01:13
SKM95569Wejherowo01:16
SKM97502Gdańsk Główny01:28
SKM95571Wejherowo01:31
SKM95703Wejherowo01:46
SKM97700Gdańsk Śródmieście01:48
SKM97580Gdańsk Główny02:03
SKM97582Gdańsk Główny02:13
SKM95575Wejherowo02:16
SKM97506Gdańsk Główny02:28
SKM95577Wejherowo02:31
SKM97586Gdańsk Główny02:43
SKM95505Wejherowo02:46
SKM55001Wejherowo02:46
SKM95599Wejherowo02:50
SKM97702Gdańsk Śródmieście02:57
SKM95579Wejherowo03:01
SKM95581Wejherowo03:11
SKM95583Wejherowo03:31
SKM95705Wejherowo03:46
SKM97704Gdańsk Śródmieście03:50
SKM97550Tczew04:13
SKM95587Wejherowo04:16
SKM97706Gdańsk Śródmieście04:32
SKM95707Wejherowo04:46
SKM97708Gdańsk Śródmieście04:52
SKM95821Lębork05:16
SKM58821Słupsk05:16
SKM97800Gdańsk Śródmieście05:22
SKM97830Gdańsk Śródmieście05:22
SKM97710Gdańsk Śródmieście05:32
SKM95709Wejherowo05:46
SKM97690Gdańsk Śródmieście05:47
SKM97802Gdańsk Śródmieście05:47
SKM97712Gdańsk Śródmieście06:04
SKM95711Wejherowo06:14
SKM97804Gdańsk Śródmieście06:17
SKM97714Gdańsk Śródmieście06:24
SKM95713Wejherowo06:25
SKM97688Gdańsk Śródmieście06:32
SKM97692Gdańsk Śródmieście06:33
SKM97806Gdańsk Śródmieście06:33
SKM95831Lębork06:42
SKM95801Lębork06:44
SKM97822Gdynia Główna06:46
SKM85822Gdynia Główna06:47
SKM85820Gdańsk Śródmieście06:47
SKM95715Wejherowo07:01
SKM97716Gdańsk Śródmieście07:02
SKM95717Wejherowo07:14
SKM97808Gdańsk Śródmieście07:17
SKM95719Wejherowo07:31
SKM97718Gdańsk Śródmieście07:32
SKM95721Wejherowo07:46
SKM97810Gdańsk Śródmieście07:50
SKM97720Gdańsk Śródmieście08:02
SKM97694Gdańsk Śródmieście08:02
SKM95723Wejherowo08:16
SKM97532Gdańsk Śródmieście08:17
SKM97722Gdańsk Śródmieście08:17
SKM95725Wejherowo08:31
SKM97724Gdańsk Śródmieście08:34
SKM95727Wejherowo08:46
SKM97540Gdańsk Śródmieście08:47
SKM97726Gdańsk Śródmieście09:05
SKM95729Wejherowo09:11
SKM97728Gdańsk Śródmieście09:17
SKM97546Gdańsk Śródmieście09:17
SKM97503Wejherowo09:31
SKM97730Gdańsk Śródmieście09:32
SKM95731Wejherowo09:46
SKM97570Gdańsk Śródmieście09:47
SKM97509Wejherowo10:01
SKM97812Gdańsk Śródmieście10:02
SKM97696Gdańsk Śródmieście10:02
SKM97572Gdańsk Śródmieście10:17
SKM95733Wejherowo10:18
SKM97732Gdańsk Śródmieście10:23
SKM97515Wejherowo10:34
SKM95687Wejherowo10:46
SKM95803Lębork10:46
SKM97734Gdańsk Śródmieście11:00
SKM97521Wejherowo11:00
SKM95735Wejherowo11:16
SKM97736Gdańsk Śródmieście11:32
SKM95737Wejherowo11:46
SKM97738Gdańsk Śródmieście12:02
SKM95739Wejherowo12:16
SKM97740Gdańsk Śródmieście12:34
SKM95689Wejherowo12:46
SKM95805Lębork12:46
SKM97698Gdańsk Śródmieście13:02
SKM97814Gdańsk Śródmieście13:02
SKM95741Wejherowo13:16
SKM95743Wejherowo13:31
SKM97742Gdańsk Śródmieście13:32
SKM95745Wejherowo13:46
SKM97744Gdańsk Śródmieście14:03
SKM95747Wejherowo14:16
SKM95749Wejherowo14:31
SKM97746Gdańsk Śródmieście14:32
SKM95751Wejherowo14:38
SKM95837Lębork14:46
SKM95691Wejherowo14:46
SKM95807Lębork14:46
SKM97748Gdańsk Śródmieście14:47
SKM95753Wejherowo15:01
SKM97750Gdańsk Śródmieście15:04
SKM95755Wejherowo15:08
SKM97816Gdańsk Śródmieście15:12
SKM95693Wejherowo15:16
SKM58833Słupsk15:16
SKM97752Gdańsk Śródmieście15:24
SKM95757Wejherowo15:31
SKM97754Gdańsk Śródmieście15:32
SKM95759Wejherowo15:38
SKM95809Lębork15:46
