Chotomów PKP dworzec, stacja

busy do wiednia

Chotomów odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
KM 19623 R90Nasielsk00:01
KM 51600 R90Warszawa Zachodnia peron 804:26
KM 51410 R90Warszawa Gdańska04:47
KM 19601 R9Nasielsk05:06
KM 19600 R9Nasielsk05:06
KM 51420 R90Warszawa Zachodnia peron 805:16
KM 91600 R90Warszawa Gdańska05:38
KM 51650 RE90Warszawa Zachodnia peron 805:52
KM 15601 R90Ciechanów06:01
KM 51656 R90Warszawa Zachodnia peron 806:14
KM 51202 R90Warszawa Zachodnia peron 806:14
KM 51602 R90Warszawa Zachodnia peron 806:22
KM 51200 R90Warszawa Zachodnia peron 806:22
KM 91602 R90Warszawa Zachodnia peron 806:38
KM 15421 R90Działdowo07:01
KM 51652 RE90Warszawa Zachodnia peron 807:05
KM 51604 R90Warszawa Zachodnia peron 807:17
KM 91604 R90Warszawa Zachodnia peron 807:55
KM 19605 R90Nasielsk07:59
KM 51422 R90Warszawa Zachodnia peron 808:14
KM 51660 RE90Warszawa Zachodnia peron 808:39
KM 15423 R90Działdowo09:00
KM 51606 R90Warszawa Zachodnia peron 809:13
KM 15603 R90Ciechanów09:59
KM 91606 R90Warszawa Zachodnia peron 810:12
KM 19607 R90Nasielsk11:00
KM 51424 R90Warszawa Zachodnia peron 811:13
KM 15425 R90Działdowo11:59
KM 91608 R90Warszawa Zachodnia peron 812:13
KM 15605 R90Ciechanów12:59
KM 19609 R90Nasielsk12:59
KM 51426 R90Warszawa Zachodnia peron 813:13
KM 15411 R90Mława13:58
KM 15607 R90Ciechanów13:58
KM 51608 R90Warszawa Zachodnia peron 814:13
KM 15203 RE91Sierpc14:22
KM 15202 RE91Wkra14:26
KM 19611 R90Nasielsk14:26
KM 15307 RP91Sierpc14:27
KM 15201 RE90Sierpc14:28
KM 15609 R90Ciechanów14:58
KM 15700 RE91Wkra15:09
KM 51610 R90Warszawa Zachodnia peron 815:13
KM 91610 R90Warszawa Zachodnia peron 815:13
KM 15701 RE90Sierpc15:15
KM 19613 R90Nasielsk15:26
KM 91612 RE90Warszawa Gdańska15:55
KM 15427 R90Działdowo16:13
KM 51428 R90Warszawa Zachodnia peron 816:14
KM 19615 R90Nasielsk16:33
KM 91614 RE90Warszawa Gdańska16:54
KM 51612 R90Warszawa Zachodnia peron 817:14
KM 51412 R90Warszawa Zachodnia peron 817:14
KM 15611 R90Ciechanów17:16
KM 19617 R90Nasielsk17:26
KM 91616 RE90Warszawa Gdańska17:41
KM 51662 RE90Warszawa Gdańska17:56
KM 15613 R90Ciechanów18:05
KM 51614 R90Warszawa Zachodnia peron 818:12
KM 19619 R90Nasielsk18:32
KM 15615 R90Ciechanów18:59
KM 51430 R90Warszawa Zachodnia peron 819:12
KM 15617 R90Ciechanów20:00
KM 15429 R90Działdowo20:00
KM 15702 RE91Sierpc20:05
KM 15703 RE91Sierpc20:06
KM 91620 R90Warszawa Zachodnia peron 820:12
KM 91618 R90Warszawa Zachodnia peron 820:13
KM 15413 R90Mława20:59
KM 51434 R90Warszawa Zachodnia peron 821:14
KM 51432 R90Warszawa Zachodnia peron 821:14
KM 15431 R90Działdowo21:57
KM 51616 R90Warszawa Zachodnia peron 822:16
KM 15619 R90Ciechanów22:54
KM 51304 R90Warszawa Zachodnia peron 823:01
KM 19621 R90Nasielsk23:58

