Gałkówek PKP dworzec, stacja

seja

Gałkówek odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
L 11111Warszawa Wschodnia01:17
L 11113Warszawa Wschodnia01:17
R 11733Łódź Kaliska04:51
L 11571Skierniewice04:52
L 11575Koluszki04:55
L 11577Koluszki04:55
R 11214Łódź Kaliska05:46
R 11081Skierniewice05:46
R 11203Skierniewice05:47
L 11241Koluszki05:59
L 11544Koluszki06:00
R 11735Łódź Kaliska06:04
L 11531Koluszki06:12
L 11500Zgierz06:17
L 11501Zgierz06:17
R 41332Łódź Fabryczna06:19
R 11703Skierniewice06:33
L 11502Łódź Widzew06:40
L 11573Łódź Fabryczna06:41
R 11298Łódź Kaliska06:50
R 11030Łódź Kaliska06:54
R 11737Łódź Kaliska06:54
BUS21340Łódź Kaliska06:55
L 11503Skierniewice07:22
L 11547Koluszki07:23
L 11008Łódź Fabryczna07:45
L 11504Łódź Widzew07:51
R 11741Łódź Kaliska08:00
L 11549Koluszki08:08
R 11743Łódź Kaliska08:32
R 41330Łódź Kaliska08:51
R 11707Skierniewice08:53
L 11506Zgierz08:56
L 11292Łódź Widzew08:56
R 14315Częstochowa08:57
BUS21342Łódź Kaliska09:09
R 11191Tomaszów Mazowiecki09:51
L 11081Łódź Fabryczna10:00
R 11709Warszawa Wschodnia10:16
IR 10147Skierniewice10:18
R 10147Warszawa Wschodnia10:51
R 11077Łódź Kaliska10:59
R 11031Łódź Fabryczna11:07
L 11556Koluszki11:58
R 11002Łódź Kaliska12:01
R 11217Tomaszów Mazowiecki12:07
L 11512Zgierz12:29
IR 11744Łódź Kaliska12:44
R 11745Łódź Kaliska12:44
R 11711Skierniewice12:57
R 14319Częstochowa13:09
BUS21344Łódź Kaliska13:24
L 11558Koluszki13:33
IR 10144Łódź Fabryczna14:00
R 10145Łódź Fabryczna14:03
L 11201Koluszki14:04
L 11533Koluszki14:09
L 11507Koluszki14:09
L 11223Koluszki14:10
L 11527Koluszki14:12
R 11713Skierniewice14:38
L 11514Zgierz14:39
L 11508Łódź Fabryczna14:39
R 11749Łódź Kaliska15:04
L 11535Koluszki15:04
L 11083Koluszki15:07
L 11369Koluszki15:21
L 11289Koluszki15:21
L 11084Łódź Fabryczna15:41
L 11562Koluszki15:41
L 11170Łódź Fabryczna15:41
L 11370Łódź Fabryczna15:42
L 11224Łódź Fabryczna15:42
L 11278Koluszki15:54
R 11715Skierniewice16:01
R 11751Łódź Kaliska16:05
L 11579Skierniewice16:09
L 11564Koluszki16:29
R 41318Łódź Kaliska16:40
L 11280Łowicz Główny16:47
R 11719Skierniewice16:53
R 14335Częstochowa16:58
L 11593Koluszki17:03
L 11539Koluszki17:04
L 11583Koluszki17:04
R 14323Częstochowa17:22
R 11753Łódź Kaliska17:26
L 11520Zgierz17:38
L 11521Zgierz17:38
R 21204Łódź Kaliska17:56
L 11581Łódź Fabryczna17:58
R 11721Skierniewice18:03
L 11511Koluszki18:11
L 11375Koluszki18:12
L 11537Koluszki18:13
L 11594Łódź Fabryczna18:28
L 11584Łódź Fabryczna18:30
L 11546Łódź Fabryczna18:30
R 14327Częstochowa18:41
R 41322Łódź Kaliska18:44
R 14201Częstochowa18:52
L 11522Zgierz18:52
R 12201Opoczno19:03
R 14303Częstochowa19:04
R 11723Skierniewice19:07
L 11570Koluszki19:17
R 11755Łódź Kaliska19:28
L 11585Łódź Fabryczna19:33
R 11037Koluszki19:34
R 11297Koluszki19:37
R 41336Łódź Kaliska19:46
L 11270Łódź Widzew19:54
R 11725Skierniewice20:04
L 11524Zgierz20:12
L 11124Łódź Widzew20:14
L 11572Koluszki20:25
R 11765Łódź Kaliska20:29
L 11180Łódź Fabryczna20:39
R 41324Łódź Kaliska20:43
L 11208Łódź Fabryczna20:46
R 11727Skierniewice20:55
L 11526Łódź Widzew21:02
R 11757Łódź Kaliska21:40
R 11729Skierniewice22:54