SKM97758Gdańsk Śródmieście15:47
SKM97756Gdańsk Śródmieście15:54
SKM95761Wejherowo16:01
SKM97760Gdańsk Śródmieście16:04
SKM95763Wejherowo16:08
SKM97762Gdańsk Śródmieście16:09
SKM95695Wejherowo16:16
SKM95811Lębork16:16
SKM97764Gdańsk Śródmieście16:17
SKM95765Wejherowo16:29
SKM85834Gdańsk Śródmieście16:32
SKM85434Gdańsk Śródmieście16:32
SKM95767Wejherowo16:37
SKM95497Wejherowo16:37
SKM97766Gdańsk Śródmieście16:43
SKM58835Słupsk16:46
SKM97768Gdańsk Śródmieście16:47
SKM95769Wejherowo17:01
SKM97770Gdańsk Śródmieście17:02
SKM95771Wejherowo17:16
SKM97772Gdańsk Śródmieście17:17
SKM95773Wejherowo17:31
SKM97774Gdańsk Śródmieście17:41
SKM95775Wejherowo17:46
SKM95777Wejherowo18:01
SKM97776Gdańsk Śródmieście18:08
SKM95779Wejherowo18:16
SKM97778Gdańsk Śródmieście18:29
SKM95781Wejherowo18:31
SKM95697Wejherowo18:46
SKM95813Lębork18:46
SKM97780Gdańsk Śródmieście19:02
SKM95783Wejherowo19:16
SKM97782Gdańsk Śródmieście19:36
SKM95785Wejherowo19:46
SKM97784Gdańsk Śródmieście20:02
SKM95787Wejherowo20:16
SKM97786Gdańsk Śródmieście20:32
SKM95815Lębork20:46
SKM95699Wejherowo20:46
SKM97788Gdańsk Śródmieście21:02
SKM95789Wejherowo21:16
SKM97790Gdańsk Śródmieście21:34
SKM95791Wejherowo21:46
SKM97792Gdańsk Śródmieście22:08
SKM95817 L3Lębork22:14
SKM95793Wejherowo22:16
SKM97498Gdańsk Śródmieście22:32
SKM85844Gdańsk Śródmieście22:33
SKM95795Wejherowo22:46
SKM97794Gdańsk Śródmieście23:02
SKM95797Wejherowo23:16
SKM97796Gdańsk Śródmieście23:32
SKM95799Wejherowo23:46
SKM97798Gdańsk Główny23:59

Gdynia Cisowa przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
SKM95499Gdańsk Śródmieście00:21
SKM95701Gdańsk Śródmieście00:51
SKM97576Wejherowo01:13
SKM95569Gdańsk Główny01:16
SKM97502Wejherowo01:28
SKM95571Gdańsk Główny01:31
SKM95703Gdańsk Śródmieście01:46
SKM97700Wejherowo01:48
SKM97580Wejherowo02:03
SKM97582Wejherowo02:13
SKM95575Gdańsk Główny02:16
SKM97506Wejherowo02:28
SKM95577Gdańsk Główny02:31
SKM97586Wejherowo02:43
SKM55001Gdańsk Śródmieście02:46
SKM95505Gdańsk Główny02:46
SKM97702Wejherowo02:57
SKM95579Gdańsk Główny03:01
SKM95581Gdańsk Główny03:11
SKM95583Gdańsk Główny03:31
SKM95705Gdańsk Śródmieście03:46
SKM97704Wejherowo03:50
SKM95587Gdańsk Główny04:16
SKM97706Wejherowo04:32
SKM95707Gdańsk Śródmieście04:46
SKM97708Wejherowo04:52
SKM95821Gdańsk Śródmieście05:16
SKM58821Gdańsk Śródmieście05:16
SKM97800Lębork05:22
SKM97830Lębork05:22
SKM97710Wejherowo05:32
SKM95709Gdańsk Śródmieście05:46
SKM97690Wejherowo05:47
SKM97802Lębork05:47
SKM97712Wejherowo06:03
SKM95711Gdańsk Śródmieście06:14
SKM97804Lębork06:17
SKM97714Wejherowo06:24
SKM95713Gdańsk Śródmieście06:25
SKM97688Wejherowo06:32
SKM97806Lębork06:33
SKM97692Wejherowo06:33
SKM95831Gdańsk Śródmieście06:42
SKM95801Gdańsk Śródmieście06:44
SKM97822Lębork06:45
SKM85820Słupsk06:46
SKM85822Słupsk06:46
SKM95715Gdańsk Śródmieście07:01
SKM97716Wejherowo07:02
SKM95717Gdańsk Śródmieście07:14
SKM97808Lębork07:17
SKM95719Gdynia Główna07:31
SKM97718Wejherowo07:32
SKM95721Gdańsk Śródmieście07:46
SKM97810Lębork07:49
SKM97694Wejherowo08:02
SKM97720Wejherowo08:02
SKM95723Gdańsk Śródmieście08:16
SKM97722Wejherowo08:17
SKM97532Wejherowo08:17
