Cekcyn PKP dworzec, stacja

toner hp laserjet 1102

Cekcyn odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
AR 55205Tuchola00:00
AR 55183Tuchola00:03
Bus59639Tuchola00:41
AR 59788Czersk02:43
AR 59786Szlachta02:43
AR 55088Czersk02:53
Bus55096Kotomierz03:27
AR 55188Bydgoszcz Główna03:28
Bus55110Kotomierz03:51
AR 59620Bydgoszcz Główna03:51
Bus55076Kotomierz03:51
AR 55076Bydgoszcz Główna03:55
AR 55110Bydgoszcz Główna03:55
AR 55116Bydgoszcz Główna04:37
AR 55144Bydgoszcz Główna05:06
AR 55412Bydgoszcz Główna05:06
AR 55162Bydgoszcz Główna05:28
AR 55202Czersk05:34
AR 55192Bydgoszcz Główna06:03
AR 55118Bydgoszcz Główna06:23
AR 59601Chojnice06:33
AR 55042Wierzchucin07:07
AR 55122Bydgoszcz Główna07:11
AR 55163Tuchola07:17
AR 59651Tuchola07:31
AR 55415Chojnice08:08
AR 55021Tuchola08:10
AR 55005Tuchola08:10
Bus55052Tuchola08:13
AR 55268Bydgoszcz Główna08:20
AR 59602Bydgoszcz Główna08:44
Bus55164Wierzchucin08:48
AR 55164Bydgoszcz Główna08:53
AR 55139Chojnice09:08
AR 59623Tuchola09:23
Bus59623Tuchola09:29
Bus55120Wierzchucin10:30
AR 55120Bydgoszcz Główna10:41
AR 55167Tuchola10:46
AR 59603Chojnice11:03
Bus59603Chojnice11:11
AR 55194Bydgoszcz Główna11:12
AR 55140Bydgoszcz Główna12:10
Bus55166Wierzchucin12:17
AR 55166Bydgoszcz Główna12:26
AR 55169Tuchola12:29
Bus59625Tuchola12:56
AR 59625Tuchola12:59
AR 55196Bydgoszcz Główna13:00
AR 59614Czersk13:45
Bus55126Wierzchucin13:46
AR 59617Chojnice14:15
Bus59617Tuchola14:20
AR 55249Chojnice14:40
AR 55265Chojnice14:40
AR 55439Chojnice14:47
AR 55059Chojnice14:47
AR 55607Tuchola14:54
AR 55045Tuchola14:57
AR 55208Bydgoszcz Główna15:27
AR 55130Bydgoszcz Główna15:31
AR 55173Chojnice15:49
AR 55443Tuchola15:49
AR 59629Tuchola15:52
AR 59627Chojnice15:52
AR 55136Bydgoszcz Główna16:23
AR 55126Bydgoszcz Główna16:24
AR 55168Bydgoszcz Główna16:24
AR 55234Bydgoszcz Główna16:27
Bus59629Tuchola16:30
AR 59631Tuchola16:46
AR 55175Tuchola16:47
AR 55198Bydgoszcz Główna17:25
AR 55210Wierzchucin17:25
AR 55154Bydgoszcz Główna17:25
AR 55036Bydgoszcz Główna17:29
Bus59631Tuchola17:36
AR 55105Chojnice17:47
AR 59605Chojnice17:48
AR 59609Chojnice17:48
AR 55010Bydgoszcz Główna18:11
AR 55020Bydgoszcz Główna18:12
AR 55018Bydgoszcz Główna18:13
AR 55028Bydgoszcz Główna18:14
AR 59635Tuchola18:42
AR 55177Tuchola18:50
AR 59612Bydgoszcz Główna19:07
AR 55616Toruń Główny19:10
AR 55170Bydgoszcz Główna19:22
AR 59633Tuchola19:50
AR 55160Bydgoszcz Główna19:58
AR 55447Tuchola20:24
AR 55206Tuchola20:42
AR 59611Chojnice20:47
AR 59637Tuchola22:22
AR 55181Tuchola22:28
Bus55070Tuchola22:57
AR 55070Tuchola23:17
AR 59639Tuchola23:45