Gałkówek przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
L 11111Łódź Kaliska01:16
L 11113Łódź Kaliska01:16
R 11733Skierniewice04:50
L 11571Łódź Widzew04:52
L 11575Łódź Widzew04:55
L 11577Łódź Widzew04:55
R 11203Łódź Kaliska05:46
R 11081Łódź Kaliska05:46
R 11214Tomaszów Mazowiecki05:46
L 11241Łódź Widzew05:58
L 11544Zgierz05:59
R 11735Skierniewice06:03
L 11531Łódź Widzew06:12
L 11500Koluszki06:17
L 11501Skierniewice06:17
R 41332Częstochowa06:19
R 11703Łódź Kaliska06:32
L 11502Koluszki06:39
L 11573Skierniewice06:40
R 11298Koluszki06:49
R 11030Koluszki06:53
R 11737Skierniewice06:53
BUS21340Opoczno06:54
L 11503Łódź Fabryczna07:21
L 11547Łódź Widzew07:22
L 11008Koluszki07:44
L 11504Koluszki07:50
R 11741Skierniewice07:59
L 11549Łódź Widzew08:07
R 11743Skierniewice08:31
R 41330Częstochowa08:51
R 11707Łódź Kaliska08:52
L 11506Koluszki08:55
L 11292Koluszki08:55
R 14315Łódź Kaliska08:56
BUS21342Opoczno09:08
R 11191Łódź Fabryczna09:51
L 11081Skierniewice10:00
R 11709Łódź Kaliska10:15
IR 10147Łódź Fabryczna10:17
R 10147Łódź Fabryczna10:50
R 11077Skierniewice10:58
R 11031Skierniewice11:06
L 11556Zgierz11:57
R 11002Tomaszów Mazowiecki12:00
R 11217Łódź Kaliska12:07
L 11512Koluszki12:28
IR 11744Warszawa Wschodnia12:43
R 11745Skierniewice12:43
R 11711Łódź Kaliska12:56
R 14319Łódź Kaliska13:09
BUS21344Opoczno13:23
L 11558Zgierz13:33
IR 10144Warszawa Wschodnia13:59
R 10145Skierniewice14:02
L 11201Łódź Fabryczna14:03
L 11533Łódź Fabryczna14:08
L 11507Łódź Fabryczna14:08
L 11223Łódź Fabryczna14:09
L 11527Łódź Fabryczna14:11
R 11713Łódź Kaliska14:37
L 11514Koluszki14:38
L 11508Koluszki14:38
R 11749Skierniewice15:03
L 11535Łódź Fabryczna15:03
L 11083Łódź Fabryczna15:07
L 11369Łódź Fabryczna15:20
L 11289Łódź Fabryczna15:20
L 11562Zgierz15:40
L 11370Koluszki15:41
L 11224Koluszki15:41
L 11084Koluszki15:41
L 11170Koluszki15:41
L 11278Zgierz15:53
R 11715Łódź Kaliska16:00
R 11751Skierniewice16:04
L 11579Łódź Fabryczna16:08
L 11564Zgierz16:28
R 41318Częstochowa16:39
L 11280Koluszki16:46
R 11719Łódź Kaliska16:52
R 14335Łódź Kaliska16:57
L 11593Łódź Fabryczna17:02
L 11539Łódź Fabryczna17:03
L 11583Łódź Fabryczna17:03
R 14323Łódź Kaliska17:21
R 11753Skierniewice17:26
L 11520Koluszki17:37
L 11521Skierniewice17:37
R 21204Opoczno17:55
L 11581Skierniewice17:58
R 11721Łódź Kaliska18:02
L 11511Łódź Fabryczna18:11
L 11375Łódź Fabryczna18:11
L 11537Łódź Fabryczna18:13
L 11594Koluszki18:27
L 11584Koluszki18:30
L 11546Koluszki18:30
R 14327Łódź Kaliska18:41
R 41322Częstochowa18:44
L 11522Koluszki18:51
R 14201Łódź Kaliska18:52
R 12201Łódź Kaliska19:02
R 14303Łódź Kaliska19:04
R 11723Łódź Kaliska19:06
L 11570Zgierz19:16
R 11755Skierniewice19:28
L 11585Skierniewice19:33
R 11037Łódź Kaliska19:33
R 11297Łódź Kaliska19:37
R 41336Częstochowa19:46
L 11270Koluszki19:53
R 11725Łódź Kaliska20:03
L 11524Koluszki20:11
L 11124Koluszki20:13
L 11572Zgierz20:24
R 11765Skierniewice20:28
L 11180Koluszki20:38
R 41324Częstochowa20:43
L 11208Koluszki20:45
R 11727Łódź Kaliska20:54
L 11526Koluszki21:01
R 11757Skierniewice21:39
R 11729Łódź Kaliska22:53