Czerwonak Osiedle PKP dworzec, stacja

http://ozdoby24.com.pl

Czerwonak Osiedle odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KW 77174Grodzisk Wielkopolski04:48
KW 79620Poznań Główny04:50
KW 77350Grodzisk Wielkopolski04:51
KW 77176Grodzisk Wielkopolski04:54
KW 77034Wolsztyn05:41
KW 77178Wolsztyn05:45
KW 79622Poznań Główny05:55
KW 77626Wągrowiec06:21
KW 77177Wągrowiec06:21
KW 77021Wągrowiec06:33
KW 77179Wągrowiec06:34
KW 77627Wągrowiec06:36
KW 79624Poznań Główny06:55
KW 79626Poznań Główny07:13
KW 77190Wolsztyn07:13
KW 79628Poznań Główny07:44
KW 77628Wągrowiec07:47
KW 77325Wągrowiec07:51
KW 77037Wągrowiec07:51
KW 77081Wągrowiec07:51
KW 77189Wągrowiec07:51
KW 79630Poznań Główny08:22
KW 77630Wągrowiec08:27
KW 77323Wągrowiec08:44
KW 77632Gołańcz09:34
KW 79632Poznań Główny09:41
KW 77329Gołańcz09:48
KW 79634Poznań Główny10:41
KW 77634Wągrowiec10:47
KW 77636Wągrowiec11:38
KW 77235Wągrowiec11:39
KW 77157Wągrowiec11:40
KW 79636Poznań Główny11:41
KW 77959Wągrowiec11:46
KW 79638Poznań Główny12:41
KW 77638Wągrowiec12:47
KW 77237Wągrowiec13:37
KW 79640Poznań Główny13:40
KW 77233Wągrowiec13:42
KW 77640Wągrowiec13:42
KW 77167Wągrowiec13:44
KW 77333Wągrowiec13:46
KW 77642Gołańcz14:25
KW 79642Poznań Główny14:43
KW 77644Murowana Goślina15:14
KW 79644Wolsztyn15:32
KW 77236Rakoniewice15:37
KW 77646Wągrowiec15:38
KW 77240Wolsztyn15:42
KW 79646Poznań Główny16:07
KW 77002Wągrowiec16:08
KW 77648Wągrowiec16:14
KW 77678Wągrowiec16:17
KW 77194Wolsztyn16:37
KW 79648Wolsztyn16:39
KW 77650Wągrowiec16:45
KW 77652Wągrowiec17:12
KW 77680Wągrowiec17:16
KW 77035Wolsztyn17:41
KW 79650Wolsztyn17:41
KW 77317Gołańcz17:47
KW 77654Gołańcz18:23
KW 77041Wolsztyn18:47
KW 79652Poznań Główny18:50
KW 77339Wągrowiec18:53
KW 77670Wągrowiec18:53
KW 77122Luboń koło Poznania19:18
KW 79664Wolsztyn19:18
KW 77656Wągrowiec19:25
KW 79654Poznań Główny19:25
KW 77196Wolsztyn19:29
KW 77658Wągrowiec19:38
KW 77349Wągrowiec20:28
KW 79656Poznań Główny20:37
KW 79660Poznań Główny20:37
KW 77668Wągrowiec20:45
KW 77660Wągrowiec20:45
KW 79658Poznań Główny21:41
KW 77662Wągrowiec22:16
KW 77664Wągrowiec23:13
KW 77672Wągrowiec23:13

Czerwonak Osiedle przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KW 77174Wągrowiec04:48
KW 79620Wągrowiec04:50
KW 77350Wągrowiec04:51
KW 77176Wągrowiec04:53
KW 77034Wągrowiec05:41
KW 77178Wągrowiec05:44
KW 79622Wągrowiec05:54
KW 77626Wolsztyn06:21
KW 77177Wolsztyn06:21
KW 77021Wolsztyn06:32
KW 77179Wolsztyn06:34
KW 77627Wolsztyn06:36
KW 79624Wągrowiec06:54
KW 79626Wągrowiec07:12
KW 77190Wągrowiec07:13
KW 79628Wągrowiec07:44
KW 77628Wolsztyn07:46
KW 77325Wolsztyn07:51
KW 77037Wolsztyn07:51
KW 77081Wolsztyn07:51
KW 77189Wolsztyn07:51
KW 79630Gołańcz08:21
KW 77630Poznań Główny08:27
KW 77323Grodzisk Wielkopolski08:43
KW 77632Poznań Główny09:34
KW 79632Wągrowiec09:40
KW 77329Wolsztyn09:47
KW 79634Wągrowiec10:40
KW 77634Poznań Główny10:47
KW 77636Poznań Główny11:38
KW 77235Wolsztyn11:39
KW 77157Wolsztyn11:40
KW 79636Wągrowiec11:40
KW 77959Wolsztyn11:46
KW 79638Gołańcz12:41
KW 77638Poznań Główny12:47
KW 77237Wolsztyn13:36
KW 79640Wągrowiec13:39
KW 77233Rakoniewice13:42
KW 77640Wolsztyn13:42
KW 77167Wolsztyn13:43
KW 77333Wolsztyn13:46
KW 77642Poznań Główny14:25
KW 79642Wągrowiec14:43
KW 77644Poznań Główny15:14
KW 79644Wągrowiec15:32
KW 77236Wągrowiec15:36
KW 77646Poznań Główny15:38
KW 77240Wągrowiec15:42
KW 79646Murowana Goślina16:06
KW 77002Poznań Główny16:08
KW 77648Poznań Główny16:14
KW 77678Poznań Główny16:16
KW 77194Wągrowiec16:36
KW 79648Wągrowiec16:38
KW 77650Poznań Główny16:45
KW 77652Poznań Główny17:12
KW 77680Poznań Główny17:15
KW 77035Gołańcz17:40
KW 79650Gołańcz17:40
KW 77317Wolsztyn17:47
KW 77654Poznań Główny18:23
KW 77041Wągrowiec18:47
KW 79652Wągrowiec18:49
KW 77339Wolsztyn18:53
KW 77670Poznań Główny18:53
KW 77122Wągrowiec19:18
KW 79664Wągrowiec19:18
KW 77656Poznań Główny19:24
KW 79654Wągrowiec19:24
KW 77196Wągrowiec19:29
KW 77658Poznań Główny19:37
KW 77349Wolsztyn20:27
KW 79656Gołańcz20:37
KW 79660Gołańcz20:37
KW 77668Poznań Główny20:45
KW 77660Poznań Główny20:45
KW 79658Wągrowiec21:40
KW 77662Poznań Główny22:15
KW 77664Poznań Główny23:13
KW 77672Poznań Główny23:13