Cekcyn przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
AR 55205Bydgoszcz Główna00:00
AR 55183Bydgoszcz Główna00:03
Bus59639Kotomierz00:41
AR 59788Tuchola02:43
AR 59786Tuchola02:43
AR 55088Tuchola02:53
Bus55096Tuchola03:27
AR 55188Tuchola03:28
Bus55110Tuchola03:51
AR 59620Tuchola03:51
Bus55076Tuchola03:51
AR 55076Tuchola03:54
AR 55110Tuchola03:54
AR 55116Tuchola04:36
AR 55144Chojnice05:06
AR 55412Chojnice05:06
AR 55162Chojnice05:27
AR 55202Tuchola05:33
AR 55192Tuchola06:02
AR 55118Tuchola06:23
AR 59601Bydgoszcz Główna06:33
AR 55042Tuchola07:07
AR 55122Tuchola07:10
AR 55163Bydgoszcz Główna07:16
AR 59651Bydgoszcz Główna07:31
AR 55415Bydgoszcz Główna08:07
AR 55021Bydgoszcz Główna08:10
AR 55005Bydgoszcz Główna08:10
Bus55052Kotomierz08:13
AR 55268Tuchola08:19
AR 59602Chojnice08:44
Bus55164Tuchola08:48
AR 55164Chojnice08:53
AR 55139Bydgoszcz Główna09:08
AR 59623Bydgoszcz Główna09:23
Bus59623Wierzchucin09:29
Bus55120Tuchola10:30
AR 55120Tuchola10:41
AR 55167Bydgoszcz Główna10:45
AR 59603Bydgoszcz Główna11:03
Bus59603Wierzchucin11:11
AR 55194Tuchola11:12
AR 55140Chojnice12:09
Bus55166Chojnice12:17
AR 55166Chojnice12:25
AR 55169Bydgoszcz Główna12:28
Bus59625Wierzchucin12:56
AR 59625Wierzchucin12:59
AR 55196Tuchola13:00
AR 59614Tuchola13:45
Bus55126Tuchola13:46
AR 59617Bydgoszcz Główna14:15
Bus59617Wierzchucin14:20
AR 55249Bydgoszcz Główna14:39
AR 55265Bydgoszcz Główna14:39
AR 55439Bydgoszcz Główna14:47
AR 55059Bydgoszcz Główna14:47
AR 55607Bydgoszcz Główna14:54
AR 55045Bydgoszcz Główna14:56
AR 55208Tuchola15:26
AR 55130Tuchola15:30
AR 55173Bydgoszcz Główna15:49
AR 55443Bydgoszcz Główna15:49
AR 59629Bydgoszcz Główna15:51
AR 59627Wierzchucin15:51
AR 55126Chojnice16:23
AR 55136Chojnice16:23
AR 55168Chojnice16:24
AR 55234Chojnice16:27
Bus59629Kotomierz16:30
AR 59631Bydgoszcz Główna16:46
AR 55175Bydgoszcz Główna16:47
AR 55198Tuchola17:24
AR 55154Chojnice17:24
AR 55210Tuchola17:25
AR 55036Chojnice17:29
Bus59631Kotomierz17:36
AR 55105Bydgoszcz Główna17:47
AR 59605Bydgoszcz Główna17:48
AR 59609Bydgoszcz Główna17:48
AR 55010Chojnice18:11
AR 55020Chojnice18:11
AR 55018Chojnice18:13
AR 55028Chojnice18:13
AR 59635Bydgoszcz Główna18:42
AR 55177Bydgoszcz Główna18:49
AR 59612Chojnice19:06
AR 55616Chojnice19:09
AR 55170Chojnice19:22
AR 59633Bydgoszcz Główna19:50
AR 55160Chojnice19:57
AR 55447Bydgoszcz Główna20:24
AR 55206Czersk20:42
AR 59611Bydgoszcz Główna20:47
AR 59637Bydgoszcz Główna22:22
AR 55181Bydgoszcz Główna22:28
Bus55070Czersk22:56
AR 55070Czersk23:17
AR 59639Bydgoszcz Główna23:45