Chotomów przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
KM 19623 R90Warszawa Zachodnia peron 800:00
KM 51600 R90Ciechanów04:26
KM 51410 R90Mława04:47
KM 19601 R9Warszawa Zachodnia05:05
KM 19600 R9Warszawa Zachodnia05:05
KM 51420 R90Działdowo05:15
KM 91600 R90Nasielsk05:37
KM 51650 RE90Działdowo05:52
KM 15601 R90Warszawa Gdańska06:00
KM 51656 R90Działdowo06:14
KM 51202 R90Działdowo06:14
KM 51602 R90Ciechanów06:22
KM 51200 R90Działdowo06:22
KM 91602 R90Nasielsk06:38
KM 15421 R90Warszawa Zachodnia peron 807:00
KM 51652 RE90Działdowo07:05
KM 51604 R90Ciechanów07:17
KM 91604 R90Nasielsk07:55
KM 19605 R90Warszawa Zachodnia peron 807:59
KM 51422 R90Działdowo08:13
KM 51660 RE90Ciechanów08:39
KM 15423 R90Warszawa Zachodnia peron 808:59
KM 51606 R90Ciechanów09:12
KM 15603 R90Warszawa Zachodnia peron 809:58
KM 91606 R90Nasielsk10:12
KM 19607 R90Warszawa Zachodnia peron 810:59
KM 51424 R90Działdowo11:13
KM 15425 R90Warszawa Zachodnia peron 811:58
KM 91608 R90Nasielsk12:13
KM 15605 R90Warszawa Zachodnia peron 812:58
KM 19609 R90Warszawa Zachodnia peron 812:58
KM 51426 R90Działdowo13:13
KM 15411 R90Warszawa Zachodnia peron 813:58
KM 15607 R90Warszawa Zachodnia peron 813:58
KM 51608 R90Ciechanów14:13
KM 15203 RE91Warszawa Gdańska14:21
KM 19611 R90Warszawa Gdańska14:25
KM 15202 RE91Tłuszcz14:26
KM 15307 RP91Legionowo Przystanek14:26
KM 15201 RE90Warszawa Gdańska14:28
KM 15609 R90Warszawa Zachodnia peron 814:58
KM 15700 RE91Tłuszcz15:08
KM 51610 R90Ciechanów15:13
KM 91610 R90Nasielsk15:13
KM 15701 RE90Warszawa Gdańska15:15
KM 19613 R90Warszawa Gdańska15:25
KM 91612 RE90Nasielsk15:55
KM 51428 R90Działdowo16:13
KM 15427 R90Warszawa Zachodnia peron 816:13
KM 19615 R90Warszawa Zachodnia peron 816:33
KM 91614 RE90Nasielsk16:54
KM 51612 R90Ciechanów17:13
KM 51412 R90Mława17:13
KM 15611 R90Warszawa Zachodnia peron 817:16
KM 19617 R90Warszawa Gdańska17:26
KM 91616 RE90Nasielsk17:41
KM 51662 RE90Ciechanów17:56
KM 15613 R90Warszawa Zachodnia peron 818:04
KM 51614 R90Ciechanów18:12
KM 19619 R90Warszawa Gdańska18:32
KM 15615 R90Warszawa Zachodnia peron 818:58
KM 51430 R90Działdowo19:12
KM 15617 R90Warszawa Zachodnia peron 819:59
KM 15429 R90Warszawa Zachodnia peron 819:59
KM 15703 RE91Warszawa Gdańska20:05
KM 15702 RE91Tłuszcz20:05
KM 91620 R90Nasielsk20:12
KM 91618 R90Nasielsk20:13
KM 15413 R90Warszawa Zachodnia peron 820:58
KM 51434 R90Działdowo21:14
KM 51432 R90Działdowo21:14
KM 15431 R90Warszawa Zachodnia peron 821:57
KM 51616 R90Ciechanów22:16
KM 15619 R90Warszawa Zachodnia peron 822:53
KM 51304 R90Ciechanów23:01
KM 19621 R90Warszawa Zachodnia peron 823:57