Boguszewo PKP dworzec, stacja

modne spódnice bombki

Boguszewo odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
AR 59781Toruń Główny05:24
AR 55069Toruń Główny05:26
AR 55416Brodnica06:20
AR 55333Laskowice Pomorskie06:26
AR 55026Brodnica06:27
AR 55260Brodnica06:36
AR 59501Toruń Główny06:37
AR 59531Brodnica06:47
AR 55135Laskowice Pomorskie06:56
AR 50549Laskowice Pomorskie07:02
AR 59500Brodnica07:39
AR 55419Brodnica07:55
AR 55067Brodnica07:55
AR 55529Grudziądz08:14
AR 55217Toruń Główny09:25
Bus55087Grudziądz10:06
Bus55148Jabłonowo Pomorskie11:17
AR 55427Toruń Główny11:20
AR 59140Brodnica11:26
AR 55422Brodnica11:33
Bus55209Mełno13:06
AR 55083Bydgoszcz Główna13:15
AR 59813Bydgoszcz Główna13:34
AR 55203Bydgoszcz Główna13:39
AR 55441Brodnica14:50
AR 59537Brodnica15:04
AR 55149Bydgoszcz Główna15:29
AR 59831Brodnica16:09
AR 50584Brodnica16:10
AR 55257Brodnica16:10
AR 55098Brodnica16:10
AR 59823Laskowice Pomorskie16:39
AR 59815Grudziądz16:40
AR 50589Brodnica17:26
AR 59819Bydgoszcz Główna17:54
AR 59801Laskowice Pomorskie17:55
AR 55275Laskowice Pomorskie18:00
AR 55079Laskowice Pomorskie19:08
AR 55161Jeżewo19:11
AR 55025Laskowice Pomorskie19:11
AR 55237Laskowice Pomorskie19:11
AR 59803Laskowice Pomorskie19:31
AR 55100Brodnica19:58
AR 55282Brodnica20:01
AR 55262Brodnica20:14
AR 55258Jabłonowo Pomorskie21:08
AR 59821Grudziądz21:35
AR 59825Grudziądz21:45

Boguszewo przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
AR 59781Brodnica05:24
AR 55069Brodnica05:26
AR 55416Grudziądz06:19
AR 55333Brodnica06:25
AR 55026Grudziądz06:27
AR 55260Grudziądz06:36
AR 59501Brodnica06:37
AR 59531Toruń Główny06:47
AR 55135Brodnica06:56
AR 50549Brodnica07:02
AR 59500Grudziądz07:39
AR 55419Toruń Główny07:55
AR 55067Toruń Główny07:55
AR 55529Brodnica08:14
AR 55217Brodnica09:25
Bus55087Jabłonowo Pomorskie10:06
Bus55148Grudziądz11:17
AR 55427Brodnica11:20
AR 59140Bydgoszcz Główna11:26
AR 55422Bydgoszcz Główna11:33
Bus55209Brodnica13:06
AR 55083Brodnica13:15
AR 59813Brodnica13:34
AR 55203Brodnica13:39
AR 55441Toruń Główny14:50
AR 59537Toruń Główny15:04
AR 55149Brodnica15:28
AR 59831Toruń Główny16:08
AR 50584Laskowice Pomorskie16:10
AR 55257Toruń Główny16:10
AR 55098Grudziądz16:10
AR 59823Brodnica16:38
AR 59815Brodnica16:40
AR 50589Laskowice Pomorskie17:26
AR 59819Brodnica17:54
AR 59801Brodnica17:54
AR 55275Brodnica18:00
AR 55079Brodnica19:08
AR 55161Brodnica19:11
AR 55025Brodnica19:11
AR 55237Brodnica19:11
AR 59803Brodnica19:30
AR 55100Bydgoszcz Główna19:58
AR 55282Grudziądz20:01
AR 55262Grudziądz20:14
AR 55258Grudziądz21:08
AR 59821Brodnica21:35
AR 59825Brodnica21:44