Borkowo PKP dworzec, stacja

litery 3d podświetlane

Borkowo odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
SKM96696Gdynia Główna00:08
SKM96600Kartuzy04:03
SKM96951Gdynia Główna04:42
SKM96550Gdańsk Główny04:53
SKM55158Gdańsk Port Lotniczy04:53
SKM96598Kartuzy04:54
SKM96985Gdynia Główna05:27
SKM96953Gdynia Główna05:42
SKM96552Gdańsk Główny05:52
SKM96900Kościerzyna06:23
SKM96987Gdynia Główna06:38
SKM96501Kartuzy06:39
SKM96554Gdańsk Główny06:47
SKM96955Gdynia Główna06:52
SKM96594Gdańsk Główny07:12
SKM96503Kartuzy07:49
SKM96957Gdynia Główna07:57
SKM96902Kościerzyna08:09
SKM96556Gdańsk Główny08:22
SKM96505Kartuzy09:02
SKM96904Kościerzyna09:28
SKM55276Gdańsk Port Lotniczy09:36
SKM96558Gdańsk Główny09:36
SKM96959Gdynia Główna09:58
SKM96507Kartuzy10:12
SKM55007Gdynia Główna10:13
SKM96560Gdańsk Główny10:47
SKM96509Kartuzy11:22
SKM96906Kościerzyna11:43
SKM96562Gdańsk Główny11:57
SKM55278Gdańsk Port Lotniczy11:57
SKM96961Gdynia Główna12:18
SKM96511Kartuzy12:32
SKM96564Gdańsk Wrzeszcz13:06
SKM55294Gdańsk Port Lotniczy13:07
SKM96513Kartuzy13:19
SKM96568Gdańsk Główny13:52
SKM96566Gdańsk Główny13:57
SKM96515Kartuzy14:09
SKM96963Gdynia Główna14:17
SKM96908Kościerzyna14:35
SKM96586Gdańsk Główny14:47
SKM55296Gdańsk Port Lotniczy14:49
SKM96517Kartuzy15:02
SKM96994Kościerzyna15:09
SKM96592Gdańsk Główny15:32
SKM96570Gdańsk Główny15:38
SKM96541Kartuzy15:47
SKM96519Kartuzy15:53
SKM96967Gdynia Główna16:06
SKM96965Gdynia Główna16:08
SKM96996Kościerzyna16:19
SKM96912Kościerzyna16:21
SKM96805Kościerzyna16:36
SKM96801Kościerzyna16:36
SKM96572Gdańsk Główny16:47
SKM96521Kartuzy16:59
SKM96543Kartuzy17:00
SKM96574Gdańsk Główny17:37
SKM96914Kościerzyna17:49
SKM96989Gdynia Główna18:07
SKM96523Kartuzy18:12
SKM96569Gdynia Główna18:20
SKM96576Gdańsk Główny18:47
SKM96910Kościerzyna19:10
SKM96525Kartuzy19:23
SKM96916Kościerzyna19:34
SKM96578Gdańsk Główny19:57
SKM55265Kartuzy20:09
SKM96527Kartuzy20:09
SKM96918Kościerzyna20:36
SKM96998Kościerzyna20:41
SKM96971Gdynia Główna21:07
SKM96529Kartuzy21:23
SKM96582Gdańsk Wrzeszcz21:42
SKM96584Gdańsk Osowa21:57
SKM96580Gdańsk Osowa21:57
SKM96531Kartuzy22:09
SKM96698Gdynia Główna22:50
SKM96922Kościerzyna23:09
SKM96920Kościerzyna23:09
SKM96533Kartuzy23:33

Borkowo przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
SKM96696Kartuzy00:08
SKM96600Gdynia Główna04:02
SKM96951Kościerzyna04:41
SKM96550Kartuzy04:52
SKM55158Kartuzy04:52
SKM96598Gdynia Główna04:54
SKM96985Kościerzyna05:27
SKM96953Kościerzyna05:42
SKM96552Kartuzy05:52
SKM96900Gdynia Główna06:23
SKM96987Kościerzyna06:37
SKM96501Gdańsk Główny06:38
SKM96554Kartuzy06:47
SKM96955Kościerzyna06:52
SKM96594Kartuzy07:12
SKM96503Gdańsk Główny07:48
SKM96957Kościerzyna07:56
SKM96902Gdynia Główna08:09
SKM96556Kartuzy08:22
SKM96505Gdańsk Główny09:02
SKM96904Gdynia Główna09:27
SKM55276Kartuzy09:36
SKM96558Kartuzy09:36
SKM96959Kościerzyna09:57
SKM96507Gdańsk Główny10:12
SKM55007Kościerzyna10:13
SKM96560Kartuzy10:46
SKM96509Gdańsk Główny11:22
SKM96906Gdynia Główna11:43
SKM96562Kartuzy11:56
SKM55278Kartuzy11:56
SKM96961Kościerzyna12:17
SKM96511Gdańsk Główny12:32
SKM55294Kartuzy13:06
SKM96564Kartuzy13:06
SKM96513Gdańsk Wrzeszcz13:18
SKM96568Kartuzy13:52
SKM96566Kartuzy13:56
SKM96515Gdańsk Główny14:08
SKM96963Kościerzyna14:16
SKM96908Gdynia Główna14:34
SKM96586Kartuzy14:46
SKM55296Kartuzy14:49
SKM96517Gdańsk Główny15:02
SKM96994Gdynia Główna15:09
SKM96592Kartuzy15:31
SKM96570Kartuzy15:38
SKM96541Gdańsk Główny15:47
SKM96519Gdańsk Główny15:52
SKM96967Kościerzyna16:06
SKM96965Kościerzyna16:07
SKM96996Gdynia Główna16:19
SKM96912Gdynia Główna16:21
SKM96805Gdańsk Główny16:36
SKM96801Gdańsk Główny16:36
SKM96572Kartuzy16:46
SKM96521Gdańsk Główny16:58
SKM96543Gdańsk Główny17:00
SKM96574Kartuzy17:36
SKM96914Gdynia Główna17:49
SKM96989Kościerzyna18:07
SKM96523Gdańsk Główny18:12
SKM96569Kościerzyna18:19
SKM96576Kartuzy18:46
SKM96910Gdynia Główna19:10
SKM96525Gdańsk Główny19:23
SKM96916Gdynia Główna19:33
SKM96578Kartuzy19:56
SKM55265Gdańsk Port Lotniczy20:08
SKM96527Gdańsk Główny20:08
SKM96918Gdynia Główna20:35
SKM96998Gdynia Główna20:41
SKM96971Kościerzyna21:06
SKM96529Gdańsk Główny21:22
SKM96582Kartuzy21:42
SKM96584Kartuzy21:56
SKM96580Kartuzy21:57
SKM96531Gdańsk Główny22:08
SKM96698Kartuzy22:50
SKM96922Gdynia Główna23:09
SKM96920Gdynia Główna23:09
SKM96533Gdańsk Wrzeszcz23:33