SKM95725Gdańsk Śródmieście08:31
SKM97724Wejherowo08:33
SKM95727Gdańsk Śródmieście08:46
SKM97540Wejherowo08:47
SKM97726Wejherowo09:04
SKM95729Gdańsk Śródmieście09:11
SKM97546Wejherowo09:17
SKM97728Wejherowo09:17
SKM97503Gdańsk Śródmieście09:31
SKM97730Wejherowo09:32
SKM95731Gdańsk Śródmieście09:46
SKM97570Wejherowo09:47
SKM97509Gdańsk Śródmieście10:01
SKM97696Wejherowo10:02
SKM97812Lębork10:02
SKM97572Wejherowo10:17
SKM95733Gdańsk Śródmieście10:18
SKM97732Wejherowo10:23
SKM97515Gdańsk Śródmieście10:34
SKM95687Gdańsk Śródmieście10:46
SKM95803Gdańsk Śródmieście10:46
SKM97734Wejherowo11:00
SKM97521Gdańsk Śródmieście11:00
SKM95735Gdańsk Śródmieście11:16
SKM97736Wejherowo11:32
SKM95737Gdańsk Śródmieście11:46
SKM97738Wejherowo12:02
SKM95739Gdańsk Śródmieście12:16
SKM97740Wejherowo12:33
SKM95805Gdańsk Śródmieście12:46
SKM95689Gdańsk Śródmieście12:46
SKM97814Lębork13:02
SKM97698Wejherowo13:02
SKM95741Gdańsk Śródmieście13:16
SKM95743Gdańsk Śródmieście13:31
SKM97742Wejherowo13:32
SKM95745Gdańsk Śródmieście13:46
SKM97744Wejherowo14:02
SKM95747Gdańsk Śródmieście14:16
SKM95749Gdańsk Śródmieście14:31
SKM97746Wejherowo14:32
SKM95751Gdańsk Śródmieście14:38
SKM95837Gdańsk Śródmieście14:46
SKM95807Gdańsk Śródmieście14:46
SKM95691Gdańsk Śródmieście14:46
SKM97748Wejherowo14:47
SKM95753Gdańsk Śródmieście15:01
SKM97750Wejherowo15:03
SKM95755Gdańsk Śródmieście15:08
SKM97816Lębork15:12
SKM95693Gdańsk Śródmieście15:16
SKM58833Gdańsk Śródmieście15:16
SKM97752Wejherowo15:24
SKM95757Gdańsk Śródmieście15:31
SKM97754Wejherowo15:32
SKM95759Gdańsk Śródmieście15:38
SKM95809Gdańsk Śródmieście15:46
SKM97758Wejherowo15:47
SKM97756Wejherowo15:54
SKM95761Gdańsk Śródmieście16:01
SKM97760Wejherowo16:04
SKM95763Gdańsk Śródmieście16:08
SKM97762Wejherowo16:09
SKM95695Gdańsk Śródmieście16:16
SKM95811Gdańsk Śródmieście16:16
SKM97764Wejherowo16:17
SKM95765Gdańsk Śródmieście16:29
SKM85434Słupsk16:32
SKM85834Słupsk16:32
SKM95497Gdańsk Śródmieście16:37
SKM95767Gdańsk Śródmieście16:37
SKM97766Wejherowo16:42
SKM58835Gdańsk Śródmieście16:46
SKM97768Wejherowo16:47
SKM95769Gdańsk Śródmieście17:01
SKM97770Wejherowo17:02
SKM95771Gdańsk Śródmieście17:16
SKM97772Wejherowo17:17
SKM95773Gdańsk Śródmieście17:31
SKM97774Wejherowo17:40
SKM95775Gdańsk Śródmieście17:46
SKM95777Gdańsk Śródmieście18:01
SKM97776Wejherowo18:08
SKM95779Gdańsk Śródmieście18:16
SKM97778Wejherowo18:28
SKM95781Gdańsk Śródmieście18:31
SKM95697Gdańsk Śródmieście18:46
SKM95813Gdańsk Śródmieście18:46
SKM97780Wejherowo19:02
SKM95783Gdańsk Śródmieście19:16
SKM97782Wejherowo19:35
SKM95785Gdańsk Śródmieście19:46
SKM97784Wejherowo20:02
SKM95787Gdańsk Śródmieście20:16
SKM97786Wejherowo20:32
SKM95815Gdańsk Śródmieście20:46
SKM95699Gdańsk Śródmieście20:46
SKM97788Wejherowo21:02
SKM95789Gdańsk Śródmieście21:16
SKM97790Wejherowo21:34
SKM95791Gdańsk Śródmieście21:46
SKM95565Tczew22:02
SKM97792Wejherowo22:07
SKM95817 L3Gdańsk Śródmieście22:14
SKM95793Gdańsk Śródmieście22:16
SKM97498Wejherowo22:32
SKM85844Słupsk22:33
SKM95795Gdańsk Śródmieście22:46
SKM97794Wejherowo23:02
SKM95797Gdańsk Śródmieście23:16
SKM97796Wejherowo23:32
SKM95799Gdańsk Śródmieście23:46
SKM97798Wejherowo23:59